Καρδιο-αναισθησιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μαλαχίας Θεολόγος
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test