Χειρουργικής Ήπατος – Παγκρέατος Τμήμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, προσηλωμένο στο όραμά του για προσφορά ολοκληρωμένων ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής και ακολουθώντας τις εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής, συνεχίζει να πρωτοπορεί και στη θεραπεία δύσκολα αντιμετωπίσιμων μορφών καρκίνου, όπως οι κακοήθεις νεοπλασίες του Ήπατος και του Παγκρέατος.

Η εξειδικευμένη ομάδα χειρουργικής Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών συνεχίζει να προσφέρει οργανωμένα τη δυνατότητα στον Έλληνα ασθενή να απολαμβάνει όλες τις χειρουργικές υπηρεσίες που αφορούν νοσήματα του συγκεκριμένου χειρουργικού πεδίου και που μέχρι πρόσφατα καλύπτονταν μόνο από εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Στο Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος ήδη έχει πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία, σειρά μειζόνων επεμβάσεων ήπατος με θεραπευτικά και χειρουργικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν μοναδικές και σπάνιες και οι οποίες θα αποτελέσουν προσεχώς αντικείμενο ανακοινώσεων σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά και συνέδρια.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ασθενείς μας, ερχόμενοι στους κόλπους της ιατρικής κοινότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση κάθε καλοήθους πάθησης ή κακοηθών νεοπλασματικών παθήσεων του παγκρέατος και του ήπατος.

Κοινή συνισταμένη της ειδικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος και της ηγεσίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εφάμιλλων των κέντρων αναφοράς του εξωτερικού αλλά και αντάξιων της ιστορίας του ομίλου.

Η ομάδα των ειδικών χειρουργών της ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος βασιζόμενοι τόσο στη χειρουργική εμπειρία (συνολική εμπειρία πέρα των 500 επεμβάσεων ήπατος και 250 επεμβάσεων χειρουργικής παγκρέατος), όσο την επιστημονικά άρτια εκπαίδευση – η όποια αποκτήθηκε σε κορυφαία κέντρα της Ευρώπης – είναι στην θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έτσι ώστε προβλήματα του ήπατος, του παγκρέατος και του χοληφόρου δένδρου (εστιάζοντας αποκλειστικά στον καρκίνο των χοληφόρων και τις σπάνιες, καλοήθεις, επιπλεγμένες παθήσεις αυτών) να μελετούνται και να θεραπεύονται ανάλογα.

Ενδεικτικά, οι παθήσεις για τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας στο Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος είναι:

Κακοήθεις όγκοι του ήπατος, όπως:

 • Ορθοκολικές μεταστάσεις ήπατος (Metastatic Colorectal Cancer),
 • Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα (Hepatocellular Carcinoma/ HCC),
 • Καρκίνος των χοληφόρων (Cholangiocarcinoma/χολαγγειοκαρκίνωμα),
 • Καρκίνος Χοληδόχου κύστεως,
 • Μεταστάσεις από Νευροενδοκρινείς/Καρκινοειδείς όγκους,
 • Επιλεγμένες μεταστάσεις από τους καρκίνους άλλων οργάνων,
 • Σπάνιους όγκους του ήπατος.

Καλοήθεις όγκοι ήπατος, όπως:

 • Εστιακή Οζώδη Υπερπλασία ήπατος (FNH),
 • Αδένωμα ήπατος,
 • Αιμαγγείωμα ήπατος,
 • Πολυκυστική νόσο του ήπατος, κ.λπ.

Παθήσεις του παγκρέατος, όπως:

 • Καρκίνος του παγκρέατος,
 • Οξεία Παγκρεατίτιδα και επιπλοκές αυτής,
 • Παγκρεατικές ψευδοκύστεις και άλλα κυστικά μορφώματα του παγκρέατος,
 • Κυστικά νεοπλάσματα παγκρέατος,
 • Νευροενδοκρινείς όγκοι παγκρέατος (NETs),
 • Ινσουλίνωμα (Insulinoma),
 • Γαστρίνωμα (Gastrinoma) και Σύνδρομο Zollinger Ellison,
 • Σπάνια pNETs ,
 • Λειτουργικά Νευροενδοκρινή Νεοπλάσματα του παγκρέατος,
 • Μη λειτουργικά (μη ορμονοπαραγωγά) νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα του παγκρέατος (NF – pNETs),
 • Χρόνια Παγκρεατίτιδα και επιπλοκές της.

Οι παρεχόμενες θεραπείες στις παθήσεις του ήπατος και του παγκρέατος, οι οποίες προσφέρονται από τη εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος και τους συνεργάτες της στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, περιλαμβάνουν:

 • Ηπατεκτομή (απλές τμηματεκτομές, τυπικές ηπατεκτομές, εκτεταμένες ηπατεκτομές, ηπατεκτομές δύο σταδίων, σύγχρονα χειρουργεία ηπατεκτομής με συναφαίρεση όγκων σε άλλα ενδοκοιλιακά όργανα, κ.λπ.),
 • Καταστροφή όγκου ήπατος με ραδιοσυχνότητες (RFA) ή μικροκύματα (MWA),
 • Χειρουργική θεραπεία παρασιτικής νόσου του ήπατος (εχινόκοκκος κύστη),
 • Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή για όγκους κεφαλής παγκρέατος (επέμβαση Whipple, παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με διατήρηση του πυλωρού, επιπλεγμένες παγκρεατεκτομές με εκτομή και ανακατασκευή μεγάλων αγγείων σε τοπικά προχωρημένους όγκους, κ.λπ.),
 • Περιφερική/Ολική παγκρεατεκτομή με ή χωρίς διατήρηση σπληνός,
 • Εκπυρήνιση όγκων παγκρέατος (περιορισμένος τύπος εκτομής),
 • Επεμβάσεις θεραπείας της χρόνιας παγκρεατίτιδας,
 • Χειρουργική αντιμετώπιση επιπλοκών οξείας παγκρεατίτιδας,
 • Δωδεκαδακτυλεκτομή με διατήρηση του παγκρέατος (Pancreas preserving Duodenectomy).

Οι παραπάνω υπηρεσίες του ήπατος και του παγκρέατος παρέχονται σε ασθενείς του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών που συγκεντρώνουν τις ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται από τα διεθνή πρωτόκολλα και οδηγίες.

Οι ασθενείς εξετάζονται ενδελεχώς από την πολυθεματική ογκολογική ομάδα Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (ειδικούς Χειρουργούς Ήπατος-Παγκρέατος, ειδικό Παθολόγο, Ηπατολόγο, Επεμβατικό Ακτινολόγο, ειδικό Ογκολόγο, Γαστρεντερολόγο, Παθολογοανατόμο, κ.λπ.), οι οποίοι από κοινού στα πλαίσια του ογκολογικού συμβουλίου εκτιμούν και καθορίζουν τη θεραπευτική προσέγγιση και την ενδεδειγμένη θεραπεία.

Η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους θεραπείας που μας διαφοροποιούν και καθιστούν το Ιατρικό Αθηνών πρωτοπόρο στην Ελλάδα αλλά και ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, πέρα των προαναφερθέντων θεραπευτικών επιλογών, είναι στην ευτυχή θέση να αποτελεί τη μοναδική στον Ελλαδικό χώρο ομάδα που εισήγαγε, πραγματοποίησε και δημοσίευσε την εμπειρία της στην ALPPS ηπατεκτομή.

Η ηπατεκτομή ALPPS σε δύο στάδια αποτελεί την πιο εξελιγμένη παγκοσμίως μέθοδο ηπατικής χειρουργικής και απευθύνεται σε ασθενείς που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανεγχείρητοι, ενώ τώρα τους δίνεται η ευκαιρία της θεραπείας.

Επιπλέον, η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών αποτελεί τη μοναδική ομάδα στον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας, με εκπαίδευση, εμπειρία και άριστα αποτελέσματα στη χειρουργική θεραπεία με τη συσκευή μη θερμικής καταστροφής ανεγχείρητων όγκων του Ήπατος και Παγκρέατος, Nanoknife (IRE).

Με εκπαίδευση στις ΗΠΑ και με εμπειρία στον Ελληνικό χώρο, η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος είναι σε θέση να εφαρμόζει με ασφάλεια τη συγκεκριμένη θεραπεία δίνοντας στους ασθενείς με μέχρι πρότινος κάκιστη πρόγνωση λόγω τοπικά προχωρημένου καρκίνου ήπατος - παγκρέατος, ευκαιρία στη θεραπεία, τόσο οριστική όσο και παρηγορική.

Τα μέλη της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος θεωρούνται πρωτοπόροι σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της αναίμακτης χειρουργικής ήπατος (πραγματοποίηση μεγάλων ηπατεκτομών με ελάχιστη απώλεια αίματος και ελαχιστοποίηση της ανάγκης για μετάγγιση). Με τη συνδυασμένη χρήση εξελιγμένων συσκευών διατομής του ήπατος φτάσαμε στο σημείο να δίνουμε αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα στον ασθενή μας.

Οι τεχνικές της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος αποτελούν σημείο αναφοράς για πολλά ακόμη κέντρα διεθνώς, κάτι που αποτελεί μέγιστη καταξίωση. Εδώ και πολλά χρόνια η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της εμπειρίας της σε αναγνωρισμένα διεθνή ιατρικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια.

Άξια αναφοράς θεωρείται η εμπειρία της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος στην αντιμετώπιση των κακώσεων των χοληφόρων (Bile Duct Injuries), η οποία αποτελεί μέγιστο πρόβλημα τόσο για τον εκάστοτε χειρουργό, όσο κυρίως για τον ίδιο των ασθενή.

Η εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών συγκαταλέγεται στις ελάχιστες που διαθέτουν εμπειρία στη χειρουργική διαχείριση, αντιμετώπιση και θεραπεία κακώσεων αυτού του τύπου.

Στελεχώνεται από χειρουργούς, οι οποίοι έχουν δημοσιευμένη και πιστοποιημένη εμπειρία στον τομέα αυτό, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο.

Σημαντική είναι η εμπειρία στην αντιμετώπιση προκαρκινικών και πρώιμων κακοηθών παθήσεων του δωδεκαδακτύλου με πολύ καλά αποτελέσματα για την αποφυγή μειζόνων επεμβάσεων, όπως η παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή.

Σημαντική για εμάς αλλά και τους ασθενείς μας είναι και η από χρόνων συνεργασία της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος με διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού.

Η συνεργασία αυτή της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος υφίσταται τόσο σε κλινικό (εκατέρωθεν αποστολή ασθενών για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους, συμμέτοχή σε ογκολογικά συμβούλια, κ.λπ.), όσο και επιστημονικό επίπεδο (κοινά επιστημονικά πρωτόκολλα, ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές συναντήσεις, εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανταλλαγή δεδομένων για επιστημονικούς λόγους, κ.λπ.) δίνοντας τη δυνατότητα για μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που ο κάθε ασθενής απολαμβάνει.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η χειρουργική ομάδα Ήπατος – Παγκρέατος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών εφαρμόζει διεθνή πρωτόκολλα και οδηγίες.

Οι ασθενείς εξετάζονται ενδελεχώς από την πολυθεματική ογκολογική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (ειδικούς Χειρουργούς Ήπατος-Παγκρέατος, ειδικό Παθολόγο, Ηπατολόγο, Επεμβατικό Ακτινολόγο, ειδικό Ογκολόγο, Γαστρεντερολόγο, Παθολογοανατόμο, κ.λπ.) στα πλαίσια του ογκολογικού συμβουλίου.

Εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους θεραπείας που καθιστούν τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών πρωτοπόρο στην Ελλάδα και ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.

Αποτελεί τη μοναδική στον Ελλαδικό χώρο ομάδα που εισήγαγε, πραγματοποίησε και δημοσίευσε την εμπειρία της στην ALPPS ηπατεκτομή.

Αποτελεί τη μοναδική ομάδα στον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας, με εκπαίδευση, εμπειρία και άριστα αποτελέσματα στη χειρουργική θεραπεία με τη συσκευή μη θερμικής καταστροφής ανεγχείρητων όγκων του Ήπατος και Παγκρέατος, Nanoknife (IRE).

Τα μέλη της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος θεωρούνται πρωτοπόροι σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της αναίμακτης χειρουργικής ήπατος .

Οι τεχνικές της χειρουργικής ομάδας Ήπατος – Παγκρέατος αποτελούν σημείο αναφοράς για πολλά ακόμη κέντρα διεθνώς.

Διαθέτει πιστοποιημένη εμπειρία στην αντιμετώπιση των κακώσεων των χοληφόρων (Bile Duct Injuries).

Διαθέτει πιθανότατα τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση προκαρκινικών και πρώιμων κακοηθών παθήσεων του δωδεκαδακτύλου.

Συνεργάζεται από χρόνων με διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19
Προπληρωμή Test