Υπερήχων Καρδιάς (Ηχοκαρδιολογίας)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας διενεργούνται εξετάσεις με τη βοήθεια υψηλής τεχνολογίας διαγνωστικών μέσων (Vivid E95, Vivid iq, της GE Healthcare), όπως:

 • Triplex καρδιάς-Ανιούσας Αορτής-Αορτικού τόξου
 • Stress echo με δοβουταμίνη (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη)
 • Stress echo με εργομετρικό ποδήλατο
 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
 • Διεγχειρητικό Διοισοφάγειο Ηχοκαρδιογράφημα
 • 3D-Τρισδιάστατο Ηχοκαρδιογράφημα/ 3D-Διοισοφάγειο Ηχοκαρδιογράφημα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εξετάσεις που διενεργούνται με τη βοήθεια υψηλής τεχνολογίας διαγνωστικών μέσων είναι οι ακόλουθες:

 • Triplex καρδιάς-Ανιούσας Αορτής-Αορτικού τόξου:

Απεικόνιση των δομών και της λειτουργίας της καρδιάς και καταγραφή των ροών με τη μέθοδο Doppler. Επιπλέον μελετάται η τμηματική και συνολική παραμόρφωση (strain) του μυοκαρδίου, που αποτελεί πρώιμο και πολύ ευαίσθητο δείκτη, με εφαρμογή σε πληθώρα καρδιοπαθειών. Η ανιούσα αορτή και το αορτικό τόξο απεικονίζονται και ελέγχονται ως προς τη μορφολογία τους και τη λειτουργικότητά τους.

 • Stress echo με δοβουταμίνη (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη):

To Stress Echo  είναι μια εξέταση γρήγορη και αποτελεσματική, η οποία αξιοποιεί τους υπερήχους για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης-κόπωσης. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την συνολική όσο και για την τμηματική λειτουργία του μυοκαρδίου, ελέγχοντας τόσο την κίνηση όσο και την πάχυνση αυτού. Η εξέταση γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο φόρτισης με δοβουταμίνη, χορήγησης ηχοαντιθετικού μέσου (ειδικού σκιαγραφικού) και χορηγώντας στο τέλος β-αναστολέα ενδοφλεβίως. Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται και ατροπίνη ενδοφλεβίως.

Αποτελεί εξέταση εκλογής για γυναίκες και άνδρες η οποία προσφέρει:

1. Έγκαιρη και Έγκυρη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ένα ή περισσότερα αγγεία, σε ασθενείς με υποψία ή γνωστή στεφανιαία νόσο.

2. Πλήρη έλεγχο βιωσιμότητας του μυοκαρδίου σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και προηγούμενο έμφραγμα.

3. Αναλυτική πρόγνωση ασθενών με γνωστή ή όχι στεφανιαία νόσο όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με νεφρική δυσλειτουργία, με υπέρταση και με αυξημένη χοληστερόλη.

4. Ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιολογικές ή μη επεμβάσεις.

 • Stress echo με εργομετρικό ποδήλατο:

Γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς για διερεύνηση Βαλβιδοπαθειών και Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας, για έλεγχο Βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, Διαστολικής Καρδιακής Ανεπάρκειας αλλά και για την πρόγνωση των ασθενών και διερεύνηση δύσπνοιας

 • Διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα:

Για διερεύνηση καρδιολογικών αιτιών εγκεφαλικών επεισοδίων, απεικόνιση θρόμβων, όγκων, επικοινωνιών, βαλβιδοπαθειών.​

 • Διεγχειρητικό Διοισοφάγειο Ηχοκαρδιογράφημα:

Αναπόσπαστο κομμάτι της διάγνωσης και απεικόνισης κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών και διαδερμικών επεμβάσεων (βαλβιδοπλαστικές, mitral clip, συσκευών σύγκλεισης μεσοκολπικών επικοινωνιών και ωτίου του αριστερού κόλπου κλπ.)

 •  3D-Τρισδιάστατο Ηχοκαρδιογράφημα/ 3D-Διοισοφάγειο Ηχοκαρδιογράφημα

Προσφέρει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα ευκρινέστερης ανατομικής διερεύνησης, αλλά και συνολική εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ