Ρομποτική Θωρακοχειρουργική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ρομποτική Θωρακοχειρουργική (Robotic Assisted Thoracic Surgery -RATS) αποτελεί ότι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο στη χειρουργική παθήσεων του θώρακα. Στην Ελλάδα, εφαρμόζεται από εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό Θωρακοχειρουργών με ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση στην τεχνική αυτή.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό πρωτοπορεί και στην ρομποτική Θωρακοχειρουργική. Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική του, έχει πιστοποιηθεί, από το φορέα Da Vinci Surgical System και την αντίστοιχη εκπρόσωπο εταιρία Intuitive Surgical, για τη δυνατότητα διενέργειας θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με το ρομποτικό σύστημα DaVinci. Διαθέτει επίσης πιστοποιημένο Θωρακοχειρουργό, τον Διευθυντής της Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Κοσμά Τσακιρίδη, MD,PhD,FEBTS και την πιστοποιημένη βοηθό, Kαρδιοθωρακοχειρουργό Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου.

Η ρομποτική Θωρακοχειρουργική, αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακο-χειρουργικής, με σημαντικά οφέλη για τον χειρουργό και τον ασθενή.

Παρέχει μεγαλύτερο εύρος ευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις, καθώς και τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλοι οι περιορισμοί της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής. Με τη συμβολή της επιτυγχάνεται η πιο ευχερής πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία με συνέπεια την ακριβέστερη και ασφαλέστερη χειρουργική θεραπεία.

Ο μεν χειρουργός αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων και μπορεί να κάνει λεπτούς χειρισμούς, ο δε ασθενής βιώνει ένα σαφώς ευκολότερο χειρουργείο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάρρωσή του.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται σε όλες τις επεμβάσεις του θώρακα, τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις, όπως οι όγκοι μεσοθωρακίου, ο καρκίνος του πνεύμονα, αλλά και οι καλοήθεις παθήσεις του πνεύμονα. Το κριτήριο για την επιλογή της τεχνικής είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Ενδεικτικές εφαρμογές της ρομποτικής Θωρακοχειρουργικής:

 • Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος
 • Θυμεκτομές
 • Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου
 • Βρογχο-πλαστικές
 • Βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών
 • Παροχέτευση συλλογών
 • Πλευροδεσία
 • Πνευμοθώρακας

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αφορούν :

 • Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επέμβαση
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και μάλιστα με υψηλή ευκρίνεια
 • Αποφυγή μεγάλων τομών
 • Δυνατότητα κίνησης και στροφής των εργαλείων 360 μοίρες λόγω της εργονομίας των ρομποτικών εργαλείων που δύνανται να κινηθούν σε τρείς διαστάσεις και με γωνίες μεγαλύτερες από αυτές του ανθρώπινου χεριού
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος (υπάρχει σαφώς μικρότερη πίεση στα μεσοπλεύρια διαστήματα σε σχέση με τις κλασικές θωρακοσκοπικές μεθόδους)
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Περιορισμός των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετεγχειρητικά
 • Λιγότερο προεγχειρητικό άγχος για τους ασθενείς και δη για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο φόβο του χειρουργείου
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας με άμεσο επακόλουθο το οικονομικό όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας μας
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χάρη στην απουσία μεγάλων τομών.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί και στη ρομποτική Θωρακοχειρουργική.

Η Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική, είναι πιστοποιημένη από το φορέα Da Vinci Surgical System και την εκπρόσωπο εταιρία Intuitive Surgical για θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις με το ρομποτικό σύστημα DaVinci Si και Da Vinci X που προσφέρουν σημαντικά οφέλη στον ασθενή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ