Σπονδυλικής Στήλης Τμήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης στελεχώνεται με επιστήμονες με εξειδικευμένη και πολυετή εμπειρία στη σύγχρονη αντιμετώπιση παραμορφώσεων, παθήσεων, όγκων και τραυματισμών του συνόλου της σπονδυλικής στήλης, από τον αυχένα μέχρι και το ιερό, καλύπτοντας όλες τις ηλικίες.

Το πρωτοποριακό όραμά μας είναι αφιερωμένο στην διατήρηση του τρόπου ζωής των ασθενών μας, με προβλήματα σπονδυλικής στήλης, μέσω θεραπειών αιχμής. 

Βασίζεται σε μια δέσμευση για μεθοδική έρευνα, ορθή ανάλυση των αποτελεσμάτων, ακριβή ανάπτυξη των νέων χειρουργικών τεχνικών, εξελιγμένη αξιολόγηση των κινδύνων, λεπτομερή σχεδιασμό και προετοιμασία – όλα δημιουργήθηκαν για την πρόληψη επιπλοκών και για να εξασφαλιστεί όσο δυνατόν η πιο επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. 

Η ομάδα μας οδηγείται από το μέλλον – τώρα , αφού η πρωτοποριακή χειρουργική πρακτική μας αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της παραδοσιακής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης με μεθοδολογία αιχμής, επιτρέποντας στους ασθενείς σήμερα  να επωφεληθούν από την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που είναι χρόνια μπροστά.

Η αποστολή μας είναι απλή – να εφαρμόσουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, και να αλλάξουμε τη ζωή των ασθενών μας προς το καλύτερο.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τις πλέον σύγχρονες επεμβατικές και μη μεθόδους όλες οι παθήσεις του αξονικού σκελετού, όντας στην αιχμή των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει αποκλειστικής χρήσης εξελιγμένα χειρουργικά εμφυτεύματα, ειδικά χειρουργικά σκόπευτρα και χειρουργικά εργαλεία, καθώς και ηλεκτρονικά βοηθήματα προηγμένης τεχνολογίας.

Μεταξύ των Ελάχιστων Επεμβατικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης (Μ.I.S) που εφαρμόζονται στο Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης είναι:

 • Διαδερμική Κυφοπλαστική
 • Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική
 • Διαδερμική Σπονδυλοδεσία
 • Διαδερμική Επισκληριδοσκόπηση
 • Διαδερμική Απονεύρωση Νευρικών Κλάδων Σπονδυλικών Αρθρώσεων
 • Διαδερμική Δισκοπλαστική σε κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου με έγχυση γέλης 
 • Διαδερμική Δισκοπλαστική σε κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου με χρήση Laser
 • Διαδερμική Νευροπλαστική
 • Διαδερμική Απονεύρωση Ιερολαγονίου Αρθρώσεως
 • Διαδερμική Αποσυμπίεση Σπονδυλικής Στένωσης με τοποθέτηση μεσακάνθιου ενθέματος
 • Ενδοσκοπική Μικρο-Δισκεκτομή

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης στο Ιατρικό Περιστερίου σηματοδοτεί μια παραδειγματική στροφή στην χειρουργική πρακτική της Σπονδυλικής Στήλης.

Η ιατρική ομάδα της Σπονδυλικής Στήλης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολλών πρωτοποριακών ελάχιστα επεμβατικών διαδερμικών «υπερηχητικών» τεχνικών στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. 

Ειδικεύεται σε μία ολιστική προσέγγιση για τη φροντίδα της Σπονδυλικής Στήλης, μέσω της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, τεχνολογίας αιχμής, με μεθοδική έρευνα και ανάλυση, προς όφελος των ασθενών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή