Νευροανοσολογίας και Νευρομυϊκών Παθήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Νευροανοσολογίας και Νευρομυϊκών Παθήσεων έχει σκοπό την διάγνωση και θεραπεία ενός ευρέος φάσματος αυτοάνοσων νευρολογικών παθήσεων, εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Το τμήμα εξειδικεύεται στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τις νευροπάθειες και τις μυοπάθειες, νοσήματα για τα οποία θεωρείται ως ένας από τα πλέον κορυφαία στον κόσμο.

Διαθέτει την τεχνογνωσία μελέτης βιοψιών σε μυ και νεύρο και θεωρείται ως το πλέον αξιόπιστο στην Ελλάδα στη διάγνωση μυοπαθειών, συμπεριλαμβανομένων θεραπεύσιμων νόσων, όπως η πολυμυοσίτιδα και γενετικών παθήσεων όπως οι δυστροφίες.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Τμήμα Νευροανοσολογίας και Νευρομυϊκών Παθήσεων εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες πρακτικές που έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Ειδικεύεται στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τις νευροπάθειες και τις μυοπάθειες, νοσήματα για τα οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων παγκοσμίως.

Θεωρείται ως το πλέον αξιόπιστο στην Ελλάδα στη διάγνωση μυοπαθειών, συμπεριλαμβανομένων θεραπεύσιμων νόσων, όπως η πολυμυοσίτιδα και γενετικών παθήσεων όπως οι δυστροφίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ