Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΜΕΘ του Ιατρικού Π.Φαλήρου παρέχει 24ωρη φροντίδα σε ασθενείς με σοβαρές παθολογικές νοσολογικές οντότητες που απειλείται η ζωή τους ή σε ασθενείς που χρήζουν συνεχούς και λεπτομερούς ιατρικής παρακολούθησης (monitoring).

Η μονάδα μας έχει 7 κλίνες, με θάλαμο θετικής και αρνητικής πίεσης για ανακατατασσόμενους και με λοιμώξεις αντίστοιχα. Διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το προσωπικό της ΜΕΘ έχει εμπειρία αντιμετώπισης ενός ευρέος φάσματος σοβαρών καταστάσεων στον τομέα της εντατικολογίας.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος μας είναι η έγκαιρη διάγνωση των νόσων ή συνδρόμων, με σκοπό την αντιμετώπιση και αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης.

Σκοπός της μονάδας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συνυπάρχουν δύο παράγοντες:

 1. Ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών από εντατικολόγους με σκοπό την καθιέρωση προτεραιοτήτων και αντικειμενικών στόχων θεραπείας
 2. Επαρκής χώρος, ο οποίος έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες συσκευές για την παροχή θεραπείας, καθώς και εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Η βασική αρχή στην εξάσκηση της ιατρικής σήμερα  έχει επιστρέψει στις Ιπποκρατιακές της ρίζες: ωφελέειν ή μη βλάπτειν. 

Η  ιατρική πρέπει να είναι και υψηλού επιπέδου και πρέπει να συμβαδίζει με τη παρούσα γνώση της επιστήμης.

Η ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών γίνεται βάσει των κάτωθι κανόνων: Δεξιότητα, Αποτελεσματικότητα, Απόδοση, Βελτιστοποίηση, Αποδοχή, Νομιμότητα.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις στη ΜΕΘ Ιατρικού Π.Φαλήρου γίνονται και οι παρακάτω κύριες ιατρικές πράξεις:

 • Τοποθέτηση κεντρικών γραμμών (φλεβών κι αρτηριών)
 • Διασωλήνωση
 • Βρογχοσκόπηση
 • Αιμοκάθαρση / αιμοδιήθηση
 • Ηλεκτρική ανάταξη αρρυθμιών
 • Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα
 • Τοποθέτηση ρινοφαρυγγικού και στοματοφαρυγγικού σωλήνα
 • Υπέρηχος καρδιάς πνευμόνων
 • Τοποθέτηση προσωρινού βηματοδότη
 • Παρακέντηση θώρακα
 • Παρακέντηση κοιλιακών συλλόγων
 • Τοποθέτηση ουροκαθετήρων
 • Τοποθέτηση καθετήρα Swan – Ganz και δεξιός καρδιακός επιπωματισμός
 • Παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων και PPV και SVV
 • Οσφυονωτιαία παρακέντηση
 • Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
 • Μηχανική υποστήριξη αναπνοής σε θέση prone
 • Ανάλυση αερίων αίματος και οξεοβασικής ισορροπίας
 • Διαδερμικές Τραχειοτομές

 Οι νοσολογικές οντότητες που κατά κύριο λόγο νοσηλεύονται στη ΜΕΘ είναι:

 • Οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια, AA τύπου Ι (ARDS)
 • Oξεία υπερκαπνική ή οξεία επί χρονιάς αναπνευστική ανεπάρκεια, ΑΑ τύπου ΙΙ
 • Shock (υποογκαιμικό, αγγειακό, περιοριστικό κλπ
 • Πνευμονικό οίδημα (καρδιογενές ή μη)
 • Άσθμα και ΧΑΠ
 • ΑΕΕ
 • Μετεγχειρητικοί ασθενείς μετά από σοβαρή επέμβαση  

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ