Ορμονολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη αξιόλογων και πρωτοποριακών εργαστηρίων ήταν πάντα άμεση προτεραιότητα για εμάς.

Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στο Ορμονολογικό Εργαστήριο και οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο, διευκολύνοντας το έργο των κλινικών τμημάτων και προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό εξωτερικών ασθενών σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Το Ορμονολογικό Εργαστήριο στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένους Ιατρούς, Βιολόγους και Τεχνολόγους.

Το Ορμονολογικό Εργαστήριο εφαρμόζει τεχνικές εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων και συμμετέχει σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των εξετάσεων.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το προσωπικό του Ορμονολογικού Τμήματος διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα, στο Ορμονολογικό Εργαστήριο προσφέρεται πλήρη διερεύνηση όλων των εξεταζόμενων νοσημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ