Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής Τμήματος Καταρράκτη & Διαθλαστικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜωραΪτης Βασίλειος
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test