Πρόληψης & Θεραπείας Νοσημάτων Παγκρέατος & Χοληφόρων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Τμήμα Πρόληψης & Θεραπείας Νοσημάτων Παγκρέατος και Χοληφόρων του Ιατρικού Π. Φαλήρου αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά καλοήθων και κακοήθων νοσημάτων του παγκρεάτος και των χοληφόρων αγγείων του ήπατος.

  • Κυστικές βλάβες του παγκρέατος, IPMN (Ενδοπορικό βλεννώδες νεόπλασμα παγκρέατος)
  • Οξεία παγκρεατίτιδα αγνώστου αιτιολογίας
  • Χρόνια παγκρεατίτιδα, ανεξαρτήτως αιτιολογίας
  • Συμπαγείς βλάβες του παγκρέατος, όπως υποψία καρκίνου παγκρέατος και νευροενδοκρινικών όγκων με λήψη βιοψιών με καθοδήγηση από ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
  • Διερεύνηση σε περιπτώσεις με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του παγκρέατος
  • Λιθίαση (πέτρες) στα χοληφόρα αγγεία
  • Καλοήθεις και κακοήθεις στενώσεις στα χοληφόρα αγγεία
  • Σκληρυντική ή υποτροπιάζουσα χολαγγειϊτιδα
  • Πολύποδες χοληδόχου κύστης

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των νοσημάτων του παγκρέατος και των χοληφόρων χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι. Το τμήμα διαθέτει σύστημα ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας (endoscopic ultrasound) τεχνολογίας αιχμής, για τη λεπτομερή εξέταση του παγκρέατος και των χοληφόρων αγγείων, για τη λήψη υπερηχογραφικά καθοδηγούμενων βιοψιών (EUS-guided fine-needle biopsy) αλλά για τη διενέργεια παρεμβάσεων όπως νευρόλυση κοιλιακού πλέγματος (celiac plexus neurolysis) σε περιπτώσεις κοιλιακού άλγους από κακοήθη νοσήματα, τοποθέτηση οδηγών σημείων (fiducials) για την καθοδήγηση ακτινοθεραπείας, κ.ά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας ενδοσκοπικής παλίδρομης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP) καθώς και χολαγγειοσκόπησης, τόσο ενδοσκοπικά όσο και διαδερμικά,  για την εξέταση των χοληφόρων αγγείων, λήψη βιοψιών και θεραπεία στενώσεων ή μεγάλων λίθων εντός αυτών (λιθοτριψία). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην λεπτομερή και εμπεριστατωμένη διερεύνηση παγκρεατικών κύστεων (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τύπου IPMN).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα όπως το ακτινολογικό, το χειρουργικό και το ογκολογικό εξασφαλίζεται η σφαιρική και ολοκληρωμένη διερεύνηση και αντιμετώπιση των νοσημάτων του παγκρέατος και των χοληφόρων.

Σε όλα τα στάδια, δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή και τους οικείους, με τη λεπτομερή ενημέρωση σε όλα τα στάδια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ