Ηπατολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της ηπατολογίας έχει επιτύχει μεγάλες προόδους που αφορούν στη διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του ήπατος.

Τα καινούργια φάρμακα, οι συνεχείς βελτιώσεις στην απεικόνιση, η επεμβατική ενδοσκόπηση καθώς και σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική καθιστούν αντιμετωπίσιμες τις περισσότερες παθήσεις του ήπατος.

Το Ηπατολογικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα και όλα τα στάδια των οξειών και χρόνιων νόσων του ήπατος και των χοληφόρων οδών

Το Ηπατολογικό Τμήμα διαθέτει εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ειδικούς ιατρούς, τον πλέον σύγχρονο ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό και χειρουργική ασφάλεια τριτοβάθμιου νοσοκομείου.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος, είναι ένας τομέας της ιατρικής ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια εμφανίζει εξαιρετική πρόοδο, τόσο σε διαγνωστικό όσο και θεραπευτικό επίπεδο.

Στο Ηπατολογικό τμήμα αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 • Check-up (προέλεγχος),
 • διαλογή (screening),
 • διάγνωση (ορολογική, βιολογική, ιολογική, μοριακή, απεικονιστική, ιστολογική),
 • παρακολούθηση – επαγρύπνηση,
 • θεραπευτικές παρεμβάσεις – αντιϊκή αγωγή.

Ειδικότερα, στο Ηπατολογικό τμήμα αντιμετωπίζονται οι παρακάτω παθήσεις:

 • πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς όγκοι του ήπατος,
 • καλοήθεις όγκοι του ήπατος,
 • εχινόκοκκοι κύστεις του ήπατος,
 • κυστικές βλάβες του ήπατος,
 • κίρρωση ήπατος,
 • χολαγγειοκαρκίνωμα της πύλης του ήπατος και του περιφερικού τμήματος του χοληδόχου πόρου,
 • νεοπλάσματα χοληδόχου κύστεως,
 • χολολιθίαση, λιθίαση χοληδόχου πόρου, ενδοηπατική λιθίαση – Κύστεις του χοληδόχου πόρου,
 • κακώσεις χοληφόρων,
 • καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του παγκρέατος,
 • κυστικοί όγκοι παγκρέατος,
 • παγκρεατίτις(οξεία, χρόνια),
 • ενδοκρινικοί όγκοι (παγκρέατος, επινεφριδίων),
 • προετοιμασία για ένταξη ασθενών με ηπατική ανεπάρκεια προς μεταμόσχευση ήπατος,
 • αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από Μεταμόσχευση ήπατος.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Ηπατολογικό τμήμα αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του ήπατος, των χοληφόρων οδών και του παγκρέατος.

Το Ηπατολογικό τμήμα διαθέτει εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ειδικούς ιατρούς, τον πλέον σύγχρονο ακτινοδιαγνωστικό εξοπλισμό, χειρουργική ασφάλεια τριτοβάθμιου νοσοκομείου και άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Τα αποτελέσματά μας είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και με ποσοστά επιτυχίας αντίστοιχα ή και υψηλότερα, σε κάποιες περιπτώσεις, των μεγαλύτερων ιατρικών κέντρων διεθνώς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Άνδρας Γυναίκα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Δ & Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Άνδρας Γυναίκα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Άνδρας Γυναίκα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Άνδρας Γυναίκα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Α

Covid-19 testing
Προπληρωμή