Παθολογοανατομικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο λειτουργεί σε ολοήμερη βάση και υποστηρίζει αδιάλειπτα τις κλινικές και τους ιατρούς στη μελέτη ανθρώπινων οργάνων, ιστών ή κυττάρων κατά τη διαγνωστική διερεύνηση πρακτικά όλων των νοσημάτων και όχι μόνο των όγκων.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο στελεχώνεται από ιατρούς παθολογοανατόμους με υπερ 20ετή εμπειρία και διευθύνεται επιστημονικά από πανεπιστημιακό καθηγητή.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς που φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το υλικό το οποίο μελετά ο παθολογοανατόμος αφορά -κατά κύριο λόγο- βιοψίες, χειρουργικές επεμβάσεις, αναρροφήματα, βιολογικά υγρά και νεκροτομές.

Πρώτιστο και κύριο διαγνωστικό εργαλείο του παθολογοανατόμου αποτελεί η εξέταση του υλικού με το μικροσκόπιο σε τομές αιματοξυλίνης και εωσίνης και η εκτίμηση των ευρημάτων, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις γνώσεις και την εμπειρία του παθολογοανατόμου.

Η μέθοδος αυτή συμπληρώνεται και συνεπικουρείται - σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό - από πολλές νέες εξειδικευμένες διαγνωστικές τεχνικές, όπως ανοσοϊστοχημεία, ιστοχημεία, ενζυματικές τεχνικές, μέθοδοι γενετικής, μέθοδοι μοριακής βιολογίας.

Με βάση τις σύγχρονες διαγνωστικές πρακτικές σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται ποικίλοι συνδυασμοί των παραπάνω εφαρμογών.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο διαθέτει τη δυνατότητα εκτέλεσης των συχνότερα εφαρμοζόμενων από τις παραπάνω εξειδικευμένες μεθόδους.

Σημαντική διεργασία κατά την καθημερινή άσκηση της παθολογικής ανατομικής αποτελεί η αποκαλούμενη ταχεία βιοψία ή διεγχειρητική συμβουλευτική γνώμη, όπως είναι η ορθή περιγραφή της.

Η ταχεία βιοψία διενεργείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, μπορεί να προσφέρει άμεση διαγνωστική κατεύθυνση και εφαρμόζεται όταν το αποτέλεσμά της αναμένεται να τροποποιήσει τη χειρουργική επέμβαση (π.χ. ο χειρουργός θα προχωρήσει σε αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης σε περίπτωση καρκίνου του μαστού ή όχι).

Αυτονόητα απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εμπειρίας και ευαισθητοποίησης σχετικά με το εξεταζόμενο υλικό εκ μέρους του παθολογοανατόμου

Σημασία των παθολογοανατομικών εξετάσεων

Με βάση τα πορίσματα των παθολογοανατομικών εξετάσεων:

  • Τίθεται για πρώτη φορά ή επιβεβαιώνεται η τελική διάγνωση των διαφόρων νοσημάτων.
  • Καθορίζεται ή τροποποιείται η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών (πχ έλεγχος του Her2 προκειμένου να χορηγηθεί ή μη το φάρμακο Herceptin σε περίπτωση καρκίνου του μαστού).
  • Παρακολουθείται το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης
  • Καταβάλλονται ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο διενεργείται εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος των εξειδικευμένων μεθόδων στο ίδιο κέντρο έλεγχου ποιότητας των εργαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKNEQAS).

Στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο εφαρμόζονται διαγνωστικά πρωτόκολλα και πρότυπα καταγραφής αποτελεσμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Κολλέγιο Αμερικανών Παθολογοανατόμων (College of American Pathologists).

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης των διαφόρων εξετάσεων (turnaround time) είναι αυτοί που απαιτούνται από τα διεθνή πρωτόκολλα διαπίστευσης.

Τέλος, σημαντικότατο στοιχείο διαφοροποίησης του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου αποτελεί η τήρηση λειτουργικού αρχείου διαγνωστικού υλικού από την έναρξη της λειτουργίας του.

Η σημασία της διαθεσιμότητας του αρχείου αυτού έγκειται κυρίως στη δυνατότητα εφαρμογής πρόσθετων δοκιμασιών φαρμακοσυμβατότητας ακόμη και χρόνια μετά την αρχική διάγνωση ενός όγκου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ