Ογκολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει υπερσύγχρονα ογκολογικά κέντρα όπου εφαρμόζονται, στα πλαίσια διεπιστημονικής προσέγγισης, τα τελευταία ιατρικά πρωτόκολλα για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου.

Το Ογκολογικό τμήμα παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες, διότι ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός του και οι εξειδικεύσεις των ιατρών του, επιτρέπουν τη διενέργεια θεραπειών που είναι αδύνατες σε άλλες υγειονομικές μονάδες.

Το Ογκολογικό τμήμα έχει καταρτισμένους και έμπειρους ογκολόγους, ανά ειδικότητα και εφαρμόζει πρωτόκολλα πρόληψης και θεραπειών, αντίστοιχα των πιο διακεκριμένων ογκολογικών κέντρων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Επίσης, το Ογκολογικό τμήμα συνεργάζεται με το παγκοσμίου φήμης κέντρο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, MD Anderson Cancer Center, στις ΗΠΑ.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Ογκολογικό τμήμα εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις από άκρως εξειδικευμένους ιατρούς όλων των ογκολογικών υποειδικοτήτων, με στόχο την ίαση του ασθενούς.

Η ολιστική αντιμετώπιση (Multidisciplinary medicine) αποτελεί το διεθνές πρότυπο για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του ογκολογικού ασθενούς. Η σφαιρική – ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή συνεργασία πολλών ειδικοτήτων και τμημάτων στο πλαίσιο ενός μεγάλου ομίλου Υγείας, όπως ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Ειδικότερα, τα Ογκολογικό τμήμα συνεργάζεται με τις παρακάτω ειδικότητες / τμήματα:

  Εξοπλισμός Ογκολογικού Τμήματος

   Τα Ογκολογικά τμήματα του Ομίλου αποτελούν Κέντρα Αναφοράς για ενδοσκοπική εκπαίδευση.

   Ογκολογικό Συμβούλιο

   Το Ογκολογικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης θεραπευτικών αποφάσεων για κάθε ογκολογικό ασθενή. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη ογκολογική αντιμετώπιση, μέσω Ογκολογικών Επιτροπών ανά ζωτικό όργανο, για τη λήψη ορθών θεραπευτικών αποφάσεων.

   Ο ασθενής μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του Ογκολογικού Συμβουλίου, ο φάκελός του παρουσιάζεται από το θεράποντα ιατρό και τα πορίσματα του Συμβουλίου αποτελούν αναπόσπαστο δεδομένο του ιατρικού φακέλου, στον οποίο ο ασθενής έχει συνεχή πρόσβαση.

   Στο Ογκολογικό Συμβούλιο συμμετέχουν κατά περίπτωση Χειρουργοί, Ογκολόγοι, Ακτινολόγοι, Aκτινοθεραπευτές, Παθολογοανατόμοι, Κυτταρολόγοι, Γενετιστές, Ψυχολόγοι, και ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

   Ιατρικές ειδικότητες

   Με το Ογκολογικό Τμήμα συνεργάζονται κορυφαίοι ιατροί με εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε ογκολογικούς ασθενείς.

   Συγκεκριμένα, με το Ογκολογικό τμήμα συνεργάζονται οι εξής ειδικότητες:

   • Παθολογικός Τομέας: Ογκολόγοι Παθολόγοι, Αιματολόγοι, Πνευμονολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Δερματολόγοι
   • Χειρουργικός Τομέας: Χειρουργοί Ογκολόγοι, Γυναικολόγοι Ογκολόγοι, Νευροχειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί, Ουρολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Γναθοπροσωποχειρουργοί, Ωτορινολαρυγγολόγοι, Πλαστικοί Χειρουργοί.
   • Ακτινολογικός Τομέας: Ακτινοδιαγνώστες, Επεμβατικοί Ακτινολόγοι
   • Ακτινοθεραπευτικός Τομέας: Ακτινοθεραπευτές, Ακτινοφυσικοί
   • Εργαστηριακός Τομέας: Ακτινολόγοι, Πυρηνικοί ιατροί, Κυτταρολόγοι, Παθολογοανατόμοι.
   • Ειδικότητες Υποστήριξης – Αποκατάστασης: Πλαστικοί Χειρουργοί, Ιατροί Πόνου, Φυσίατροι - Φυσικοθεραπευτές και άλλοι

   ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

   Το Ογκολογικό τμήμα παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες, διότι ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός του και οι εξειδικεύσεις των ιατρών του, επιτρέπουν τη διενέργεια θεραπειών που είναι αδύνατες σε άλλες υγειονομικές μονάδες.

   Η ολιστική αντιμετώπιση αποτελεί το διεθνές πρότυπο για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος του ογκολογικού ασθενούς.

   Το Ογκολογικό τμήμα εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες θεραπείες και πρωτόκολλα που ισχύουν διεθνώς, ενώ διαθέτει Ογκολογικό Συμβούλιο κύρους.

   Το τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας συμμετέχει σε ποικίλα πρωτοποριακά προγράμματα και προσφέρει στους ασθενείς δυνατότητα πρόσβασης σε υποσχόμενα φάρμακα, πριν ακόμη από την έναρξη κυκλοφορίας τους.

   Επίσης, το Ογκολογικό τμήμα συνεργάζεται στενά με το τμήμα Ακτινοθεραπείας για την εφαρμογή σύγχρονων πρωτοκόλλων συνδυασμένης χημειοακτινοθεραπείας, κατά τα πρότυπα μεγάλων Ογκολογικών Κέντρων του εξωτερικού.

   Το Ογκολογικό τμήμα συνεργάζεται με το παγκοσμίου φήμης κέντρο για την αντιμετώπιση του καρκίνου, MD Anderson Cancer Center, στις ΗΠΑ.

   Στη Χειρουργική Ογκολογία οι ιατροί του Ογκολογικού τμήματος διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε ογκολογικά περιστατικά.

   Επίσης, στην Ουρολογία, Γενική Χειρουργική και Γυναικολογική χειρουργική, ειδικά για ογκολογικά περιστατικά, εφαρμόζεται ως χειρουργείο εκλογής και η Ρομποτική Χειρουργική, χάρη στο πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi HD, Edition 2019.

   Το Ογκολογικό τμήμα διαθέτει οργανωμένο τμήμα Ακτινοθεραπείας όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές της Ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT).

   Διαθέτει, επίσης, το μεγαλύτερο ιδιωτικό θεραπευτικό τμήμα Ανοιχτών Πηγών ( Ι-131) στην Ελλάδα για τη θεραπευτική χορήγηση Ι-131 για τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

   Τα Ογκολογικά τμήματα του Ομίλου αποτελούν Κέντρα Αναφοράς για ενδοσκοπική εκπαίδευση.

   ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ