Πνευμονολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μανωλάκογλου Νικόλαος
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test