Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονους αναλυτές, οι οποίοι ελέγχονται καθημερινά με εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο και διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Διενεργείται συστηματική επιτήρηση από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο και την Επιτροπή Λοιμώξεων, με στόχο την αποτροπή των νοσοκομειακών λοιμώξεων και την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών, καθώς και την ελάττωση της εμφάνισης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  • Αιματολογικό,
  • Αιμόστασης
  • Αιμοδοσίας,
  • Βιοχημικό,
  • Τμήμα Ορολογικό – Καλλιεργειών – Ούρων,
  • Τμήμα Ανοσολογικό.

Το σύνολο των ιατρών και τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015.

Το σύνολο των ιατρών και τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ