Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονα μηχανήματα και διαθέτει πιστοποίηση ISO:9001.

Επιπλέον, το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι διασυνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων διενεργείται συστηματικά από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, ενώ η Επιτροπή Λοιμώξεων συνεδριάζει τακτικά προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η ελάττωση της εμφάνισης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  • Αιματολογικό,
  • Αιμοδοσία,
  • Βιοχημικό,
  • Τμήμα Ορολογικό – Καλλιεργειών – Ούρων,
  • Τμήμα Ανοσολογικό.

Το σύνολο των ιατρών και παρασκευαστών που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία σε 24ωρη βάση.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, εκτός από την πιστοποίηση ISO:9001 που διαθέτει, είναι διασυνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων αυτών.

Οι ιατροί και οι παρασκευαστές του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου διασφαλίζουν την αξιοπιστία των εργαστηριακών εξετάσεων και καλύπτουν τις ανάγκες, τόσο των νοσηλευόμενων, όσο και των εξωτερικών ασθενών σε 24ωρη βάση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ