Κυτταρολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του αποτελεί ένα πλήρες και υπερσύγχρονο κέντρο Κλινικής Κυτταρολογίας.

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο στελεχώνεται με εξειδικευμένο Ιατρικό, Επιστημονικό και Τεχνολογικό προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύεται συστηματικά στις εξελίξεις του κλάδου, συμμετέχει σε συνέδρια, λαμβάνει μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ελέγχου διασφάλισης ποιότητας και ενημερώνεται για όλα τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα και δρώμενα στον χώρο της Κυτταρολογίας.

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο έχει ως στόχο να συμβάλλει με υπευθυνότητα και συνέπεια στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τμήμα Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης καλύπτει:

  • Τις διαγνωστικές ανάγκες των γυναικών που προσέρχονται για κυτταρολογικές εξετάσεις πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (Τεστ Παπανικολάου) με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας ή κυτταρολογίας υγρής φάσης μέσω της οποίας από το ίδιο δείγμα δύναται να πραγματοποιηθεί πλήρης μοριακή διερεύνηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) που ενοχοποιείται για την εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
  • Τις διαγνωστικές ανάγκες ασθενών με αλλοιώσεις του θήλεος γεννητικού συστήματος,
  • Τις διαγνωστικές ανάγκες ασθενών με προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος,
  • Τις διαγνωστικές ανάγκες ασθενών με προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος,
  • Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, μέσω κυτταρολογικών υλικών αποφολιδωτικής κυτταρολογίας, με εφαρμογή μεθόδων συμβατικής ή κυτταρολογίας υγρής φάσης.

Η διερεύνηση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων «επιπολής» και «εν τω βάθει» οργάνων όπως μαστός, θυρεοειδής, πνεύμονας, πάγκρεας, ήπαρ, νεφρός, οπισθοπεριτόναιο, λεμφαδένες κ.α. με παρακέντηση δια λεπτής βελόνας με μεθόδους συμβατικής και κυτταρολογίας υγρής φάσης, με ή χωρίς υπερηχογραφική και υπό αξονικό τομογράφο καθοδήγηση, αποτελεί επίσης διαγνωστική διαδικασία του Κυτταρολογικού τμήματος της κλινικής.

Στις πραγματοποιούμενες εξετάσεις του Κυτταρολογικού τμήματος επίσης περιλαμβάνεται η κυτταροχημική και ανοσοκυτταροχημική ανάλυση δεικτών με αυτοματοποιημένο δειγματοφορέα κυτταρολογικών επιχρισμάτων για τον καθορισμό ύπαρξης κακοήθειας, προέλευσης καρκινωμάτων και θεραπείας.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο στελεχώνεται με εξειδικευμένο ιατρικό, επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύεται συστηματικά στις εξελίξεις του κλάδου.

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές αξιοποιώντας τον τελευταίας γενιάς τεχνολογικό του εξοπλισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ