Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο (Ηλεκτρομυογράφημα – Προκλητά Δυναμικά)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ηλεκτρομυογραφικό εργαστήριο υφίσταται και λειτουργεί από την ίδρυση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα (Μάϊος 2022) αναβαθμίστηκε με την απόκτηση και λειτουργία του καινούργιου Ηλεκτρομυογράφου Micromed Myo-quick Matrix SystemPlus Evolution 4 καναλιών, με δυνατότητα εκτέλεσης πλειάδας εξετάσεων με μεγάλη ακρίβεια και πιστότητα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο εκτελούνται πολλές εξετάσεις για τη μελέτη του Περιφερικού και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος:

Κινητικές Ταχύτητες αγωγής: Για τη μελέτη της Αγωγιμότητας των κινητικών ινών του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος

Αισθητικές Ταχύτητες Αγωγής: Για τη μελέτη της Αγωγιμότητας των αισθητικών ινών του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος

F-κύμα: Για τη μελέτη της Αγωγιμότητας των κινητικών ινών του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος σε όλο το μήκος των νεύρων

ΗΜΓ: Για τη μελέτη της λειτουργίας των κινητικών ινών του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος και τη μελέτη-διάγνωση μυϊκών παθήσεων

H-Reflex: Για τη μελέτη του αντανακλαστικού τόξου μέσω του Νωτιαίου Μυελού για συγκεκριμένα νεύρα

Blink Reflex: Για τη μελέτη του αντανακλαστικού τόξου τρίδυμου-προσωπικού νεύρου σε συγκεκριμένες προσβολές κρανιακών νεύρων

RNS – Test Desmedt: Για τη μελέτη της λειτουργίας της νευρομυϊκής σύναψης σε Μυασθένεια και Μυασθενικό Σύνδρομο

Οπτικά Προκλητά Δυναμικά - Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα: Για τη μελέτη της λειτουργίας του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών νεύρων και της οπτική οδού

Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά: Για τη μελέτη της λειτουργίας των ακουστικών νεύρων και τη μελέτη της λειτουργίας κεντρικών, ζωτικών δομών του εγκεφαλικού Στελέχους

Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά: Για τη μελέτη της λειτουργίας της Αισθητικής οδού, τόσο της περιφερικής όσο και της κεντρικής

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια διερεύνησης έκπτωσης της Ακοής Τα Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό της ελάχιστης έντασης που ακούει ο εξεταζόμενος (ουδός Ακουστότητας) και στην εντόπιση της βλάβης, αλλά και στην επιβεβαίωση της διαταραχής στην Ακουστική οδό.

Διαταραχές της όρασης όπως το θάμβος (θολή όραση) μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα βλάβης του οπτικού νεύρου (π.χ. σε Οπτική Νευρίτιδα ή σε Πολλαπλή Σκλήρυνση) ή του αμφιβληστροειδούς.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση με Οπτικά Προκλητά Δυναμικά μόνα τους ή σε συνδυασμό με Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα μπορεί να συμβάλει στην εντόπιση της βλάβης και τη διάγνωση.

Η Μυασθένεια, ή όπως είναι ο σωστός όρος «Βαρεία Μυασθένεια», καθώς και το Μυασθενικό Σύνδρομο είναι καταστάσεις που προκαλούν αδυναμία. Παρ΄ ότι είναι διαφορετικής αιτιολογίας νοσήματα-καταστάσεις, έχουν τα ίδια ή πολύ παρόμοια συμπτώματα.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση μπορεί να διακρίνει εάν πρόκειται για Μυασθένεια ή για Μυασθενικό Σύνδρομο ώστε να ακολουθήσει η ανάλογη διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Νοσήματα που προσβάλλουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (π.χ. Πολλαπλή Σκλήρυνση, Μυελοπάθεια Νωτιαίου Μυελού κλπ) μπορούν να διερευνηθούν με Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά με ταυτόχρονη καταγραφή σε διαφορετικά σημεία της Σωματοαισθητικής οδού.

Η πολυνευροπάθεια εκδηλώνεται με αιμωδίες και αδυναμία στα άκρα. Μπορεί να οφείλεται σε άλλα νοσήματα (π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης ή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια κλπ), σε χορήγηση φαρμάκων (π.χ. σε χημειοθεραπεία), να είναι κληρονομική ή να είναι ιδιοπαθής αγνώστου αιτιολογίας.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση συμβάλλει στη διαπίστωση της βαρύτητας και της αιτίας.

Ο όρος ριζίτιδα αναφέρεται σε πίεση-τραυματισμό μίας ή περισσότερων ριζών των νεύρων στην Αυχενική ή την Οσφυϊκή Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης. Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι πόνος, αιμωδία, αδυναμία σε συγκεκριμένη περιοχή ή μυς των άκρων, ενδεχομένως και ατροφία συγκεκριμένων μυών.

Και σε αυτή την περίπτωση, η Νευροφυσιολογική διερεύνηση συμβάλλει στην εντόπιση της βλάβης, τον καθορισμό της βαρύτητας και των ενδεχόμενο αποκλεισμό άλλων αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια συμπτώματα.

Οι παγιδευτικές νευροπάθειες αφορούν βλάβες συγκεκριμένων νεύρων σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, από πίεση-τραυματισμό του νεύρου. Η συχνότερη και πιο γνωστή είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα που προκαλεί πόνο, αιμωδία και δυσαισθησία στο χέρι που πάσχει. Ανάλογα συμπτώματα παρουσιάζονται σε άλλες παγιδευτικές νευροπάθειες που αφορούν άλλα νεύρα.

Η Νευροφυσιολογική διερεύνηση συμβάλλει στην εντόπιση της βλάβης, τον καθορισμό της βαρύτητας και των ενδεχόμενο αποκλεισμό άλλων αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν τα ίδια συμπτώματα.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η μεγάλη εμπειρία στη Νευροφυσιολογική μελέτη νευρολογικών και άλλων παθήσεων-καταστάσεων, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό Micromed Myo-quick Matrix SystemPlus Evolution 4 καναλιών υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθιστούν το Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου μας την κορυφαία επιλογή για τη Νευροφυσιολογική διερεύνηση παθήσεων του Περιφερικού και του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ