Όλα τα Video

Embedded thumbnail for Ηλίας Χιντιπάς - Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας
Ηλίας Χιντιπάς - Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας
Embedded thumbnail for Γεώργιος Πάντος - Χειρουργική αντιμετώπιση Καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Γεώργιος Πάντος - Χειρουργική αντιμετώπιση Καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Embedded thumbnail for Θωμάς Τσούμπης - Λαπαροσκοπικός πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός
Θωμάς Τσούμπης - Λαπαροσκοπικός πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός
Embedded thumbnail for Θωμάς Τσούμπης - Λαπαροσκοπικός πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός
Θωμάς Τσούμπης - Λαπαροσκοπικός πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός
Embedded thumbnail for Νικόλαος Ρ. Στρατάκης - Yπερηχογράφημα ανάπτυξης - Doppler Γ΄ τριμήνου
Νικόλαος Ρ. Στρατάκης - Yπερηχογράφημα ανάπτυξης - Doppler Γ΄ τριμήνου
Embedded thumbnail for Ελευθέριος Αναστασάκης - Νέες τεχνικές πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Ελευθέριος Αναστασάκης - Νέες τεχνικές πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Embedded thumbnail for Νικόλαος Ρ. Στρατάκης - Vaginal Birth After Cesarean (VBAC)
Νικόλαος Ρ. Στρατάκης - Vaginal Birth After Cesarean (VBAC)
Embedded thumbnail for Θωμάς Τσούμπης - Ινομυώματα – Βασικές, χρήσιμες πληροφορίες
Θωμάς Τσούμπης - Ινομυώματα – Βασικές, χρήσιμες πληροφορίες

Youtube Channel

Please configure this section in the admin page
Covid-19
Προπληρωμή Test