Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονα μηχανήματα και διαθέτει πιστοποίηση ISO:9001.

Επιπλέον, το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι συνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων αυτών.

Ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων διενεργείται συστηματικά από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, ενώ η Επιτροπή Λοιμώξεων συνεδριάζει τακτικά προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η ελάττωση της εμφάνισης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  • Αιματολογικό
  • Αιμοδοσία
  • Βιοχημικό
  • Ανοσολογικό

Στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο διενεργούνται οι εξής μικροβιολογικές εξετάσεις:

  • Καλλιέργειες διαφόρων Βιολογικών Υλικών
  • Ταυτοποίηση Βακτηριδίων και Αντιβιόγραμμα (MIC)

Δείτε αναλυτικά:

Το σύνολο των ιατρών και παρασκευαστών που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, εκτός από την πιστοποίηση ISO:9001 που διαθέτει, είναι συνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων αυτών.

Το σύνολο των ιατρών και παρασκευαστών που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ