Μοριακή Βιολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάπτυξη αξιόλογων και πρωτοποριακών εργαστηρίων ήταν και είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας.

Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται καλύπτουν ευρύτατο πεδίο, διευκολύνοντας το έργο των κλινικών τμημάτων και προσελκύοντας ταυτόχρονα σημαντικό αριθμό εξωτερικών ασθενών σε καθημερινή 24ωρη βάση.

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένους Ιατρούς, Βιολόγους και Τεχνολόγους.

Εφαρμόζει τεχνικές εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων και συμμετέχει σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των εξετάσεων.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού διαφόρων Ιών, Βακτηριδίων, Μυκήτων και Παρασίτων.
 • Διερεύνηση Πνευμονίας με ταυτόχρονη ανίχνευση γενετικού υλικού 17 Αναπνευστικών Ιών.
 • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού των Μυκοβακτηριδίων Φυματίωσης και των Άτυπων Μυκοβακτηριδίων.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Μικροοργανισμών.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού των βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για Μηνιγγίτιδα σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Ιών και Βακτηριδίων υπεύθυνων για Μυοκαρδίτιδα.
 • Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση γενετικού υλικού Ερπητοϊών και Εντεροϊών.
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων Γλαυκώματος.
 • Ανίχνευση 3 μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας.
 • Ανίχνευση 13 μεταλλάξεων Θρομβοφιλίας.
 • Ανίχνευση 50 μεταλλάξεων Κυστικής Ίνωσης.
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων ΑpoB & ApoE σχετικές με την στεφανιαία νόσο.
 • Τυποποίηση πολυμορφισμών του Μετατρεπτικού Ενζύμου Αγγειοτενσίνης και Τυποποίηση Πολυμορφισμών Αγγειοτενσινογόνου που έχουν σχέση με την Υπέρταση.
 • Προσδιορισμός Αντιγόνων HLA Τάξη Ι (επίτοποι Α & Β) και Τάξη ΙΙ (επίτοποι Cw, DP, DQ, DR).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω καθημερινών ελέγχων και περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Σε συνεργασία με άλλα τμήματα προσφέρεται πλήρη διερεύνηση όλων των εξεταζόμενων νοσημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ