Καρδιολόγος, Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φωσκόλου Ειρήνη
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test