Καρδιολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Καρδιολογικό Τμήμα είναι στελεχωμένο από κορυφαίους ιατρούς με μακρά κλινική εμπειρία και εξειδίκευση, διαθέτει μοναδικό διαγνωστικό, επεμβατικό εξοπλισμό, έτοιμο να αντιμετωπίσει, με υποδειγματική πληρότητα, κάθε οξύ ή χρόνιο καρδιολογικό περιστατικό όλο το 24ώρο.

Βασική φιλοσοφία του Καρδιολογικού τμήματος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλότατου επίπεδου και εφάμιλλη των αντίστοιχων μεγάλων κέντρων του εξωτερικού. Γι’ αυτό άλλωστε αποτελεί πόλο έλξης πολλών ασθενών από χώρες του εξωτερικού.

Ο ασθενής που επιλέγει το Καρδιολογικό Τμήμα, έχει την πλέον ολοκληρωμένη αντιμετώπιση με την εγγύηση και το κύρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Καρδιολογικό τμήμα διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει υποδειγματικά κάθε οξύ ή χρόνιο καρδιολογικό περιστατικό όλο το 24ώρο.

Διαγνωστικά εργαστήρια

Το Καρδιολογικό Τμήμα υποστηρίζεται από καινοτόμα Διαγνωστικά Εργαστήρια και Μονάδες, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας με την πλέον σύγχρονη προσέγγιση:

  • Εργαστήριο Δοκιμασίας κόπωσης και καρδιοαναπνευστικής κόπωσης 
    Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα. Διερεύνηση θωρακικού άλγους. Διάγνωση – εκτίμηση στεφανιαίας νόσου, αρρυθμιών – προληπτικός έλεγχος. Αξιολόγηση της ανοχής στην κόπωση.
  • Εργαστήριο Holter ρυθμού και πίεσης
    24ώρη ηλεκτροκαρδιογραφική περιπατητική καταγραφή (Holter ρυθμού). Διερεύνηση διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.24ώρη ηλεκτροκαρδιογραφική περιπατητική καταγραφήΑρτηριακής πιέσεως (Holter Α.Π.). Διάγνωση εκτίμηση αρτηριακής υπερτάσεως.
  • Εργαστήριο Triplex Καρδιάς.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Καρδιολογικό τμήμα διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει υποδειγματικά κάθε οξύ ή χρόνιο καρδιολογικό περιστατικό όλο το 24ώρο.

Οι Καρδιολογικές Κλινικές πλαισιώνονται από διακεκριμένους καρδιολόγους διευθυντές με πλούσια κλινική εμπειρία και επιστημονικό κύρος, ενώ οι καρδιολογικοί ασθενείς τυγχάνουν της αρτιότερης παρακολούθησης.

Το Καρδιολογικό Τμήμα υποστηρίζεται από καινοτόμα Διαγνωστικά Εργαστήρια και Μονάδες, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της καρδιολογίας με την πλέον σύγχρονη προσέγγιση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19 testing
Προπληρωμή