Χειρουργική Μαστού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών λειτουργεί εξειδικευμένο, σύγχρονο και πλήρες Τμήμα Χειρουργικής Μαστού, για τη διεπιστημονική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.

Η Χειρουργική Μαστού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών από την πρόληψη μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση, με σκοπό την ίαση, συμμετέχοντας σε πολλά εθνικά αλλά και διεθνή πρωτόκολλα βασικής και κλινικής έρευνας για τον καρκίνο του μαστού.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στη Χειρουργική Μαστού του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών εκτελείται ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών αντιμετώπισης των παθήσεων του μαστού. Ειδικότερα του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένων της ραδιοϊσοτοπικής εντόπισης του φρουρού λεμφαδένα και της Ογκοπλαστικής χειρουργικής για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς και επεμβάσεων αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Στη Χειρουργική Μαστού είναι διαθέσιμα όλα τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα:

  • ψηφιακή μαστογραφία,
  • ψηφιακή υπερηχοτομογραφία,
  • βιοψία με λεπτή βελόνη για κυτταρολογική διάγνωση,
  • στερεοτακτική βιοψία,
  • στερεοτακτικός εντοπισμός μη ψηλαφητών αλλοιώσεων (μαστογραφικά ευρήματα) με συρμάτινο οδηγό (άγκιστρο).

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Τμήμα Χειρουργικής Μαστού συμμετέχει σε πολλά εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα βασικής και κλινικής έρευνας για το καρκίνο του μαστού. Η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση των ιατρών εξασφαλίζει την υψηλού επιστημονικού επιπέδου παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Στο Τμήμα Χειρουργικής Μαστού λειτουργεί Ογκολογικό Συμβούλιο και λειτουργεί ειδική μονάδα για τη χορήγηση χημειοθεραπείας.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε υποστηρικτικές θεραπείες (ειδικοί ψυχολόγοι) και συνεργάζεται στενά με εθελοντικές ομάδες στήριξης ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Covid-19 testing
Προπληρωμή