Γαστρεντερολόγος, Εξειδικευμένη στο Ήπαρ, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουστιανή Γεωργία
Γαστρεντερολόγος