Βαριατρικής Χειρουργικής Τμήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Βαριατρικής Χειρουργικής του Ιατρικού Περιστερίου έχει ως στόχο τη χειρουργική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας και των νοσημάτων που προκαλεί, παρέχοντας στους ασθενείς υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σε ένα περιβάλλον, όπου πληρούνται οι πλέον αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας, τόσο από πλευράς ανθρώπινου δυναµικού, όσο και από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού.

Με αυτό το πνεύµα πραγματοποιείται, όλο το φάσµα των βαριατρικών επεµβάσεων σε απόλυτη αρµονία µε τα δεδομένα της ∆ιεθνούς Επιστημονικής Κοινότητος.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη Μονάδα Βαριατρικής Χειρουργικής του Ιατρικού Περιστερίου, κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται σαν µοναδική περίπτωση και του προτείνεται η πλέον ενδεδειγμένη γι’ αυτόν επέµβαση, είτε είναι γαστρικός δακτύλιος, είτε γαστρικό µανίκι (sleeve gastrectomy), είτε – σπανιότερα – σύνθετες επεµβάσεις, όπως η δωδεκαδακτυλική εκτροπή (duodenal switch).

Η πρώτη συνάντηση µε τον ασθενή είναι καθαρά ενημερωτική και έχει σαν στόχο τη λεπτομερειακή πληροφόρησή του, την επίλυση όλων των αποριών του, καθώς επίσης και τη λήψη ενός λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού.

Η Μονάδα Βαριατρικής Χειρουργικής του Ιατρικού Περιστερίου πλαισιώνεται από οµάδα έµπειρων και διακεκριμένων επιστημόνων, διαφορετικών ειδικοτήτων.

Αναισθησιολόγος, καρδιολόγος, πνευμονολόγος, γαστρεντερολόγος, ακτινολόγος, κλινικός διατροφολόγος και ψυχολόγος προχωρούν σε εξονυχιστικό έλεγχο και εκτίµηση της κατάστασης του ασθενούς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέµβαση µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ψυχολόγος και ο κλινικός διατροφολόγος καθορίζουν µε ακρίβεια τη σχέση του ασθενούς µε τη διατροφή, παρέχοντας στον ίδιο και στους θεράποντες ιατρούς του πολύτιµες συμβουλές για τη µετεγχειρητική του πορεία.

Οι επεµβάσεις αυτές πραγματοποιούνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα γίνονται λαπαροσκοπικά µε ελάχιστο µετεγχειρητικό πόνο και χρήση του πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Υπάρχουν δυο τύποι χειρουργικών επεμβάσεων:

Η Βαριατρική Χειρουργική ή αλλιώς Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας είναι ασφαλής και αποτελεσματική, διότι προσφέρει µια πραγματική ευκαιρία και τη δυνατότητα, ομαλοποιώντας το βάρος, να εξαφανιστούν τα συνοδά νοσήματα και τα προβλήματα, τα οποία συνδέονται µε αυτά.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Τμήμα Βαριατρικής Χειρουργικής του Ιατρικού Περιστερίου πραγματοποιούνται οι πιο εξειδικευμένες χειρουργικές πράξεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, χάρη στο μοναδικό εξοπλισμό και την απόλυτη εξειδίκευση των ιατρών του.

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι που εφαρμόζονται και τα εγχειρητικά αποτελέσματα, επιταχύνουν την ανάρρωση και εκμηδενίζουν την πιθανότητα επιπλοκών.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό του προσωπικό εκπαιδεύεται και μετεκπαιδεύεται διαρκώς στις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων της Γενικής Χειρουργικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή