Αναζήτηση με όνομα
Ειδικότητα
Αναζήτηση με κλινική
Ονοματεπωνυμο Ειδικοτητα Κλινικη Τηλεφωνο
Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157340

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος - Διαβητολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892487

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157106

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παιδίατρος - Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400854

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892325

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106107165

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892260

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862348

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974095

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157015

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157015

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400373

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974024

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974014

Ογκολόγος - Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157106

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862742

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862458

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974078

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6862000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Στοματικός Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862611

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974254

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862614

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862514

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862380

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400367

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος - Διαβητολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862530

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862653

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862637

Ογκολόγος - Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862179

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος, Αλγολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862187

Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862833

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Πυρηνικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157580

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6862080

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310-400000

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157252

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974251

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106108807

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862222

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862521

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400994

Χειρουργός Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974250

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892465

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892528

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974056

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ – Νευροωτολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157340

Παιδοκαρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974284

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Κυτταρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862129

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862804

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892432

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892228

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862894

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862130

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198101

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892184

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862232

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892324

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892484

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862040

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αλλεργιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400337

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400337

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157034

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991095

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862616

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862664

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974298

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Χειρουργός Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2107718934

Παθολόγος - Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400226

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862733

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862175

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106931333

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157509

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892393

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πυρηνικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862102

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862275

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862611

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862108

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862611

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892319

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400215

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400369

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157262

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862833

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974055

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος - Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862551

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862878

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400851

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Στοματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157386

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862197

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862664

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862170

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862203

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400849

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862475

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862116

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862635

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδονευρολόγος - Αναπτυξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Πυρηνικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157051

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2109892100

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157201

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862833

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157580

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862512

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799296

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

210 6470000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γναθοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862658

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974280

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157263

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862109

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862301

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862833

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862212

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862835

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γναθοπροσωπικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892484

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862267

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862473

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862544

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862153

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892260

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ψυχίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400476

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862502

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400170

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106931330

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862208

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400339

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400271

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862638

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157106

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6862397

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862235

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400461

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός, Αθλίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892489

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157076

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974079

Παθολόγος - Διαβητολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157353

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892260

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

217 7075109

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

217 7075109

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

217 7075109

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974253

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862208

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400391

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892481

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157251

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862475

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974053

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400667

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ψυχίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862358

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400514

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157106

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862649

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892437

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γναθοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862331

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862614

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892489

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862163

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400255

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974266

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799090

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862222

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ιατρός εργασίας ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862356

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157169

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157076

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862490

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Διατροφολόγος, Κλινικός Διαιτολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862131

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892433

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974083

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157380

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892489

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862833

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862231

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862231

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157128

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400330

Κλινικός Φαρμακοποιός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Παθολόγος - Διαβητολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

 2109892491

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ψυχίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862561

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400466

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδοορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400350

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157340

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157016

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974089

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400463

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862521

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ογκολόγος - Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862309

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974297

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862039

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862637

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974293

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991095

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862119

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

210 9892100

Πυρηνικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862102

Πυρηνικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862102

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400256

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862229

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αλλεργιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862335

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892555

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400470

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862875

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157201

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862664

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400305

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974015

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862514

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157104

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157076

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400463

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106824900

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862203

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

210 6974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892163

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157034

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974287

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862212

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862232

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862804

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862374

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400564

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862487

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157254

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862195

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862356

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862630

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400364

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157101

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862648

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862108

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862212

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974261

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157007

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157051

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157336

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862635

Κυτταρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157106

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400497

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157051

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974266

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862059

Παθολογοανατόμος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400929

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400929

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892392

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157108

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157238

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974083

Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος - Διαβητολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892228

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Φυσίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892154

Φυσίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892227

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862804

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862283

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400352

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862611

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6862316

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974077

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος - Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862551

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862281

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862281

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974115

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157238

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862107

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862223

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157258

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862212

Φυσιοθεραπευτής ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106197163

Φυσιοθεραπευτής ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106197163

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974054

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400222

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974089

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

210 6974000

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400324

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157188

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974053

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γναθοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862331

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Παιδοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106105087

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862208

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862203

Ορθοπεδικός - Χειρουργός Άνω Άκρου ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862358

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157262

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974044

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400170

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157089

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892295

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862637

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ψυχίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862231

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862225

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157190

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892491

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862219

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862458

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862742

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος - Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862658

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892489

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862177

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ενδαγγειακός Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157353

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157336

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157204

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157509

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862346

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862653

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157016

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862635

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862616

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157090

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157090

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157015

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157015

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974254

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400212

Χειρουργός Μαστού ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ενδαγγειακός Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157353

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974107

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862512

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Παθολόγος - Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862551

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974183

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892260

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παιδοκαρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991095

Παιδίατρος - Νεογνολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974274

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157188

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862228

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991264

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Κυτταρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862129

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862078

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974280

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892324

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862110

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106105709

Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862664

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157262

Μαιευτήρας - Χειρ. Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862109

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862277

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862167

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862236

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862742

Παθολογοανατόμος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862699

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157451

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400128

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157380

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157016

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862742

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157188

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862487

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νεφρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862236

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862316

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Λοιμωξιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862516

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892292

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157250

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862835

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

210 6198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974261

Ρευματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400464

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862347

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862552

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157340

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157154

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892489

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157303

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974060

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862358

Γενικός Ιατρός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Παιδίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974220

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Φυσίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400151 

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862833

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862179

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862561

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157005

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Δερματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157002

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Διατροφολόγος, Κλινικός Διαιτολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

216862250

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862835

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106991095

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αγγειοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400846

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157405

Θωρακοχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Νευροχειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799111

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862419

Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862181

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974251

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862742

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892120

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862169

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862236

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862380

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862275

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Νευρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310 400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862228

Επεμβατικός Ακτινολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157101

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Παθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157386

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862212

Ουρολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106931334

Οφθαλμίατρος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106157228

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862648

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ογκολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974183

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862231

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974260

Πνευμονολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862383

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892151

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

ΩΡΛ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862197

Επεμβατικός Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862250

Ακτινοδιαγνώστης ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862937

Βιοπαθολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Πλαστικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862462

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106862062

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Αναισθησιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

2106974000

Ορθοπεδικός ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Γενικός Χειρουργός ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310400000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

2109892100

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2105799000

Καρδιολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

2106198100

Αιματολόγος ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ