Χειρουργός Μαστού, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειρουργός Μαστού