Νεφρολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Νεφρολογικό Τμήμα προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στον ασθενή με νεφρολογικά προβλήματα.

Αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα της Κλινικής Νεφρολογίας και ειδικά ασθενείς με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Στην άρτια εξοπλισμένη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού εξυπηρετούνται, μέσα από την πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, νεφροπαθείς σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα νεφρολογικά νοσήματα ανακύπτουν σε ασθενείς είτε ως πρωτοπαθή είτε ως συνέπεια άλλων παθολογικών ή χειρουργικών νοσημάτων, καθώς και ως συνέπεια της χρήσης πολλών φαρμάκων, κάτι που συναντάται συχνά σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

Το Νεφρολογικό Τμήμα διαθέτει μονάδες Τεχνητού Νεφρού εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για αιμοκάθαρση, ξεχωριστό θάλαμο για οροθετικούς ως προς την Ηπατίτιδα Β και Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης.

Είναι στελεχωμένο με έμπειρους νεφρολόγους και παθολόγους με εξειδίκευση στη νεφρολογία.

Το τμήμα καλύπτει όλη την Κλινική Νεφρολογία ενώ διαθέτει κλίνες για υψηλού επιπέδου νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από σπειραματονεφρίτιδα (νοσηλεία μίας ημέρας για βιοψία νεφρού υπό αξονικό τομογράφο), δυσρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση, λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος.

Η εξειδίκευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και η διαρκής συνεργασία του Τμήματος με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, νευρολόγους για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ασθένεια καθώς και η συνεργασία με διαιτολόγο για εξατομικευμένες διαιτολογικές οδηγίες), βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού «εφημερεύει» συνεχώς για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών, ενώ οι ασθενείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους όλο το 24ωρο, για παροχή ιατρικών συμβουλών.

Στο Νεφρολογικό τμήμα εφαρμόζεται η πρωτοποριακή μέθοδος αιμοδιήθησης (PHF) με διπλό φίλτρο (σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις).

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών του, έχει συνεργασία με διεθνών προδιαγραφών κέντρα αιμοκάθαρσης σε υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές της Ελλάδας.

Επίσης, στο Νεφρολογικό τμήμα υπάρχει μεγάλη ειδίκευση και στη χειρουργική αντιμετώπιση όγκων του νεφρού με χρήση ρομπότ (ρομποτική μερική νεφρεκτομή).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Νεφρολογικό Τμήμα διαθέτει μονάδες Τεχνητού Νεφρού εξοπλισμένες με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για αιμοκάθαρση.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού «εφημερεύει» συνεχώς για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών, ενώ οι ασθενείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους όλο το 24ωρο, για παροχή ιατρικών συμβουλών.

Η εξειδίκευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και η διαρκής συνεργασία του Τμήματος με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, νευρολόγους, διαιτολόγους), βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή