Βιοπαθολογικό (Μικροβιολογικό)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονα μηχανήματα και διαθέτει πιστοποίηση ISO:9001.

Επιπλέον, το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι συνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων αυτών.

Ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων διενεργείται συστηματικά από το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, ενώ η Επιτροπή Λοιμώξεων συνεδριάζει τακτικά προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών και η ελάττωση της εμφάνισης ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

 • Αιματολογικό,
 • Αιμοδοσία,
 • Βιοχημικό,
 • Τμήμα Ορολογικό – Καλλιεργειών – Ούρων,
 • Τμήμα Ανοσολογικό.

Το σύνολο των ιατρών και παρασκευαστών που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, εκτός από την πιστοποίηση ISO:9001 που διαθέτει, είναι συνδεδεμένο με τον Αγγλικό Οίκο UK NEGAS για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων αυτών.

Το σύνολο των ιατρών και παρασκευαστών που ανήκουν στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή προσέρχονται στα Εξωτερικά Ιατρεία όλο το 24ωρο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Όμιλος Ιατρικού συνεχίζοντας, με στόχους και όραμα, τις διαρκείς επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό, προχώρησε στο σχεδιασμό του νέου Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων αιχμής, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα των εξετάσεων και μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσης τους.

Το νέο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τον ασθενή και την ασφάλειά του, παρέχει εργαστηριακές εξετάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας που παρέχει ο Όμιλος  Ιατρικού Αθηνών.

Στοχεύοντας στην έγκαιρη παροχή αξιόπιστων εργαστηριακών εξετάσεων, το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης κατά ISO 15189:2012 και διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αριθμό πιστοποιητικού 1292.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται με ιατρικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό το οποίο διαθέτει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και αυξημένο αίσθημα  επιστημονικής ευθύνης για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων. Το σύνολο του προσωπικού του Εργαστηρίου ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία του και υπόκειται σε συνεχή εκπαίδευση σε θέματα καλής εργαστηριακής πρακτικής [GLP-Good Laboratory Practice] και γενικότερης θεωρητικής κατάρτισης με την παρακολούθηση εσωτερικών ενημερώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, διαδικτυακά ή δια ζώσης.

Στα πλαίσια αυτά παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους κλινικούς ιατρούς όσον αφορά στη διαχείριση των δειγμάτων από τη λήψη έως την αποστολή τους στο Εργαστήριο καθώς και όσον αφορά στη διερεύνηση συγκεκριμένων περιστατικών.

Επισημαίνεται ότι λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο Εργαστήριο (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών, όπως καθορίζουν και οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών λειτουργεί σε 24ωρη βάση και καλύπτει τις ανάγκες τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών ασθενών, σε όλους τους τομείς ενός σύγχρονου και πλήρους οργανωμένου κέντρου Βιοπαθολογίας.

Από τον Νοέμβριο του 2020 το Εργαστήριο λειτουργεί σε νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές,  εφάμιλλο των καλύτερων Νοσοκομειακών Εργαστηρίων του εξωτερικού.

Η άρτια τεχνολογική υποδομή του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου της Κλινικής Αμαρουσίου σε συνδυασμό με την στελέχωση του με έμπειρο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα, την εφαρμογή πολλαπλών ελέγχων ποιότητας και την παρακολούθηση σε κάθε βήμα όλης της πορείας των διαδικασιών λειτουργίας του, το  κατατάσσουν στα πλέον σύγχρονα Εργαστήρια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Αιματολογικό -Αιμόσταση
 • Ανοσοβιοχημικό
 • Ανοσολογικό
 • Μικροβιολογικό
 • Ουροχημικό
 • Μοριακής Βιολογίας

To Εργαστήριο έχει εξοπλιστεί με ανοσοβιοχημικούς και αιματολογικούς αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής παραγωγικότητας και υψηλής αξιοπιστίας που διενεργούν τις εξετάσεις με αντιδραστήρια νέας γενιάς τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. Για την ορθή διαχείριση των αντιδραστηρίων, εγκαταστάθηκε ειδικό λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων με σύστημα RFID και ηλεκτρονική 24ωρη καταγραφή θερμοκρασιών ψυγείων και περιβάλλοντος, τα οποία επιτρέπουν την απρόσκοπτη παρακολούθηση των αντιδραστηρίων καθώς και των συνθηκών φύλαξής τους από την εισαγωγή τους στο εργαστήριο μέχρι και την τελική τους κατανάλωση, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα  και ιδανικές συνθήκες φύλαξης. Η δε εγκατάσταση ρομποτικού συστήματος  προ-ανάλυσης σε συνδυασμό με την εγκατάσταση και λειτουργία πρωτοποριακού συστήματος μεταφοράς και παραλαβής δειγμάτων  εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση  των δειγμάτων και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλματος της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Στον εξοπλισμό του Μικροβιολογικού τμήματος του  Εργαστηρίου εντάχθηκε πρόσφατα ο αναλυτής φασματομετρίας μάζας MALDI TOF /VITEK-MS Prime o οποίος ταυτοποιεί απομονωθέντα μικρόβια από καλλιέργειες σε βιολογικά δείγματα ασθενών σε μόλις δέκα λεπτά, έναντι των 24 ωρών της κλασικής ταυτοποίησης, συντομεύοντας έτσι  και το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της καλλιέργειας και του αντιβιογράμματος  και προσφέροντας στους κλινικούς ιατρούς τα τεκμήρια για την γρήγορη ορθολογική αντιμετώπιση του ασθενούς. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Πέραν αυτού, ο βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός του τμήματος συμπληρώνεται με:

 • Mοριακό αναλυτή συνδρομικής διάγνωσης πολλαπλών παθογόνων κατά σύστημά, μεθοδολογίας πολυπλεκτικής PCR για την διάγνωση λοιμώξεων ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού, αρθρώσεων, μηνιγγίτιδας/εγκεφαλίτιδας, γαστρεντερίτιδων καθώς και ταυτοποίησης παθογόνων από αιμοκαλλιέργειες με παράλληλη ανίχνευση γονιδίων μικροβιακής αντοχής.
 • Μοριακούς αναλυτές [RT-PCR] για την ανίχνευση των ιών HPV, γρίπης Α/Β, RSV, του Clostridium difficile, του  μυκοβακτηριδίου φυματίωσης σε κλινικά δείγματα και γονιδίων αντοχής σε ορθικό επίχρισμα για την άμεση ανίχνευση φορέων πολυανθεκτικών μικροβίων, πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη απομόνωση των ασθενών σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2  σε 70 λεπτά για την πλειονότητα των δειγμάτων και ειδικός αναλυτής για την μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2  σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα σε μόλις 20 λεπτά για την διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Μικροβιολογικό τμήμα συμμετέχει σε όλες τις λειτουργίες της Επιτροπής Λοιμώξεων που αφορούν στους ελέγχους  για την διατήρηση ενός ασφαλούς  νοσοκομειακού περιβάλλοντος, καθώς και ασφαλών ιατρικών και νοσηλευτικών διαδικασιών και οργάνων που χρησιμοποιούνται σε επεμβατικές πράξεις, σύμφωνα με τα προτεινόμενα και επιβεβλημένα όρια που υπαγορεύονται  από  διεθνείς και Ελληνικούς οργανισμούς και φορείς [CDC, ECDC, WHO, EΟΔΥ, ΕΕΕΛ]. Επίσης συμμετέχει στην επιδημιολογική διερεύνηση  λοιμώξεων και την καθημερνή παρακολούθηση των αποικισμών/λοιμώξεων από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς των ασθενών, ακολουθώντας τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα  του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, όλα τα συστήματα ανάλυσης αλλά και τα αντιδραστήρια τα οποία χρησιμοποιεί το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο είναι κατάλληλα για διαγνωστική χρήση (CE/IVD).

Το εργαστήριο διαθέτει πληροφοριακό σύστημα το οποίο διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Οι τιμές αναφοράς οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από το Εργαστήριο καλύπτουν όλο το ηλικιακό φάσμα των ασθενών της κλινικής (παιδιά, ενήλικες) και ακολουθούν τις συστάσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού και τις συστάσεις της επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Η αξιοπιστία των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται σε συνεχή βάση μέσω του καθημερινού εσωτερικού ελέγχου ποιότητας που διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και μέσω της συμμετοχής του Εργαστήριου σε διεργαστηριακά σχήματα ελέγχου ποιότητας. Τα διεργαστηριακά σχήματα στα οποία συμμετέχει το Εργαστήριο διοργανώνονται από αξιόπιστους διεθνείς και ελληνικού φορείς όπως:

 • EQAS-BIORAD (USA)
 • UK NEQAS (United Kingdom)
 • RANDOX International Quality Assurance Schemes (RIQAS- United Kingdom)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ελλάδα)
 • INSTAND (Germany)
 • RFB (Germany)

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με διαπιστευμένα κέντρα αναφοράς και συνεργαζόμενα εργαστήρια (Κέντρο Αναφοράς Μηνιγγίτιδας - ΕΣΔΥ, Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης- Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία», Κέντρο Αναφοράς Γρίπης- Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ κ.α.) για επιβεβαίωση και περαιτέρω έλεγχο των δειγμάτων, όπου αυτό απαιτείται.