Ψυχολογικής Υποστήριξης Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν αντιμετωπίζουμε ένα Ιατρικό πρόβλημα τότε νοσεί το σώμα και η ψυχή μαζί. Σε αυτή τη φάση ο άνθρωπος συχνά γίνεται δυσλειτουργικός, συχνά αλλάζει η ζωή του αλλά και μπορεί να εκδηλώσει συναισθήματα και συμπεριφορές που να φέρουν ανισορροπία.

Το σώμα και η ψυχή αλληλεπιδρούν, όπως και τα οργανικά προβλήματα με τη σκέψη και το συναίσθημα. Προβλήματα συναισθηματικά συνδέονται άμεσα με οργανικά, όπως καρδιολογικά και γαστρεντερολογικά προβλήματα, διατροφικές διαταραχές και δερματικά προβλήματα αλλά και αναπνευστικές παθήσεις.

Το Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή ενδονοσοκομειακά, χωρίς να αντιμετωπίζεται το Ιατρικό πρόβλημα μεμονωμένα.

Το Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης παρακολουθεί εσωτερικούς (νοσηλευόμενους) και εξωτερικούς ασθενείς αλλά και συγγενείς σε συνεργασία συχνά με το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό.

Πολλές φορές μπορεί να είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον Ψυχίατρο ή το Νευρολόγο στις περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή βοηθά δραστικά τον ασθενή να ξεπεράσει το πρόβλημά του παράλληλα με την Ψυχοθεραπεία.

Ο Ψυχολόγος δημιουργεί ένα φάκελο σημειώσεων του ασθενή με σκοπό τη συνεργασία μέσα από αυτόν ανάμεσα σε όλους τους Ιατρούς που μπορεί να συμμετέχουν στο περιστατικό, ακόμη και μελλοντικά. Έτσι υπάρχει αποτελεσματικότερη θεραπεία αλλά και ολοκληρωμένη εικόνα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δράση του Ψυχολόγου και ενδονοσοκομειακή Ψυχοθεραπεία

Ο Ψυχολόγος συμμετέχει ενεργά παράλληλα με το θεράποντα Ιατρό, στην ανακοίνωση της διάγνωσης του ασθενή, λειτουργώντας υποστηρικτικά προς τον ασθενή, τους συγγενείς αλλά και συμπληρωματικά προς τον Ιατρό.

Ο Ψυχολόγος είναι δυνατόν να συμμετέχει αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση και συμπλήρωση της διάγνωσης ασθενούς εφόσον συνδέεται η ψυχολογική κατάσταση με την οργανική π.χ. καρδιοπάθεια και άγχος, κακοήθεια και κατάθλιψη.

Ο Ψυχολόγος μπορεί να επισκέπτεται τον ασθενή όσο νοσηλεύεται ή βρίσκεται με τον ασθενή (εξωτερικό) εφόσον ο θεράπων Ιατρός το κρίνει και το ζητήσει ή ακόμη και ο ασθενής ή ο συγγενής.

Συχνά ο θεράπων Ιατρός κρίνει ότι ψυχολογικοί παράγοντες πιθανόν επηρεάζουν αρνητικά την ασθένεια ή ακόμη και η ασθένεια προσήλθε από Ψυχολογικά αιτία, την προεγχειρητική αλλά και μετεγχειρητική φάση αλλά και τη φάση αποκατάστασης.

Ο κλινικός Ψυχολόγος παρέχει ψυχολογική αξιολόγηση, εξέταση, στήριξη και θεραπευτική αγωγή προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως κατάθλιψη και άγχος αλλά δε συνταγογραφεί φάρμακα. Ο κλινικός Ψυχολόγος χρησιμοποιεί θεραπεία μέσω της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης λεκτικά. Ο στόχος είναι η λειτουργικότητα του ασθενή.

Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κλινικός Ψυχολόγος

Η Ψυχοθεραπεία και Ψυχολογική στήριξη ενδονοσοκομειακά επικεντρώνεται σε

 • Καρδιολογικά προβλήματα
 • Άγχος - Κρίσεις πανικού
 • Παθολογικά προβλήματα (έλκος - υπέρταση)
 • Δερματικές παθήσεις
 • Κακοήθεις νόσους
 • Ορθοπεδικά προβλήματα - ατυχήματα
 • Ασθενείς που υφίστανται επεμβάσεις και χρειάζονται υποστήριξη πριν και μετά την επεμβατική πράξη
 • Χρόνιες παθήσεις και προβλήματα
 • Άλλες παθήσεις
 • Ογκολογικά περιστατικά

Ο Κλινικός Ψυχολόγος συμμετέχει στα Ιατρικά συμβούλια των συγκεκριμένων περιστατικών και συνεργάζεται άμεσα με τους Ογκολόγους.

Ο Κλινικός Ψυχολόγος λειτουργεί υποστηρικτικά προς ασθενείς και συγγενείς κατά τη θεραπευτική αγωγή και μετά το τέλος της ενδονοσοκομειακά και κατ’ οίκον.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Λειτουργούν ομάδες ψυχολογικής στήριξης για εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς και πιο συγκεκριμένα:

 • Ομάδες γονέων,
 • Ομάδες έφηβων,
 • Ομάδες ενηλίκων,
 • Ομάδα υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών,
 • Ομάδα ατόμων με κακοήθεια,
 • Ομάδα ατόμων με προβλήματα αποκατάστασης και ατυχήματα,
 • Ομάδα ατόμων με διατροφικές διαταραχές,
 • Ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης και αντιμετώπισης για γονείς και παιδιά.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών δίνει τη δυνατότητα σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο να εξυπηρετεί γονείς και παιδιά με κάθε είδους προβλήματα, όπως:

 • Προβλήματα επικοινωνίας,
 • Κοινωνικά προβλήματα,
 • Προβλήματα συμπεριφοράς,
 • Διαζύγια και αποχωρισμοί,
 • Ενδοοικογενειακή βία.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης διαθέτει εξειδικευμένους επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και ψυχολογική υποστήριξη ιατρικών περιστατικών συμβάλλοντας καθοριστικά στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς και τη βέλτιστη δυνατή αποκατάσταση της υγείας του, σωματικής και ψυχικής.

Στο Ιατρείο Ψυχολογικής Υποστήριξης δίνεται έμφαση στην προώθηση και διατήρηση συμπεριφορών που συμβάλλουν θετικά στην υγεία του ατόμου και αντίστοιχα προσπάθεια διακοπής αρνητικών συμπεριφορών που βλάπτουν τη σωματική και ψυχική υγεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ