Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνσης κατά Πλάκας)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνσης κατά Πλάκας) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, είναι το μοναδικό εξειδικευμένο Κέντρο στον ιδιωτικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα, για τη διάγνωση και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας και των συναφών απομυελινωτικών νόσων. 

Απευθύνεται σε μεγάλο εύρος ασθενών, για όλες τις μορφές της νόσου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεργάζεται με κάθε Νευρολόγο – συνεργάτη του νοσοκομείου.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Κέντρο λειτουργεί με επικεφαλής καθηγητή Νευρολογίας, κορυφαίο στην σκλήρυνση κατά πλάκας και ομάδα άκρως εξειδικευμένων Νευρολόγων.

Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση των απομυελινωτικών παθήσεων, στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου, στην αντιμετώπιση καταστάσεων που συνδέονται με τη φαρμακευτική θεραπεία, για την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ασθενούς.

Τους θεραπευτικούς στόχους ενισχύει η διεπιστημονική συνεργασία και με άλλες ιατρικές ειδικότητες: Ακτινολόγο, εξειδικευμένο Νευροακτινολόγο, ειδικό Νευροψυχολόγο,  Φυσικοθεραπευτή, εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια (MS nurse).

Σημαντική είναι η συνδρομή του υπερσύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού (υψηλής ευκρίνειας Μαγνητικός Τομογράφος 3Tesla) και άλλων υποδομών (πισίνα, φυσικοθεραπευτήριο) καθώς η δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης και διευκόλυνσης των ασθενών με σωματική αναπηρία σε κάθε τμήμα της Κλινικής.

Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης, λειτουργεί στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων του Ιατρικού Διαβαλκανικού, καθημερινά 10:00-12:00. Για ραντεβού, στα τηλέφωνα 2310 400 464 & 463.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνσης κατά Πλάκας) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, είναι το μοναδικό εξειδικευμένο Κέντρο στον ιδιωτικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα, για τη διάγνωση και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας και των συναφών απομυελινωτικών νόσων με την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, γνώση και εμπειρία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ