Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής είναι δυναμικότητας 30 κλινών και διαθέτει τρία επίπεδα νοσηλείας (εντατικής, ενδιάμεσης και απλής).

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών μπορεί να νοσηλεύσει με πλήρη επάρκεια όλα τα νεογνά που έχουν ανάγκη (πρόωρα, νεογνά με προβλήματα αναπνευστικά, χειρουργικά, καρδιολογικά, ορθοπαιδικά, νευρολογικά, ωτορρινολαρυγγολογικά, ενδοκρινολογικά κ.λπ.).

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της ΓΑΙΑ χαρακτηρίζεται τόσο από την εξαιρετική επάρκεια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της, όσο και από τον πλήρη, μοντέρνας τεχνολογίας εξοπλισμό της.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ης ΓΑΙΑ αντιμετωπίζεται κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσει ένα νεογέννητο, όπως:

 • Προωρότητα,
 • Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας,
 • Παροδική ταχύπνοια του νεογνού,
 • Χαμηλό βάρος γέννησης, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,
 • Παραμονή ανοικτού βοταλείου πόρου,
 • Λοιμώξεις,
 • Ίκτερος, Συγγενείς ανωμαλίες,
 • Χειρουργικές παθήσεις (γαστρεντερικού, αναπνευστικού, ουροποιογεννητικού),
 • Ορθοπεδικά προβλήματα του νεογνού (ραιβοϊπποποδία, συγγενές εξάρθρημα του ισχίου κ.λπ.),
 • ΩΡΛ προβλήματα του νεογνού (χειλεοσχιστία, υπερωιοσχιστία κ.λπ.).

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της ΓΑΙΑ διαθέτει 8 νεογνολόγους με μεγάλη κλινική εμπειρία και άριστη επιστημονική επάρκεια. Οι νεογνολόγοι της ΜΕΝΝ καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός από το τμήμα της ΜΕΝΝ, όταν χρειάζεται και στην αίθουσα τοκετών και στα χειρουργεία του Νοσοκομείου.

Χώροι και εξοπλισμός

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της ΓΑΙΑ διαθέτει τρία επίπεδα νοσηλείας (εντατική, ενδιάμεση και απλή) καθώς και χώρο μόνωσης με προδιαγραφές εντατικής νοσηλείας.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει η ΜΕΝΝ είναι τελευταίας τεχνολογίας, που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των νοσηλευόμενων νεογνών και περιλαμβάνει:

 • Θερμοκοιτίδες τελευταίας τεχνολογίας (Giraffe), ανοικτή θερμοκοιτίδα ανάνηψης και θερμοκοιτίδα μεταφοράς εξοπλισμένη με αναπνευστήρα.
 • Αναπνευστήρες SLE 5000 και 4000, αναπνευστήρες AVEA καθώς και κεραμικό αναπνευστήρα για χρήση στο μαγνητικό τομογράφο.
 • Δύο συσκευές χορήγησης ΝΟ.
 • Σύγχρονο υπερηχοτομογράφο.
 • Σύγχρονο φορητό ακτινολογικό μηχάνημα.
 • Τελευταίας τεχνολογίας monitor παρακολούθησης ζωτικών σημείων.
 • Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των monitors της εντατικής.
 • Μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών αντλιών ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών, συσκευών φωτοθεραπείας, αναρροφήσεις (σταθερής και διαλείπουσας λειτουργίας), καρδιογράφο, Monitors ζωτικών σημείων για όλα τα νεογνά πιεσόμετρα.

Οι βοηθητικοί χώροι της ΜΕΝΝ περιλαμβάνουν:

Γαλακτοκομείο

Εδώ φυλάσσεται το μητρικό γάλα και γίνεται όλη η προετοιμασία που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα νεογνά θα λάβουν το πολύτιμο γάλα της μητέρας τους, μόλις θα είναι έτοιμα γι΄ αυτό με πλήρη ασφάλεια, ακολουθώντας όλους τους κανόνες φύλαξης και παρασκευής.

Στο Γαλακτοκομείο επίσης παρασκευάζονται καθημερινά με όλες τις ενδεικνυόμενες συνθήκες αντισηψίας όλα τα γάλατα (κοινά εξανθρωποποιημένα και ειδικά) που είναι απαραίτητα για τη διατροφή των νοσηλευόμενων νεογνών.

Χώρο παρασκευής παρεντερικής διατροφής

Ο χώρος παρασκευής παρεντερικής διατροφής διαθέτει συσκευή θετικής πίεσης αέρα Laminar flow και συσκευή παρασκευής παρεντερικής διατροφής συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασμένο με το κατάλληλο πρόγραμμα για την παρασκευή των διαλυμάτων με μεγάλη ακρίβεια και σε συνθήκες απόλυτης ασηψίας.

Χώρο άντλησης μητρικού γάλακτος

Ο χώρος άντλησης μητρικού γάλακτος διαθέτει αντλίες άμελξης (θήλαστρα) για τη συλλογή του μητρικού γάλακτος που θα χρησιμοποιηθεί για τη σίτιση των νεογνών.

Απεικονιστική και Εργαστηριακή Υποστήριξη

Στη ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ υποστηρίζεται η δυνατότητα μεγάλου εύρους παρακλινικών και απεικονιστικών ελέγχων, όπως:

 • Εκτέλεση υπερηχογραφήματων, Doppler και υπερηχοκαρδιογραφημάτων στην κλίνη του ασθενούς χωρίς να υποβάλλεται σε καμία μετακίνηση,
 • Συμβατικός ακτινολογικός έλεγχος στην κλίνη του ασθενούς,
 • Ακτινοσκοπικός έλεγχος στο ακτινολογικό εργαστήριο
 • Εκτέλεση αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Σημειώνεται ότι διατίθεται ειδικός κεραμικός αναπνευστήρας για την εκτέλεση μαγνητικών τομογραφιών σε διασωληνωμένα νεογνά.

Παράλληλα, τα εργαστήρια (Αιματολογικό, βιοχημικό, μικροβιολογικό, πυρηνικής ιατρικής, ειδικές εξετάσεις) είναι στη διάθεση των ιατρών της ΜΕΝΝ για την εκτέλεση κάθε εργαστηριακής εξέτασης, καθώς και όλων των ειδικών εξετάσεων (π.χ. ειδικές εξετάσεις μεταβολισμού, PCR, γενετικού ελέγχου, κ.λπ.).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της ΓΑΙΑ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα νεογέννητο.

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών συνεργάζεται στενά με τους μαιευτήρες γυναικολόγους , τους ιατρούς του προγεννητικού ελέγχου και τις μαίες της ΓΑΙΑ. Εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του εμβρύου και στη συνέχεια του νεογνού, γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και στις περιπτώσεις κυήσεων υψηλού κινδύνου.

Η αντιμετώπιση του πάσχοντος νεογνού είναι άμεση χωρίς να υποβάλλεται το νεογέννητο σε διαδικασίες μεταφοράς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν επιβάρυνση και αρνητικά ως προς την έκβαση αποτελέσματα.

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών συνεργάζεται με ιατρούς συμβούλους, υψηλής επιστημονικής επάρκειας, όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων (παιδοχειρουργούς, παιδοακτινολόγους, παιδοκαρδιολόγους, παιδοαναισθησιολόγους, παιδοΩΡΛ, παιδοορθοπαιδικούς, παιδοφθαλμίατρους, παιδολοιμωξιολόγους, παιδοενδοκρινολόγους, παιδοδερματολόγους, παιδογαστρεντερολόγους κ.λπ.).

Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων της ΜΕΝΝ είναι άμεσα διαθέσιμοι όλο το 24ωρο προκειμένου να υπηρετήσουν τις ανάγκες των νεογνών που νοσηλεύονται.

Το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών αποτελείται από μαίες με πολυετή εμπειρία εργασίας σε ΜΕΝΝ, αλλά και με υψηλή επιστημονική επάρκεια. Όλες οι μαίες και μαιευτές της Μονάδας αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική τους ποιότητα στη νοσηλεία των μικρών ασθενών αλλά και στην υποστήριξη των γονιών τους.

Υποστηρίζεται από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Και τέλος, προς επιβεβαίωση όλων των ανωτέρω, τα αποτελέσματα νοσηρότητας και επιβίωσης των νεογνών που νοσηλεύονται στη ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ και τα οποία ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας, είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα των καλύτερων περιγεννητικών κέντρων του εξωτερικού.

Εδικά εκπαιδευμένος φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για την παρασκευή των διαλυμάτων ολικής παρεντερικής διατροφής που χορηγούνται στα νοσηλευόμενα νεογνά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) της ΓΑΙΑ Μαιευτικής-Γυναικολογικής είναι δυναμικότητας 30 κλινών και διαθέτει τρία επίπεδα νοσηλείας (εντατικής, ενδιάμεσης και απλής).

Η ΜΕΝΝ μπορεί να νοσηλεύσει με πλήρη επάρκεια όλα τα νεογνά που έχουν ανάγκη (πρόωρα, νεογνά με προβλήματα αναπνευστικά, χειρουργικά, καρδιολογικά, ορθοπαιδικά, νευρολογικά, ωτορρινολαρυγγολογικά, ενδοκρινολογικά κ.λπ.).

Η ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ χαρακτηρίζεται τόσο από την εξαιρετική επάρκεια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της, όσο και από τον πλήρη, μοντέρνας τεχνολογίας εξοπλισμό της.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής αντιμετωπίζεται κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσει ένα νεογέννητο, όπως:

 • Προωρότητα,
 • Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας,
 • Παροδική ταχύπνοια του νεογνού,
 • Χαμηλό βάρος γέννησης, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,
 • Παραμονή ανοικτού βοταλείου πόρου,
 • Λοιμώξεις,
 • Ίκτερος, Συγγενείς ανωμαλίες,
 • Χειρουργικές παθήσεις (γαστρεντερικού, αναπνευστικού, ουροποιογεννητικού),
 • Ορθοπεδικά προβλήματα του νεογνού (ραιβοϊπποποδία, συγγενές εξάρθρημα του ισχίου κ.λπ.),
 • ΩΡΛ προβλήματα του νεογνού (χειλεοσχιστία, υπερωιοσχιστία κ.λπ.).

Η ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής διαθέτει 8 νεογνολόγους με μεγάλη κλινική εμπειρία και άριστη επιστημονική επάρκεια. Οι νεογνολόγοι της ΜΕΝΝ καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός από το τμήμα της ΜΕΝΝ, όταν χρειάζεται και στην αίθουσα τοκετών και στα χειρουργεία του Νοσοκομείου.

Χώροι και εξοπλισμός

Η ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής διαθέτει τρία επίπεδα νοσηλείας (εντατική, ενδιάμεση και απλή) καθώς και χώρο μόνωσης με προδιαγραφές εντατικής νοσηλείας.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που διαθέτει η ΜΕΝΝ είναι τελευταίας τεχνολογίας, που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των νοσηλευόμενων νεογνών και περιλαμβάνει:

 • Θερμοκοιτίδες τελευταίας τεχνολογίας (Giraffe), ανοικτή θερμοκοιτίδα ανάνηψης και θερμοκοιτίδα μεταφοράς εξοπλισμένη με αναπνευστήρα.
 • Αναπνευστήρες SLE 5000 και 4000, αναπνευστήρες AVEA καθώς και κεραμικό αναπνευστήρα για χρήση στο μαγνητικό τομογράφο.
 • Δύο συσκευές χορήγησης ΝΟ.
 • Σύγχρονο υπερηχοτομογράφο.
 • Σύγχρονο φορητό ακτινολογικό μηχάνημα.
 • Τελευταίας τεχνολογίας monitor παρακολούθησης ζωτικών σημείων.
 • Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των monitors της εντατικής.
 • Μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών αντλιών ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών, συσκευών φωτοθεραπείας, αναρροφήσεις (σταθερής και διαλείπουσας λειτουργίας), καρδιογράφο, Monitors ζωτικών σημείων για όλα τα νεογνά πιεσόμετρα.

Οι βοηθητικοί χώροι της ΜΕΝΝ περιλαμβάνουν:

Γαλακτοκομείο

Εδώ φυλάσσεται το μητρικό γάλα και γίνεται όλη η προετοιμασία που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα νεογνά θα λάβουν το πολύτιμο γάλα της μητέρας τους, μόλις θα είναι έτοιμα γι΄ αυτό με πλήρη ασφάλεια, ακολουθώντας όλους τους κανόνες φύλαξης και παρασκευής.

Στο Γαλακτοκομείο επίσης παρασκευάζονται καθημερινά με όλες τις ενδεικνυόμενες συνθήκες αντισηψίας όλα τα γάλατα (κοινά εξανθρωποποιημένα και ειδικά) που είναι απαραίτητα για τη διατροφή των νοσηλευόμενων νεογνών.

Χώρο παρασκευής παρεντερικής διατροφής

Ο χώρος παρασκευής παρεντερικής διατροφής διαθέτει συσκευή θετικής πίεσης αέρα Laminar flow και συσκευή παρασκευής παρεντερικής διατροφής συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή εφοδιασμένο με το κατάλληλο πρόγραμμα για την παρασκευή των διαλυμάτων με μεγάλη ακρίβεια και σε συνθήκες απόλυτης ασηψίας.

Χώρο άντλησης μητρικού γάλακτος

Ο χώρος άντλησης μητρικού γάλακτος διαθέτει αντλίες άμελξης (θήλαστρα) για τη συλλογή του μητρικού γάλακτος που θα χρησιμοποιηθεί για τη σίτιση των νεογνών.

Απεικονιστική και Εργαστηριακή Υποστήριξη

Στη ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής υποστηρίζεται η δυνατότητα μεγάλου εύρους παρακλινικών και απεικονιστικών ελέγχων, όπως:

 • Εκτέλεση υπερηχογραφήματων, Doppler και υπερηχοκαρδιογραφημάτων στην κλίνη του ασθενούς χωρίς να υποβάλλεται σε καμία μετακίνηση,
 • Συμβατικός ακτινολογικός έλεγχος στην κλίνη του ασθενούς,
 • Ακτινοσκοπικός έλεγχος στο ακτινολογικό εργαστήριο
 • Εκτέλεση αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών με τα τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Σημειώνεται ότι διατίθεται ειδικός κεραμικός αναπνευστήρας για την εκτέλεση μαγνητικών τομογραφιών σε διασωληνωμένα νεογνά.

Παράλληλα, τα εργαστήρια του ιατρικού Κέντρου Αθηνών (Αιματολογικό, βιοχημικό, μικροβιολογικό, πυρηνικής ιατρικής, ειδικές εξετάσεις) είναι στη διάθεση των ιατρών της ΜΕΝΝ για την εκτέλεση κάθε εργαστηριακής εξέτασης, καθώς και όλων των ειδικών εξετάσεων (π.χ. ειδικές εξετάσεις μεταβολισμού, PCR, γενετικού ελέγχου, κ.λπ.).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στη ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα νεογέννητο.

Η ΜΕΝΝ συνεργάζεται στενά με τους μαιευτήρες γυναικολόγους, τους ιατρούς του προγεννητικού ελέγχου και τις μαίες της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής. Εξασφαλίζεται έτσι η καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του εμβρύου και στη συνέχεια του νεογνού, γεγονός που οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και στις περιπτώσεις κυήσεων υψηλού κινδύνου.

Η αντιμετώπιση του πάσχοντος νεογνού είναι άμεση χωρίς να υποβάλλεται το νεογέννητο σε διαδικασίες μεταφοράς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν επιβάρυνση και αρνητικά ως προς την έκβαση αποτελέσματα.

Η ΜΕΝΝ συνεργάζεται με ιατρούς συμβούλους, υψηλής επιστημονικής επάρκειας, όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων (παιδοχειρουργούς, παιδοακτινολόγους, παιδοκαρδιολόγους, παιδοαναισθησιολόγους, παιδοΩΡΛ, παιδοορθοπαιδικούς, παιδοφθαλμίατρους, παιδολοιμωξιολόγους, παιδοενδοκρινολόγους, παιδοδερματολόγους, παιδογαστρεντερολόγους κ.λπ.).

Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων της ΜΕΝΝ είναι άμεσα διαθέσιμοι όλο το 24ωρο προκειμένου να υπηρετήσουν τις ανάγκες των νεογνών που νοσηλεύονται.

Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΝΝ αποτελείται από μαίες με πολυετή εμπειρία εργασίας σε ΜΕΝΝ, αλλά και με υψηλή επιστημονική επάρκεια. Όλες οι μαίες και μαιευτές της Μονάδας αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική τους ποιότητα στη νοσηλεία των μικρών ασθενών αλλά και στην υποστήριξη των γονιών τους.

Υποστηρίζεται από τα υπερσύγχρονα εργαστήρια του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Και τέλος, προς επιβεβαίωση όλων των ανωτέρω, τα αποτελέσματα νοσηρότητας και επιβίωσης των νεογνών που νοσηλεύονται στη ΜΕΝΝ της ΓΑΙΑ Μαιευτικής - Γυναικολογικής και τα οποία ανακοινώθηκαν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας, είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα των καλύτερων περιγεννητικών κέντρων του εξωτερικού.

Ειδικά εκπαιδευμένος φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για την παρασκευή των διαλυμάτων ολικής παρεντερικής διατροφής που χορηγούνται στα νοσηλευόμενα νεογνά.

Covid-19
Προπληρωμή Test