Υπερήχων Καρδιάς (Ηχοκαρδιολογίας)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς πλήρως οργανωμένο και στελεχωμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα. Αποτελείται από τρία εργαστήρια με συνολικά 4 συστήματα υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας (2 G EVIVID E95, 1 PHILIPS IE33 και 1 GE VIVID IQ), όλα με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης, καθώς και 3 σταθμούς εργασίας (Echo PAC workstation & Qlab) για ψηφιακή αποθήκευση και ανάλυση των υπερήχων. Καθημερινά διενεργούνται βασικές και εξειδικευμένες υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες που καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας. Ετησίως, στα 3 εργαστήρια του τμήματος διενεργούνται κατά προσέγγιση 5.000 διαθωρακικοί υπέρηχοι καρδιάς, 600 stress echo, 700 διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα και 1.000 τρισδιάστατα (3D) υπερηχογραφήματα καρδιάς.

Το Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς διαθέτει πιστοποίηση αριστείας (EACVI laboratory accreditation – Center of Excellence), από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και συγκεκριμένα από το παράρτημα καρδιαγγειακής απεικόνισης (EACVI-European Association of Cardiovascular Imaging) η οποία δίδεται σε πρότυπα εργαστήρια που πληρούν κριτήρια ποιότητας.

To Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή πιστοποίηση, λειτουργεί ως εκπαιδευτικό κέντρο Ηχοκαρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε καρδιολόγους από όλο τον κόσμο να εκπαιδευτούν στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, μέσω training grants.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτός από το διαθωρακικό υπέρηχο καρδιάς, που αποτελεί τη βάση της καρδιαγγειακής απεικόνισης, στο εργαστήριο μας διενεργούνται και εξειδικευμένες τεχνικές υπερήχων καρδιάς όπως το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, το stress echo και οι τρισδιάστατοι (3D) υπέρηχοι καρδιάς.

Συγκεκριμένα, το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα είναι μία ειδική εξέταση που διενεργείται με την τοποθέτηση του μορφομετατροπέα (probe) εντός του οισοφάγου και χορήγηση ήπιας μέθης ώστε η μέθοδος να είναι φιλική προς τον ασθενή. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη απεικόνιση των καρδιακών δομών. Οι κύριες ενδείξεις του διοισοφαγείου υπερήχου είναι: 1) εκτίμηση βαλβιδοπαθειών, 2) εκτίμηση εμβολογόνων εστιών και ενδοκαρδιακών θρόμβων, 3) παρουσία εκβλαστήσεων σε περιστατικά ενδοκαρδίτιδας και 4) υποψία διαχωριστικού ανευρύσματος αορτής.

Το stress echo ή δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία είναι μία μέθοδος εκτίμησης ισχαιμίας. Με χορήγηση παράγοντα ηχοαντίθεσης (contrast) και φαρμακευτική κόπωση με συμπαθητικομιμητικά φάρμακα (δοβουταμίνη), ελέγχεται η λειτουργικότητα των στεφανιαίων αρτηριών και των αντίστοιχων μυοκαρδιακών τμημάτων που αιματώνουν στη μέγιστη κόπωση και με αξιοπιστία που ξεπερνάει το 90%, δίνονται αποτελέσματα σχετικά με την παρουσία σημαντικών στενώσεων στις αρτηρίες. Με αυτήν τη μέθοδο διαχωρίζουμε αξιόπιστα ποιοι ασθενείς χρήζουν περαιτέρω εκτίμησης με στεφανιογραφία και ποιοι όχι.

Η τρισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία (3D) βοηθάει:

1) στην περαιτέρω εκτίμηση βαλβιδοπαθειών απεικονίζοντας τις βαλβίδες πανομοιότυπα με την χειρουργική τους αληθή εμφάνιση,

2) στην πιο αξιόπιστη εκτίμηση περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας και μυοκαρδιοπαθειών εκτιμώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια το κλάσμα εξώθησης και τους όγκους της αριστερής και δεξιάς κοιλίας

3) στην καθοδήγηση εμφύτευσης διαδερμικών συσκευών.

Το τμήμα υπερήχων επίσης καλύπτει:

1) τις ανάγκες του καρδιοχειρουργικού τμήματος διενεργώντας διεγχειρητικά διοισοφάγεια υπερηχογραφήματα στη χειρουργική αντικατάσταση και επιδιόρθωση καρδιακών βαλβίδων

2) τις ανάγκες των διαδερμικών επεμβάσεων καθοδηγώντας τους επεμβατικούς καρδιολόγους κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης διαδερμικών συσκευών  (σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας, σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος, συγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου και διακαθετηριακή επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδος).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:  

Υπεύθυνος Α’ Εργαστηρίου: Δρ. Δημήτριος Κετίκογλου, FESC, FEACVI

Υπεύθυνος B’ Εργαστηρίου: Δρ. Ηλίας Νινιός

Υπεύθυνος Γ’ Εργαστηρίου: Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, FESC, FEACVI

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Τμήμα Υπερήχων Καρδιάς διαθέτει πιστοποίηση αριστείας από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και είναι πλήρως οργανωμένο και στελεχωμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι εξειδικευμένοι σε κάθε Καρδιολογική Κλινική Καρδιολόγοι για την διενέργεια των υπερήχων καρδιάς, διαθέτουν τεράστια εμπειρία σε εξειδικευμένες τεχνικές υπερήχων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Καρδιολογίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, λειτουργεί ως ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κέντρο Ηχοκαρδιολογίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ