Μαστού Κέντρο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές! Κατά τη διάρκεια της ζωής της, μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού.

Το Κέντρο Μαστού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών από την πρόληψη μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση, με σκοπό και στόχο την ίαση, ακολουθώντας τις αυστηρές προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες της EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists).

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόληψη Παθήσεων Μαστού

Η πρώιμη διάγνωση εξασφαλίζει, στις περισσότερες περιπτώσεις, την επιτυχή αντιμετώπιση και ίαση.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει:

 • Κλινική εξέταση από ειδικό μαστολόγο
 • Απεικονιστικό έλεγχο
 • Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς για τη συστηματική, διαχρονική παρακολούθησή του.

Ευρήματα από τον προληπτικό έλεγχο μπορούν να διερευνηθούν στην ίδια επίσκεψη, με:

 • Περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις
 • Βιοψία με βελόνη

Θεραπεία Παθήσεων Μαστού

Έχοντας ως στόχο να προσφέρει μία ολοκληρωμένη ιατρική προσέγγιση στον ασθενή, το Κέντρο Μαστού συνεργάζεται με τις παρακάτω Ειδικότητες/Τμήματα

 • Ακτινοδιαγνωστικό
 • Χειρουργική μαστού
 • Ογκολογικό - Παθολογικό
 • Παθολογοανατομικό
 • Ακτινοθεραπευτικό
 • Πλαστική Χειρουργική και Αποκατάσταση
 • Πυρηνική Ιατρική
 • Ιατρείο Λεμφοιδήματος
 • Ψυχολογική Υποστήριξη

Το είδος της θεραπείας αποφασίζεται από το Ογκολογικό Συμβούλιο το οποίο μελετά όλες τις παραμέτρους, διασφαλίζοντας την επιστημονικά ορθή και εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε ασθενούς.

Εξοπλισμός - Υπηρεσίες Κέντρου Μαστού

Το Κέντρο Μαστού ξεχωρίζει για τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό του εξοπλισμό, παρέχοντας στον ασθενή μεταξύ άλλων:

 • Ψηφιακό μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας
 • Υπερηχογράφο υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα ελαστογραφικής μελέτης.
 • Βιοψία με βελόνη κατευθυνόμενη με υπερήχους.
 • Προεγχειρητικό εντοπισμό μη ψηλαφητών βλαβών με ειδικό συρμάτινο οδηγό (hook wire), κατευθυνόμενος υπερηχογραφικά ή μαστογραφικά.
 • Σήμανση όγκων με ειδικό δείκτη (tissue marker) πριν την έναρξη εισαγωγικής (προεγχειρητικής ) χημειοθεραπείας.

Βασικές θεραπείες Κέντρου Μαστού

Χειρουργική Μαστού

Η χειρουργική ομάδα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία Ιατρείου προληπτικού ελέγχου και Ιατρείου συμπτωματικών γυναικών και μετεγχειρητικής παρακολούθησης.

Η χειρουργική ομάδα του Κέντρου Μαστού στελεχώνεται από ειδικούς χειρουργούς, εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού, με εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές της χειρουργικής μαστού, όπως:

 • Βιοψία λεμφαδένα φρουρού
 • Ογκοπλαστική τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού και ανάπλασή του με τοπικούς κρημνούς)
 • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing) και σύγχρονη ανάπλαση μαστού
 • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος - θηλής (nipple sparing) και σύγχρονη ανάπλαση μαστού
 • Αφαίρεση καλοήθων όγκων

Παθολογοανατομικό

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο παρέχει απόλυτα αξιόπιστη διάγνωση και ταχύτητα απόδοσης των αποτελεσμάτων, «ταχεία βιοψία» στην αξιολόγηση του λεμφαδένα φρουρού και στον έλεγχο των χειρουργικών ορίων εκτομής.

Ογκολογικό - Παθολογικό

Καταξιωμένοι ογκολόγοι με μεγάλη εμπειρία στην ογκολογία του μαστού εφαρμόζουν τα πλέον σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα.

Ακτινοθεραπευτικό

Το τμήμα Ακτινοθεραπείας διαθέτει δύο γραμμικούς επιταχυντές και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές (IMRT, VMAT), σύστημα εξομοίωσης με βάση την αξονική τομογραφία (CT simulation) και σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (3D conformal, IMRT, VMAT).

Επιτυγχάνει ακτινοβόληση με απόλυτη ακρίβεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ακτινοθεραπείας, προστατεύοντας τους υγιείς ιστούς και διασφαλίζοντας το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Πλαστική Χειρουργική και Αποκατάσταση

 Έμπειροι πλαστικοί χειρουργοί εξειδικευμένοι στην επανορθωτική και στην αισθητική χειρουργική του μαστού, με όλες τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές όπως:

 • Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή με τοποθέτηση ενθεμάτων ή χρήση μυοδερματικών κρημνών
 • Αποκατάσταση δυσμορφίας μετά τμηματεκτομή και ακτινοθεραπεία

Επίσης, ειδικεύονται στις αισθητικές επεμβάσεις στο μαστό για:

 • Ανάπλαση θηλής
 • Μεταφορά λίπους στο μαστό (lipofilling)
 • Διόρθωση ανισομαστίας, εισεχουσών θηλών
 • Μειωτική και αυξητική μαστοπλαστική, ανόρθωση μαστών

Πυρηνική Ιατρική

Το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού με τη ραδιοϊσοτοπική μέθοδο σε συνδυασμό με τη μέθοδο της κυανής χρωστικής.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Στο Κέντρο Μαστού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη και εκπαίδευση της ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος, στη διαχείριση του προβλήματος.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Κέντρο Μαστού παρέχει την ασφάλεια και την εγγύηση ποιότητας του μεγαλύτερου ομίλου υγείας στην Ελλάδα, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Το Κέντρο Μαστού εφαρμόζει τις αυστηρές προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες της EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists).

Διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες τεκμηρίωσαν ότι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, έχουν άριστη αντιμετώπιση και την καλύτερη δυνατή έκβαση μόνο όταν αντιμετωπίζονται από οργανωμένα Κέντρα Μαστού, εναρμονισμένα με τις διεθνείς οδηγίες.

Παράλληλα, το Κέντρο Μαστού προσφέρει:

 • Σύγχρονη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση και στα πλέον σύνθετα προβλήματα του μαστού.
 • Ταχύτατη διάγνωση, άμεση έναρξη της θεραπείας και στις περισσότερες περιπτώσεις, την πλήρη ίαση.
 • Εξυπηρέτηση «one stop clinic», ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία από επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και να μειώνεται δραστικά η αναμονή και το άγχος των ασθενών.
 • Υψηλής ευκρίνειας απεικονιστικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς
 • Εξειδικευμένους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με διεθνή εκπαίδευση και καριέρα σε νοσοκομεία της Ευρώπης και της Αμερικής.
 • Ογκολογικό Συμβούλιο που εγγυάται τη λήψη ορθών θεραπευτικών αποφάσεων
 • Άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ