Αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις στην εγκυμοσύνη

Στην πρώτη σας επίσκεψη, ο Μαιευτήρας σας, αφού τεκμηριώσει κλινικά και υπερηχογραφικά την ύπαρξη μιας βιώσιμης εγκυμοσύνης, θα σας συστήσει στα πλαίσια του προγεννητικού εργαστηριακού ελέγχου, μια σειρά εξετάσεων που πρέπει να γίνουν στην αρχή της εγκυμοσύνης σας. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • Γενική εξέταση αίματος (αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια)
 • Γενική εξέταση και καλλιέργεια ούρων
 • Σάκχαρο, ουρία και κρεατινίνη αίματος
 • Προσδιορισμός ομάδας αίματος και παράγοντα Rhesus
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (έλεγχος για κληρονομικές αναιμίες, όπως μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, κλπ)
 • Σίδηρος και φερριτίνη αίματος
 • Ορολογικός έλεγχος ηπατιτίδων (ΗΒsAg, anti-HCV)
 • Ορολογικός έλεγχος σύφιλης (RPR – VDRL)
 • Ορολογικός έλεγχος AIDS (HIV I-II)
 • Αντισώματα ερυθράς (IgM, IgG)
 • Αντισώματα τοξοπλάσματος (IgM, IgG)
 • Αντισώματα κυτταρομεγαλοϊού (IgM, IgG)
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόσφατο Παπ τεστ, θα πρέπει να πραγματοποιείται στην πρώτη επίσκεψη ή γενικά στο πρώτο τρίμηνο. Στην αρχή της κύησης είναι απαραίτητη η εξέταση από ειδικό καρδιολόγο και σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανή καρδιοπάθεια ή ιστορικό καρδιοπάθειας, συνιστάται η παρακολούθηση από τον καρδιολόγο καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αυτές οι εξετάσεις θεωρούνται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν στην αρχή της εγκυμοσύνης, ωστόσο ο Μαιευτήρας σας ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε και άλλες εξετάσεις που εκείνος κρίνει απαραίτητες, για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια του μωρού σας.

Covid-19
Προπληρωμή Test