Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κύηση υψηλού κινδύνου (High Risk Pregnancy) αποτελεί τομέα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης.

Η κύηση υψηλού κινδύνου αφορά παθήσεις που είτε προϋπάρχουν, είτε προκύπτουν κατά την κύηση. Ο ρόλος του εξειδικευμένου γυναικολόγου εντοπίζεται στην όσο το δυνατόν εγκυρότερη ενημέρωση της εγκύου για τους κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσει αυτή και το έμβρυο κατά την κύηση, καθώς και για το πώς μπορεί η ίδια η κύηση να επηρεάσει την πορεία της νόσου της.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου της ΓΑΙΑ παρέχεται στη μέλλουσα μητέρα πληροφόρηση για:

  • το είδος της φροντίδας που θα πρέπει να της παρασχεθεί κατά την κύηση,
  • τους κλινικοεργαστηριακούς ελέγχους στους οποίους θα πρέπει να υποβληθεί,
  • τα φάρμακα που θα της χορηγηθούνκαι οι τυχόν παρενέργειες αυτών, καθώς και
  • το χρόνο και τον τρόπο περάτωσης της κύησης.

Επίσης, το Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου είναι το μόνο που παρέχει την υπηρεσία της Συμβουλευτικής πριν τη σύλληψη (Preconceptual Counselling) σε γυναίκες με ιδιαίτερα περίπλοκα προβλήματα υγείας (π.χ. Καρδιοπάθειες, Σακχαρώδης Διαβήτης).

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η κατάσταση της υγείας τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και η γυναίκα να ξεκινήσει την κύηση υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Παράλληλα, στο Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου αντιμετωπίζεται όλο το εύρος παθήσεων που καθιστούν μία κύηση υψηλού κινδύνου.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου στελεχώνεται από ιδιαίτερα καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό με ιδιαίτερη εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο, η οποία αποκτήθηκε ύστερα από μακρόχρονη εξειδίκευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Ιατρείο Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου ακολουθεί τις τάσεις της σύγχρονης Ιατρικής, που απαιτούν στενή συνεργασία ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τη μητέρα και το έμβρυο.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται η ευκαιρία να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η κατάσταση της υγείας τους, να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και η γυναίκα να ξεκινήσει την κύηση υπό τις καλύτερες συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19
Προπληρωμή Test