ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ_ΣΤΗ_ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_2_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ_2022_ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ_ΙΑΤΡΙΚΟΥ_ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Covid-19
Προπληρωμή Test