Γυναικολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γυναικολογικό Τμήμα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε να καλύπτει όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό εύρος για την υγεία της γυναίκας, και λειτουργεί στο πλαίσιο της ασφάλειας ενός μεγάλου, υπερσύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.

Εδώ στο Γυναικολογικό Τμήμα, οι διακεκριμένοι επιστήμονες, το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και το έμπειρο διοικητικό στελεχιακό δυναμικό, υπηρετούν ένα στόχο: το πάντρεμα της εξελιγμένης επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας με την ευαισθησία, προκειμένου να προσφέρουμε σε κάθε γυναίκα αυτό που δικαιούται να έχει: πρότυπη ιατρική φροντίδα με ανθρώπινο πρόσωπο.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, ειδικοί γυναικολόγοι – χειρουργοί διενεργούν εξετάσεις και θεραπείες στα εξής ιατρεία: 

Επίσης, στο Γυναικολογικό τμήμα πραγματοποιούνται γυναικολογικές επεμβάσεις, όπως ολικές υστερεκτομές (κοιλιακές και κολπικές), εκπυρηνίσεις ινομυωμάτων (λαπαρασκοπικές και ανοιχτές), επεμβάσεις για παθήσεις του πυελικού εδάφους - ουρογυναικολογικές (πρόπτωση μήτρας για ακράτειες ούρων κ.λπ.), με συντηρητική και χειρουργική μέθοδο.

Στο Γυναικολογικό Τμήμα διενεργούνται ακόμη, μικροεπεμβάσεις όπως διαγνωστικές και θεραπευτικές αποξέσεις, καυτηριασμοί κονδυλωμάτων κ.λπ.

Επίσης, κορυφαίοι γυναικολόγοι – χειρουργοί, συνεργάτες του Ιατρικού Διαβαλκανικού, διενεργούν:

 • Γυναικολογικές επεμβάσεις κοιλιακές και κολπικές,
 • Ενδοσκοπική χειρουργική, λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική,
 • Προληπτικές εξετάσεις για τη Γυναίκα​.

Γυναικολογικό Check Up

Η κολποσκόπηση είναι μία ανώδυνη ειδική εξέταση του τραχήλου της μήτρας, που γίνεται με τη βοήθεια ενός οπτικού οργάνου, του κολποσκοπίου. Η κολποσκόπηση έχει σαν σκοπό, την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών αλλοιώσεων που υποδεικνύει το τεστ Παπανικολάου.

Ο ειδικός ιατρός αναγνωρίζει τις αλλοιώσεις αυτές, χρησιμοποιώντας ειδικές χρώσεις, όπως οξικό οξύ και lugol, και εάν είναι αναγκαίο πραγματοποιεί κατευθυνόμενες βιοψίες. Τα λαμβανόμενα δείγματα στην συνέχεια εξετάζονται από ειδικό παθολογοανατόμο.

Το test Pap (τέστ Παπανικολάου) είναι η κυτταρολογική εξέταση των τραχηλικών επιχρισμάτων, στο μικροσκόπιο. Το test Pap αποτελεί την κύρια μέθοδο προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το τέστ Παπανικολάου έχει σκοπό να διαγνώσει αρκετά νωρίς τα διάφορα προκαρκινικά στάδια της νόσου, έτσι ώστε να τα θεραπεύσουμε πριν προλάβουν να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο. Το Test Pap πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο μετά την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία

Η ενδοσκοπική χειρουργική, λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική, αποτελεί μία εγχειρητική προσέγγιση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Το επιστημονικό κύρος του Τμήματος Γυναικολογικών Ενδοσκοπήσεων, υπό τον καθηγητή Γυναικολογίας – Μαιευτικής, Γεώργιο Πάντο, συνέβαλε στη λειτουργία του, ως Εκπαιδευτικού Κέντρου ενδοσκοπικής χειρουργικής για Έλληνες και αλλοδαπούς Γυναικολόγους, οι οποίοι παρακολούθησαν και εκπαιδεύτηκαν στις ενδοσκοπικές μεθόδους. Το Τμήμα Γυναικολογικών Ενδοσκοπήσεων έχει διενεργήσει περισσότερες από 5.000 ενδοσκοπήσεις με τεράστια εμπειρία και εξαιρετικό ποσοστό επιτυχίας.

Η ουσιαστική εξέλιξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και η εφαρμογή της βίντεο – ενδοσκοπικής προσέγγισης σαν αποτέλεσμα της αλματώδους τεχνολογικής προόδου, σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία και την απόλυτη εξειδίκευση, έχουν διευρύνει ουσιαστικά τις ενδείξεις της ενδοσκοπικής προσέγγισης.

Οι ενδείξεις υστεροσκοπικής χειρουργικής είναι οι εξής:

Εάν συνυπολογισθούν και τα πρακτικά πλεονεκτήματα της μικρής παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο και τα επακόλουθα οικονομικά οφέλη, καθίσταται σαφές ότι το άμεσο μέλλον η ενδοσκοπική χειρουργική θα περιλαμβάνει την ευρύτερη αποδοχή της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση με λαπαροτομία.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, οι οποίες με την απόλυτη εξειδίκευση και τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό διευρύνονται συνεχώς είναι:

 • Eνδομητρίωση,
 • Συμφύσεις,
 • Έκτοπη κύηση,
 • Υδροσάλπιγγες,
 • Κύστεις,
 • Ινομυώματα,
 • Υστερεκτομή (ολική, υφολική),
 • Παροχέτευση σαλπιγγοωοθηκικού αποστήματος,
 • Σκωληκοειδεκτομή,
 • Επιπλοοεκτομή,
 • Τμηματική κολεκτομή,
 • Αποκατάσταση ουρητήρα,
 • Ουρητηρονεφροστομία,
 • Αποκατάσταση πυελικού εδάφους σε πρόπτωση μήτρας ή κολπικού κολοβώματος (κολποϊεροπηξία, πλαγία ανάρτηση κατά Dubuisson, αποκατάσταση παρακολπικού ελλείματος, κ.τ.λ.),
 • Ουρογυναικολογία ( ουρηθροπηξία κατά Burch, κ.τ.λ.)
 • Ογκολογία (πυελική λεμφαδενεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική υστερεκτομία, ριζική υστερεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική κολπική υστερεκτομία, κ.τ.λ.)

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής συνοψίζονται στα εξής:

 • Εγχειρητική τεχνική χαμηλού κινδύνου
 • Αποτελέσματα καλύτερα από λαπαροτομία
 • Ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Οικονομικά οφέλη σε σχέση με νοσοκομειακή παραμονή
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα
 • Ταχεία επάνοδο της ασθενούς στις προηγούμενες δραστηριότητες

Υστεροσκοπική Χειρουργική

Η υιοθέτηση της υστεροσκοπικής προσέγγισης σε σχέση με την κλασική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων με λαπαροτομία, οφείλεται αποκλειστικά στα σαφή πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η επεμβατική υστεροσκόπηση και τα οποία είναι:

 • Αποφυγή λαπαροτομίας και κατά συνέπεια σχηματισμού ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Αποφυγή τομής στη μήτρα, δυνατότητα κολπικού τοκετού
 • Βραχεία αναισθησία (περιοχική ή τοπική)
 • Μικρή παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Οικονομικά οφέλη σε σχέση με τη νοσοκομειακή παραμονή
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, το οποίο διαθέτει Ρομποτικό Σύστημα DA VINCI, εφαρμόζεται και η Ρομποτική Γυναικολογική Χειρουργική.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Στην ενδομητρίωση, ο ιστός που επικαλύπτει την κοιλότητα της μήτρας (ενδομήτριο) αναπτύσσεται και σε άλλα, έκτοπα μέρη της κοιλιάς. Έτσι, η ενδομητρίωση μπορεί να αναπτυχθεί στον τράχηλο της μήτρας, τις σάλπιγγες, τους συνδέσμους της μήτρας, τις ωοθήκες, το περιτόναιο και τον κόλπο. Ορισμένες φορές μάλιστα βρίσκεται πάνω σε μη γεννητικά όργανα, όπως π.χ στην ουροδόχο κύστη ακόμα και στους πνεύμονες. Κύρια χαρακτηριστικά της νόσου είναι οι έντονοι πυελικοί πόνοι, η αυξημένη ροή αίματος κατά την περίοδο ενώ συνδέεται και με προβλήματα υπογονιμότητας. Η νόσος σε σημαντικό ποσοστό γυναικών μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη  επί πολλά χρόνια.

Η διάγνωση της νόσου ξεκινά με την κλινική εξέταση και στη συνέχεια μπορεί να πραγματοποιηθούν ειδικές εξετάσεις:

 • Eνδοκολπικό υπερηχογράφημα για τον εντοπισμό κύστεων ενδομητρίωσης στις ωοθήκες.
 • Yστεροσαλπιγγογραφία για να εντοπιστούν πιθανά στοιχεία όπως η ελλιπής διαβατότητα των σαλπίγγων της μήτρας.
 • Η μαγνητική τομογραφία αποδεικνύεται πολύ αξιόπιστη στις αλλοιώσεις μεταξύ μήτρας και εντέρου.
 • Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της ενδομητρίωσης

Η θεραπεία της νόσου περιλαμβάνει τις κάτωθι επιλογές και αποφασίζεται ανά περίπτωση:

Η ορμονοθεραπεία που συνίσταται στο μπλοκάρισμα της περιόδου είτε στη χορήγηση προγεσταγόνων

Η χειρουργική θεραπεία επιτρέπει την αφαίρεση ή την καταστροφή με ηλεκτροδιαθερμία των εστιών της ενδομητρίωσης. Αυτή η επέμβαση μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά (δηλ. χωρίς τομή).

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση μας επιτρέπει να εξετάσουμε την κοιλότητα της μήτρας μέσω ενός λεπτού οργάνου (υστεροσκόπιο) συνδεδεμένου με μια κάμερα. Η διαγνωστική αλλά και επεμβατική υστεροσκόπηση αποσκοπούν στη διάγνωση και τη θεραπεία παθολογικών καταστάσεων της ενδομητρικής κοιλότητας. Στην περίπτωση της  επεμβατικής υστεροσκόπησης αντιμετωπίζουμε ορισμένες από τις παθολογίες της μήτρας όπως πολύποδες του τραχήλου, ινομυώματα κ.α

Υστερεκτομή

Η υστερεκτομή συνίσταται στη χειρουργική αφαίρεση της μήτρας. Αν η ασθενής ήταν εμμηνοπαυσιακή πριν από την επέμβαση, η υστερεκτομή δεν προκαλεί καμιά ιδιαίτερη μεταβολή παρά μόνο την εξαφάνιση των συμπτωμάτων τα οποία είχαν καταστήσει αναγκαία την επέμβαση.

Στην περίπτωση που η ασθενής δεν ήταν εμμηνοπαυσιακή και οι ωοθήκες δεν αφαιρεθούν, η υστερεκτομή προκαλεί εξαφάνιση της περιόδου και απουσία δυνατότητας εγκυμοσύνης, όμως ο ορμονικός κύκλος συνεχίζεται. Αν όμως οι ωοθήκες αφαιρεθούν, η υστερεκτομή προκαλεί εμμηνόπαυση η οποία θα διορθωθεί χάρη σε ορμονοθεραπεία υποκατάστασης.

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι με μέγεθος από μερικά χιλιοστά έως και αρκετά εκατοστά. Αναπτύσσονται από το μυ της μήτρας και ορισμένες φορές προκαλούν συμπτώματα όπως αιμορραγίες, πόνους ενώ μπορεί να συνδέονται και με προβλήματα υπογονιμότητας.

Η διάγνωση γίνεται στα πλαίσια της κλινικής γυναικολογικής εξέτασης. Αν η ψηλάφηση θέσει την υποψία, ένα υπερηχογράφημα της πυέλου πρέπει να ολοκληρώσει τη διάγνωση ώστε να εκτιμηθούν καλύτερα οι διαστάσεις και η θέση του ινομυώματος ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί και μαγνητική τομογραφία. Στην περίπτωση που τα ινομυώματα είναι ασυμπτωματικά, αρκεί μια τακτική παρακολούθηση. Στην περίπτωση όμως που προκαλούν αιμορραγίες και πυελικούς πόνους, χρειάζονται θεραπεία.

Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές επιλογές: Η ορμονοθεραπεία, η χειρουργική θεραπεία και ο αρτηριακός εμβολισμός.

Η φαρμακευτική αγωγή στηρίζεται  στη διακοπή της παραγωγής οιστρογόνων και στην ατροφία του ινομυώματος και γι'αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται παράγωγα της προγεστερόνης και ανάλογα της GnRH.

Στην περίπτωση της χειρουργικής επέμβασης διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:

 • Την ινομυωματεκτομή όπου αφαιρούμε μόνο τα ινομυώματα. Αυτή η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τομής (λαπαροτομία) είτε μέσω ενδοσκόπησης δηλαδή λαπαροσκόπησης και υστεροσκόπησης.
 • Την υστερεκτομή, όταν η θεραπεία  είναι ριζική και προβλέπει την αφαίρεση της μήτρας. Η υστερεκτομή προτείνεται στις γυναίκες που έχουν πάρα πολλά ινομυώματα και έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Αυτή η επέμβαση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά είτε μέσω τομής (λαπαροτομία).

Ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί στατιστικά  τη συχνότερη κακοήθεια του γυναικείου γεννητικού συστήματος στις αναπτυγμένες χώρες. Πρόκειται για τον καρκίνο που αναπτύσσεται στο βλεννογόνο (ενδομήτριο) που περιβάλλει το εσωτερικό της μήτρας. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η αιμορραγία από τη μήτρα (μητρορραγία) σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η  επιδεινούµενη αιµορραγία στην έµµηνο ρύση αλλά και  η παρουσία επίµονης αιµορραγίας εκτός περιόδου.

Το υπερηχογράφημα και η υστεροσκόπηση μπορούν να προσδιορίσουν την έκταση και την εστία των αλλοιώσεων. Η απόξεση και η βιοψία ενδομητρίου επιτρέπουν τη διάγνωση ενώ η θεραπεία βασίζεται στη χειρουργική αφαίρεση της μήτρας και των εξαρτημάτων (των ωοθηκών και των σαλπίγγων), δηλαδή αμφοτερόπλευρη ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων και λεμφαδενεκτομή (χειρουργική εξαίρεση λεμφαδένων).

Πρόκειται για έναν συχνό καρκίνο με σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου τη λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HumanPapillomaVirus-HPV). Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συχνά είναι ασυμπτωματικός, οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι να επισκέπτεσθε τον γυναικολόγο σας τακτικά για τεστ Παπανικολάου. Σε περίπτωση παθολογικού τεστ Παπ, το HPV test και η κολποσκόπηση με την ενδεχόμενη βιοψία θα επιτρέψει την ακριβή διάγνωση και θα προσδιορίσει το βαθμό της αλλοίωσης.

Η αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται και από το στάδιο της: Όταν η αλλοίωση είναι σε πολύ αρχικό στάδιο και περιορίζεται στον τράχηλο, η επέμβαση στη νέα και άτοκο γυναίκα μπορεί να περιοριστεί σε απλή εκτομή της αλλοίωσης με προσεκτική παρακολούθηση. Σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να προταθεί η ολική υστερεκτομή.

Στις προχωρημένες μορφές, η αντιμετώπιση απαιτεί ευρύτερη χειρουργική επέμβαση με ριζική υστερεκτομία.

Ο καρκίνος των ωοθηκών θεωρείται μια συχνή μορφή καρκίνου, με τα αρχικά συμπτώματα να μην είναι εμφανή και να μη μπορούν να μη γίνουν εύκολα αντιληπτά. Οι περισσότερες γυναίκες διαμαρτύρονται για οίδημα, πίεση, καούρα, ναυτία και γενική δυσφορία στην κοιλιά. Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στις κενώσεις, αυξημένη κούραση αλλά και  σημαντικές αλλαγές στην περίοδο. Επειδή τα παραπάνω συμπτώματα είναι κοινά για αρκετές ασθένειες, η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο με  επίσκεψη στον γυναικολόγο.

Η διάγνωση της νόσου πραγματοποιείται με κλινική εξέταση, υπερηχογραφικό έλεγχο, μαγνητική ή αξονική τομογραφία και ανάλυση των καρκινικών δεικτών. Η αντιμετώπιση είναι πάντα χειρουργική αλλά ο θεραπευτικός σχεδιασμός (χειρουργείο, χημειοθεραπεία) εξατομικεύεται για κάθε ασθενή ανάλογα την περίπτωση.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στόχος του Γυναικολογικού τμήματος είναι κάθε γυναίκα να έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, σε άνετους και πολυτελείς χώρους, με κόστος που δεν οδηγεί σε οικονομικούς αποκλεισμούς.

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του Γυναικολογικού Τμήματος, κάθε γυναίκα μπορεί οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, να λάβει από τους κορυφαίους συνεργάτες ιατρούς μας, υπηρεσίες κλινικής εξέτασης, διαγνωστικών εξετάσεων (ακόμη και των πλέον εξειδικευμένων) χωρίς καθυστέρηση και ταλαιπωρία.

Το Τμήμα Γυναικολογικών Ενδοσκοπήσεων  με εμπειρία πλέον των 5.000 επεμβάσεων, λειτουργεί ως διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο, λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων στις υπηρεσίες που προσφέρει στις γυναίκες.