Παθολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Παθολογικό τμήμα είναι στελεχωμένο με κορυφαίο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στη διάγνωση αλλά κυρίως τη θεραπεία απλών, οξέων και χρόνιων παθήσεων, καθώς και να υποδεικνύει τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις και να καθορίζει την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή.

Διακρίνεται στη διερεύνηση οξέων και χρόνιων παθολογικών προβλημάτων και την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων θεραπευτικών και διαγνωστικών μεθόδων στο χώρο της Παθολογίας.

Το ευρύτατο αυτό αντικείμενο, υπηρετείται και υποστηρίζεται από δίκτυο επιστημονικών συνεργατών διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων με στόχο την πλέον σφαιρική και ολιστική αντιμετώπιση του ασθενή.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, κορυφαίοι Παθολόγοι προσεγγίζουν τα νοσήματα συνδυάζοντας την κλινική εικόνα με τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηρίων του Ομίλου.

Με διεπιστημονική προσέγγιση, συνεργάζονται ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, όπως:

Στο Παθολογικό τμήμα γίνεται ουσιαστική και ταχεία αντιμετώπιση σε πολυσύνθετα, χρόνια αλλά και μακροχρονίως αδιάγνωστα περιστατικά. Στα εξειδικευμένα τμήματα Check-up, ανιχνεύονται αξιόπιστα παθήσεις και θεραπεύονται συχνά στα αρχικά τους στάδια.

Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) συντελείται ιατρική πρώτης γραμμής με πιστοποιημένη και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του επείγοντος.

Στόχος του Παθολογικού τμήματος είναι να μην μείνει κανένας ασθενής αδιάγνωστος!

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Παθολογικό Τμήμα στελεχώνεται από κορυφαίους Παθολόγους, συχνά με εκπαίδευση και εμπειρία σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια και νοσοκομεία του εξωτερικού.

Στο Παθολογικό Τμήμα συνεργάζονται με διεπιστημονική προσέγγιση ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, όπως Παθολόγοι, Νεφρολόγοι, Ηπατολόγοι, Ρευματολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Διαβητολόγοι, Πνευμονολόγοι, Αιματολόγοι, Ογκολόγοι.

Στο Παθολογικό Τμήμα εφαρμόζονται διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Το Παθολογικό Τμήμα απολαμβάνει πλήρους υποστήριξης από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας γενιάς και λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Το Παθολογικό Τμήμα συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Διεθνών, Πολυκεντρικών κλινικών μελετών των παθολογικών ειδικοτήτων.

Covid-19
Προπληρωμή Test