Ιατρική Εργασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος στο ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να διασφαλιστεί η καλή υγεία των εργαζομένων της, το καλό εργασιακό κλίμα, η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και εν τέλει η εξοικονόμηση των χρημάτων που κατά κανόνα δαπανώνται ως συνέπεια της μη έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας στους εργαζόμενους.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος κυριολεκτικά σώζει ζωές, καθώς οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μεταξύ άλλων, καρδιακών, μεταβολικών και νεοπλασματικών νοσημάτων.

Με τον επαγγελματικό ιατρικό  έλεγχο επιτυγχάνεται η προστασία των εργαζομένων από επαγγελματικές και κοινές νόσους, καθώς και νόσους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ικανότητα προς εργασία ή να οδηγήσουν σε αναπηρία, ενώ παράλληλα γίνεται αποδοτικότερο το Έργο του Ιατρού Εργασίας της επιχείρησης.

Ο προτεινόμενος έλεγχος καλύπτει νομικά την επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΚΕΠΕΚ).

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ουσιαστικό πλεονέκτημα του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας αποτελεί η μοναδική, πανελλαδικά, αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη Κινητή Μονάδα που διαθέτει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Στην Κινητή Μονάδα, η οποία διαθέτει πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό, μπορεί να πραγματοποιηθεί το σύνολο των εξετάσεων προληπτικού ελέγχου, χωρίς να μετακινούνται οι εργαζόμενοι από το χώρο της εργασίας τους και να χάνονται πολύτιμες εργατοώρες.

Εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Κινητή Μονάδα

Η Κινητή Μονάδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών υποστηρίζει τις παρακάτω εξετάσεις γενικού ελέγχου:

 • Κλινική ιατρική εξέταση
 • Κλινική εξέταση μυοσκελετικού
 • συστήματος άνω & κάτω άκρων
 • Εξετάσεις αίματος & ούρων
 • Ψηφιοποιημένη ακτινογραφία θώρακος
 • Καρδιογράφημα
 • Σπιρομέτρηση
 • Ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα
 • Οφθαλμολογικός έλεγχος
 • Σωματομετρία (ΔΜΣ, Λιπομέτρηση)
 • Τεστ Παπανικολάου & γυναικολογική εξέταση

Συμπληρωματικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Κινητή Μονάδα

Συμπληρωματικά και ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε επιχείρησης, η Κινητή Μονάδα υποστηρίζει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Μέτρηση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης
 • Δυναμομέτρηση
 • Αλκοολομέτρηση
 • Δείκτης FRAX Π.Ο.Υ. (Οστεοπόρωση)
 • Διεθνής κλίμακα συμπτωμάτων προστάτη-IPSS
 • Εκτίμηση εργασιακού στρες

Επιπλέον, το τμήμα Ιατρικής Εργασίας και η Κινητή Μονάδα του μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε άλλη εξέταση, την οποία θα ζητήσει η επιχείρηση, σε συνεργασία με τα Εργαστήρια και τους Ειδικούς Ιατρούς του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει την μοναδική αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη Κινητή Μονάδα σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέτοντας πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό, η Κινητή Μονάδα υποστηρίζει το σύνολο των εξετάσεων προληπτικού ελέγχου, ενώ παράλληλα μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εξέταση ζητηθεί από την επιχείρηση σε συνεργασία με τα Εργαστήρια και τους Ειδικούς Ιατρούς του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Η Κινητή Μονάδα προσφέρει τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου χωρίς οι εργαζόμενοι να εγκαταλείπουν το χώρο εργασίας και να χάνονται πολύτιμες εργατοώρες.

Ο προληπτικός έλεγχος που προτείνει το τμήμα Ιατρικής Εργασίας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών καλύπτει νομικά την επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας (ΚΕΠΕΚ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ