Ογκολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει υπερσύγχρονα ογκολογικά κέντρα όπου εφαρμόζονται, στα πλαίσια διεπιστημονικής προσέγγισης, τα τελευταία ιατρικά πρωτόκολλα για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου.

Το Ογκολογικό τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, διότι ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός του και οι εξειδικεύσεις των ιατρών του, επιτρέπουν τη διενέργεια θεραπειών που είναι αδύνατες σε άλλες υγειονομικές μονάδες.

Το Ογκολογικό τμήμα στελεχώνεται από καταρτισμένους και έμπειρους ογκολόγους, ανά ειδικότητα και εφαρμόζει πρωτόκολλα πρόληψης και θεραπειών, αντίστοιχα των πιο διακεκριμένων ογκολογικών κέντρων της Ευρώπης και της Αμερικής.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ογκολογικό τμήμα εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις από άκρως εξειδικευμένους ιατρούς όλων των ογκολογικών υποειδικοτήτων, με στόχο την ίαση του ασθενούς.

Η ολιστική αντιμετώπιση (Multidisciplinary medicine) αποτελεί το διεθνές πρότυπο για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του ογκολογικού ασθενούς. Η σφαιρική – ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και τμημάτων στο πλαίσιο ενός μεγάλου ομίλου Υγείας, όπως ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Ειδικότερα, τα Ογκολογικό τμήμα συνεργάζεται με τις παρακάτω ειδικότητες / τμήματα:

  Εξοπλισμός Ογκολογικού Τμήματος

   Τα Ογκολογικά τμήματα του Ομίλου αποτελούν Κέντρα Αναφοράς για ενδοσκοπική εκπαίδευση.

   Ογκολογικό Συμβούλιο

   Το Ογκολογικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης θεραπευτικών αποφάσεων για κάθε ογκολογικό ασθενή. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη ογκολογική αντιμετώπιση, μέσω Ογκολογικών Επιτροπών ανά ζωτικό όργανο, για τη λήψη ορθών θεραπευτικών αποφάσεων.

   Ο ασθενής μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του Ογκολογικού Συμβουλίου, ο φάκελός του παρουσιάζεται από το θεράποντα ιατρό και τα πορίσματα του Συμβουλίου αποτελούν αναπόσπαστο δεδομένο του ιατρικού φακέλου, στον οποίο ο ασθενής έχει συνεχή πρόσβαση.

   Στο Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχουν κατά περίπτωση Χειρουργοί, Ογκολόγοι, Ακτινολόγοι, Aκτινοθεραπευτές, Παθολογοανατόμοι, Κυτταρολόγοι, Γενετιστές, Ψυχολόγοι, και ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

   Ιατρικές ειδικότητες

   Με το Ογκολογικό Τμήμα συνεργάζονται ιατροί όλων των ειδικοτήτων με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε ογκολογικούς ασθενείς.

   • Παθολογικός Τομέας: Ογκολόγοι Παθολόγοι, Αιματολόγοι, Πνευμονολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Δερματολόγοι
   • Χειρουργικός Τομέας: Χειρουργοί Ογκολόγοι, Γυναικολόγοι Ογκολόγοι, Νευροχειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί, Ουρολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Γναθοχειρουργοί, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί.
   • Ακτινολογικός Τομέας: Ακτινοδιαγνώστες, Επεμβατικοί Ακτινολόγοι
   • Εργαστηριακός Τομέας: Πυρηνικοί ιατροί, Κυτταρολόγοι, Παθολογοανατόμοι.
   • Ειδικότητες Υποστήριξης – Αποκατάστασης: Πλαστικοί Χειρουργοί, Ιατροί Πόνου, Φυσίατροι - Φυσικοθεραπευτές και άλλοι

   ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

   Το Ογκολογικό τμήμα παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες, διότι ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός του και οι εξειδικεύσεις των ιατρών του, επιτρέπουν τη διενέργεια θεραπειών που είναι αδύνατες σε άλλες υγειονομικές μονάδες.

   Η ολιστική αντιμετώπιση αποτελεί το διεθνές πρότυπο για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του ογκολογικού ασθενούς.

   Το Ογκολογικό τμήμα εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες θεραπείες και πρωτόκολλα που ισχύουν διεθνώς, ενώ διαθέτει Ογκολογικό Συμβούλιο κύρους.

   Το τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας συμμετέχει σε πρωτοποριακά προγράμματα και προσφέρει στους ασθενείς δυνατότητα πρόσβασης σε πολλά υποσχόμενα φάρμακα, πριν ακόμη από την έναρξη κυκλοφορίας τους.

   ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

   Covid-19
   Προπληρωμή Test