Ορθοπεδικός, Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κωτσιόπουλος Κωνσταντίνος
Ορθοπεδικός