Κέντρο χειρουργικής σύνθετων κηλών και κοιλιακών τοιχωμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κέντρο αντιμετώπισης σύνθετων κηλών και ανακατασκευής κοιλιακών τοιχωμάτων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα πολύ λίγα Κέντρα, διεθνώς, που εφαρμόζει με επιτυχία τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με σύνθετες και άλλες μεγάλες, δύσκολες κοιλιοκήλες.

Η δημιουργία του Κέντρου οφείλεται στη στοχευμένη εξειδίκευση και τη συσσωρευμένη εμπειρία ετών, του Διευθυντή του, Γρηγόριου Χατζημαυρουδή, MD, MSc, PhD, αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ, μετεκπαιδευθέντα στις ΗΠΑ, με Βραβείο Αριστείας από την Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για την εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής.

Το Κέντρο λειτουργεί Ιατρείο στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου για τον έλεγχο των ασθενών. Μετέχει ενεργά στην εκπαίδευση χειρουργών διεθνώς και στην Ελλάδα, στις συγκεκριμένες χειρουργικές τεχνικές.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Κέντρο αντιμετωπίζονται χειρουργικά ασθενείς που ταλαιπωρούνται από:

  • Μεγάλες κήλες
  • Κήλες σε δύσκολα ανατομικά σημεία της κοιλιακής χώρας
  • Ασθενείς με σοβαρά συνοδά προβλήματα υγείας (παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοκατεσταλμένοι)
  • Ασθενείς με προβλήματα και επιπλοκές από προηγούμενες επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης όπως είναι η υποτροπή της κήλης, η παρουσία πλέγματος από προηγούμενη επέμβαση ή η λοίμωξη του πλέγματος και ο χρόνιος πόνος.

Η φιλοσοφία λειτουργίας του Κέντρου είναι η εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση του κάθε ασθενούς με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο που περιλαμβάνει την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία των ασθενών, με σκοπό την βελτιστοποίηση της προεγχειρητικής κλινικής κατάστασης τους,  την επιλογή και εφαρμογή της πλέον ενδεδειγμένης χειρουργικής τεχνικής και τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση, ώστε να διασφαλισθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το Κέντρο αντιμετωπίζει και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα με εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό, ειδικευμένους αναισθησιολόγους και λοιπό προσωπικό και απευθύνεται σε Έλληνες και διεθνείς ασθενείς.

Στο ειδικό Ιατρείο αντιμετώπισης σύνθετων κηλών και ανακατασκευής κοιλιακών τοιχωμάτων που λειτουργεί στους χώρους των Εξωτερικών Ιατρειών του Νοσοκομείου, μπορούν να προσέλθουν ασθενείς κατόπιν ραντεβού, ώστε να εκτιμηθεί η κατάστασή τους και να σχεδιαστεί το θεραπευτικό τους πλάνο.

Τηλ. Εξωτερικών Ιατρείων για ραντεβού: 2310 400 463

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η μετεγχειρητική κήλη αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές (10-20% διεθνώς) μετά από επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα (ανοικτές και λαπαροσκοπικές). 

Η πλέον σύγχρονη τεχνική στην αντιμετώπιση αυτών των σύνθετων μετεγχειρητικών κηλών είναι η τεχνική του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR).

Η τεχνική αυτή  επιτρέπει την πραγματική ανακατασκευή - αναδόμηση των κοιλιακών τοιχωμάτων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους με την τοποθέτηση ενός μεγάλου πλέγματος μεταξύ κοιλιακών μυών και του εσωτερικού περιβλήματος της κοιλιάς (περιτόναιο), για να προφυλαχθεί από το ενδεχόμενο υποτροπής της κήλης.

Παρέχει οριστική λύση σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες.

Το Κέντρο λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό κέντρο για  την ενημέρωση, αλλά και εκπαίδευση ιατρών από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επεκτείνει την ήδη επιτυχημένη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων, αλλά και την έρευνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μας σε συνέδρια καθώς επίσης και τη δημοσίευση τους σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Κέντρο αντιμετώπισης σύνθετων κηλών και ανακατασκευής κοιλιακών τοιχωμάτων είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα πολύ λίγα Κέντρα, διεθνώς, που εφαρμόζει με επιτυχία τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με σύνθετες και άλλες μεγάλες, δύσκολες κοιλιοκήλες.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών ασθενών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ