Όσφρησης–Γεύσης Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 έφερε στο προσκήνιο μια παραμελημένη αίσθηση, την όσφρηση, η σημασία της οποίας είναι μεγάλη, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα ζωής, συμμετέχει στη γευστική απόλαυση της τροφής και μας προστατεύει από ενδεχόμενους κινδύνους (τοξικά αέρια, πυρκαγιά, αλλοιωμένες τροφές)

Το Ρινολογικό Κέντρο Αθηνών, παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των ασθενών του, δημιούργησε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών το πρώτο στη  Νότια Ελλάδα οργανωμένο Ιατρείο Όσφρησης – Γεύσης, μια άρτια μονάδα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που υποστηρίζεται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Υπεύθυνη του Ιατρείου είναι η Επιμελήτρια Ωτορινολαρυγγολόγος Σωτηρία Γενετζάκη υπό τη Διεύθυνση του κ. Τιμολέοντα Τερζή.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Ιατρείο Όσφρησης - Γεύσης πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

  • Εκτίμηση της δυνατότητας αναγνώρισης οσμών (Smell Identification)
  • Εκτίμηση της χαμηλότερης συγκέντρωσης οσμής που μπορεί κάποιος να διακρίνει (Olfaction Threshold)
  • Εκτίμηση της δυνατότητας σύγκρισης και διάκρισης διάφορων οσμών μεταξύ τους (Smell Discrimination)
  • Έλεγχος οπισθορρινικής όσφρησης
  • Έλεγχος και βαθμονόμηση γεύσης
  • Ενδοσκόπηση με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο
  • Λειτουργικός έλεγχος ρινός με ρινομανομετρία
  • Αλλεργιολογικός έλεγχος με δερματικές δοκιμασίες με νυγμό (skin prick tests)

Το Ιατρείο μας, στο πλαίσιο της διαγνωστικής προσέγγισης συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα του Νοσοκομείου, όπως το ακτινολογικό (αξονική - μαγνητική τομογραφία), αλλεργιολογικό, πνευμονολογικό, νευρολογικό και νευροχειρουργικό, όταν αυτό απαιτείται.

Ολιστική Θεραπευτική Αντιμετώπιση

Μετά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας, αντιμετωπίζεται η υπεύθυνη πάθηση, σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, συντηρητικά ή με εξειδικευμένες ενδοσκοπικές χειρουργικές τεχνικές, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για ψυχολογική και διατροφολογική υποστήριξη, όπου υπάρχει ένδειξη. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οσφρητική εκπαίδευση έχει εξέχουσα θέση στην ταχύτερη αποκατάσταση των οσφρητικών διαταραχών. Στο Ιατρείο Όσφρησης του Ιατρικού Αθηνών έχουμε εκπονήσει και κατασκευάσει δύο kit οσφρητικής εκπαίδευσης διαθέσιμα για τους ασθενείς μας προσδοκώντας το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι ιογενείς λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού είναι από τις πιο συχνές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια όσφρησης. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι ιοί (ρινοϊοί, ιός influenza, parainfluenza) με κυρίαρχο τον πρόσφατο SARS-CoV-2 υπεύθυνο για την πανδημία Covid-19. Είναι γνωστό ότι οι πρώτες μεταλλάξεις του ιού αυτού προκαλούσαν σε μεγάλο ποσοστό διαταραχές της όσφρησης.

Η αιφνίδια απώλεια της όσφρησης, που προκαλούν οι ιώσεις, υποχωρεί συνήθως μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Ωστόσο, κάποιες φορές οι διαταραχές στην όσφρηση μπορεί να επιμένουν παρά την υποχώρηση των λοιπών συμπτωμάτων και να απαιτείται θεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαταραχές όσφρησης μετά από ιογενείς λοιμώξεις είναι από τις πιο ιάσιμες και αναστρέψιμες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει σωστή ιατρική καθοδήγηση.

Τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί η σύνδεση μεταξύ όσφρησης και εκφυλιστικών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Για παράδειγμα, οι οσφρητικές διαταραχές στη νόσο του Parkinson ή το Alzheimer μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίτερα από τις κινητικές διαταραχές, ενώ, αν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, λειτουργούν ως προάγγελος της ασθένειας. Γι’ αυτό το λόγο, μια προοδευτική μείωση έως και απώλεια της οσφρητικής οξύτητας, χωρίς άλλη προφανή αιτία, απαιτεί άμεση εκτίμηση από τον ειδικό, ώστε να αποκλειστούν σοβαρές παθήσεις του εγκεφάλου.

Η χρόνια φλεγμονή των κόλπων του προσώπου, με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες, αποτελεί την πιο συχνή αιτία οσφρητικών διαταραχών. Στα πλαίσια της χρόνιας φλεγμονής, συχνά δημιουργούνται τοπικές διογκώσεις του βλεννογόνου (πολύποδες), που προκαλούν δυσχέρεια ρινικής αναπνοής και διαταραχές της όσφρησης, είτε σταθερές είτε με διακυμάνσεις. Οι διαταραχές αυτές αποδίδονται σε οίδημα στην οσφρητική περιοχή της μύτης, που εμποδίζει την αντίληψη των οσμών, αλλά και σε απ’ ευθείας τοξικές αλλοιώσεις των οσφρητικών κυττάρων από τους βιοχημικούς μηχανισμούς.

Οι διαταραχές της όσφρησης στις χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις της μύτης και των κόλπων του προσώπου έχουν άριστη πρόγνωση και σχεδόν πάντα βελτιώνονται ή αποκαθίστανται, με την έλεγχο της υπεύθυνης νόσου.

Οι οσφρητικές διαταραχές μετατραυματικής αιτιολογίας είναι από τις πιο συχνές αιτίες απώλειας της όσφρησης. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Τοπικοί τραυματισμοί στη μύτη (κατάγματα ρινικών οστών ή ρινικού διαφράγματος) είναι δυνατόν να αλλοιώσουν την αρχιτεκτονική της μύτης και να οδηγήσουν σε μηχανική απόφραξη. Τα κατάγματα της βάσης του κρανίου μπορεί να προκαλέσουν διατομή των οσφρητικών νεύρων ή καταστροφή άλλων ανατομικών στοιχείων της όσφρησης. Τέλος, εγκεφαλικές θλάσεις ή ενδοεγκεφαλική αιμορραγία μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη των εγκεφαλικών κέντρων της όσφρησης. 

Οι οσφρητικές διαταραχές αυτής της κατηγορίας έχουν σχετικά φτωχή πρόγνωση. Η πιθανότητα αποκατάστασης δεν υπερβαίνει το 30%, ανάλογα με το είδος της κάκωσης που το προκάλεσε.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρείο Όσφρησης-Γεύσης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελεί τμήμα του Ρινολογικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 2008 και είναι το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο για τις παθήσεις μύτης, κόλπων προσώπου και βάσης κρανίου στην Ελλάδα. Ο Διευθυντής του Κέντρου, Δρ Τιμολέων Τερζής, αποτελεί Ρινολόγο αναφοράς για την Ελληνική επικράτεια, με σημαντική αναγνωρισιμότητα στο εξωτερικό. Έχει πολυετή εξειδικευμένη ενασχόληση με τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των παθήσεων της μύτης και παραρρινίων κόλπων, μεγάλη εμπειρία στην προχωρημένη ενδοσκοπική χειρουργική της μύτης και της βάσης κρανίου και εκτεταμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι Επιμελητές του Τμήματος, Σωτήρης Θεμελής και Σωτηρία Γενετζάκη είναι επίσης εξειδικευμένοι, κάτοχοι τίτλου Master’s Ρινολογίας και Ρινοχειρουργικής. Υπεύθυνη του Ιατρείου όσφρησης είναι η κα Σ. Γενετζάκη, με ειδική εξειδίκευση στις παθήσεις όσφρησης και γεύσης. Το Ρινολογικό Κέντρο Αθηνών και το Ιατρείο Όσφρησης- Γεύσης του Ιατρικού Αθηνών είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές απαιτήσεις, ισότιμα με αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού. Το Ιατρείο Όσφρησης-Γεύσης είναι το πρώτο ειδικό ιατρείο για το αντικείμενο αυτό στην Νότια Ελλάδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ