Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test