Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κύηση υψηλού κινδύνου (High Risk Pregnancy) αποτελεί τομέα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης.

Η κύηση υψηλού κινδύνου αφορά παθήσεις που είτε προϋπάρχουν, είτε προκύπτουν κατά την κύηση. Ο ρόλος του εξειδικευμένου γυναικολόγου εντοπίζεται στην όσο το δυνατόν εγκυρότερη ενημέρωση της εγκύου για τους κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσει αυτή και το έμβρυο κατά την κύηση, καθώς και για το πώς μπορεί η ίδια η κύηση να επηρεάσει την πορεία της νόσου της.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου της ΓΑΙΑ παρέχεται στη μέλλουσα μητέρα πληροφόρηση για:

  • το είδος της φροντίδας που θα πρέπει να της παρασχεθεί κατά την κύηση,
  • τους κλινικοεργαστηριακούς ελέγχους στους οποίους θα πρέπει να υποβληθεί,
  • τα φάρμακα που θα της χορηγηθούνκαι οι τυχόν παρενέργειες αυτών, καθώς και
  • το χρόνο και τον τρόπο περάτωσης της κύησης.

Επίσης, το Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου είναι το μόνο που παρέχει την υπηρεσία της Συμβουλευτικής πριν τη σύλληψη (Preconceptual Counselling) σε γυναίκες με ιδιαίτερα περίπλοκα προβλήματα υγείας (π.χ. Καρδιοπάθειες, Σακχαρώδης Διαβήτης).

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η κατάσταση της υγείας τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και η γυναίκα να ξεκινήσει την κύηση υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Παράλληλα, στο Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου αντιμετωπίζεται όλο το εύρος παθήσεων που καθιστούν μία κύηση υψηλού κινδύνου.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Βρογχικό αλλεργικό άσθμα, σαρκοείδωση και κυστική ίνωση αποτελούν τις συχνότερες νοσολογικές οντότητες που αντιμετωπίζονται στο Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλο το φάσμα των συγγενώνανωμαλιώντης καρδιάς, από τις απλούστερες (π.χ. βαλβιδικές ανεπάρκειες, πρόπτωση μιτροειδούς) έως και τις πλέον συμπλοκές ( τετραλογία Fallot, ελλείμματα διαφράγματος, βαλβιδικές στενώσεις καθώς και οι επίκτητες καρδιοπάθειες (π.χ. στεφανιαία νόσος). Η κύηση στις καταστάσεις αυτές σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο και απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση.

Οι πιο συχνές καταστάσεις που συναντούμε είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ), το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο,οι οποίες μπορεί να παρουσιάσουν επιδείνωση κατά τη διάρκεια της κύησης οπότε απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση με συνεχή παρακολούθηση των συμπτωμάτων της μητέρας και της εμβρυικής ανάπτυξης.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης διακρίνεται στον τύπο που προϋπήρχε της κύησης και σε αυτόν που διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια αυτής. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης, αποτελεί μία εξαιρετικά περίπλοκη νοσολογική οντότητα, η οποία σχετίζεται με μεγάλο αριθμό επιπλοκών κυρίως για το έμβρυο (συγγενείς ανωμαλίες, εμβρυϊκή μακροσωμίας, αυξημένο αμνιακό υγρό). Ο ρόλος του Ιατρείου Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου είναι η σωστή ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου της μητέρας, η χορήγηση διαιτητικών συμβουλών, η τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με τις ανάγκες της μητέρας και η παρακολούθηση της εμβρυικής ανάπτυξης, στόχος όλων των ανωτέρω είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου στελεχώνεται από ιδιαίτερα καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο, η οποία αποκτήθηκε ύστερα από μακρόχρονη εξειδίκευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου ακολουθεί τις τάσεις της σύγχρονης Ιατρικής, που απαιτούν στενή συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τη μητέρα και το έμβρυο.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η κατάσταση της υγείας τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και η γυναίκα να ξεκινήσει την κύηση υπό τις καλύτερες συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19
Προπληρωμή Test