Γυναικολογικό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γυναικολογικό Τμήμα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε να καλύπτει όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό εύρος για την υγεία της γυναίκας, και λειτουργεί στο πλαίσιο της ασφάλειας ενός μεγάλου, υπερσύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου.

Εδώ στο Γυναικολογικό Τμήμα, οι διακεκριμένοι επιστήμονες, το άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και το έμπειρο διοικητικό στελεχιακό δυναμικό, υπηρετούν ένα στόχο: το πάντρεμα της εξελιγμένης επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας με την ευαισθησία, προκειμένου να προσφέρουμε σε κάθε γυναίκα αυτό που δικαιούται να έχει: πρότυπη ιατρική φροντίδα με ανθρώπινο πρόσωπο.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, ειδικοί γυναικολόγοι – χειρουργοί διενεργούν γυναικολογικό check up (test pap, κολποσκοπήσεις και γυναικολογικά υπερηχογραφήματα).

Επίσης, στο Γυναικολογικό τμήμα πραγματοποιούνται γυναικολογικές επεμβάσεις, όπως ολικές υστερεκτομές (κοιλιακές και κολπικές), εκπυρηνίσεις ινομυωμάτων (λαπαρασκοπικές και ανοιχτές), επεμβάσεις για παθήσεις του πυελικού εδάφους - ουρογυναικολογικές (πρόπτωση μήτρας για ακράτειες ούρων κ.λπ.), με συντηρητική και χειρουργική μέθοδο.

Στο Γυναικολογικό Τμήμα διενεργούνται ακόμη, μικροεπεμβάσεις όπως διαγνωστικές και θεραπευτικές αποξέσεις, καυτηριασμοί κονδυλωμάτων κ.λπ.

Επίσης, κορυφαίοι γυναικολόγοι – χειρουργοί, συνεργάτες του Ιατρικού Διαβαλκανικού, διενεργούν:

 • Γυναικολογικές επεμβάσεις κοιλιακές και κολπικές,
 • Ενδοσκοπική χειρουργική, λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική,
 • Προληπτικές εξετάσεις για τη Γυναίκα​.

Γυναικολογικό Check Up

Η κολποσκόπηση είναι μία ανώδυνη ειδική εξέταση του τραχήλου της μήτρας, που γίνεται με τη βοήθεια ενός οπτικού οργάνου, του κολποσκοπίου. Η κολποσκόπηση έχει σαν σκοπό, την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών αλλοιώσεων που υποδεικνύει το τεστ Παπανικολάου.

Ο ειδικός ιατρός αναγνωρίζει τις αλλοιώσεις αυτές, χρησιμοποιώντας ειδικές χρώσεις, όπως οξικό οξύ και lugol, και εάν είναι αναγκαίο πραγματοποιεί κατευθυνόμενες βιοψίες. Τα λαμβανόμενα δείγματα στην συνέχεια εξετάζονται από ειδικό παθολογοανατόμο.

Το test Pap (τέστ Παπανικολάου) είναι η κυτταρολογική εξέταση των τραχηλικών επιχρισμάτων, στο μικροσκόπιο. Το test Pap αποτελεί την κύρια μέθοδο προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το τέστ Παπανικολάου έχει σκοπό να διαγνώσει αρκετά νωρίς τα διάφορα προκαρκινικά στάδια της νόσου, έτσι ώστε να τα θεραπεύσουμε πριν προλάβουν να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο. Το Test Pap πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο μετά την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία

Η ενδοσκοπική χειρουργική, λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική, αποτελεί μία εγχειρητική προσέγγιση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Η ουσιαστική εξέλιξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και η εφαρμογή της βίντεο – ενδοσκοπικής προσέγγισης σαν αποτέλεσμα της αλματώδους τεχνολογικής προόδου, σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία και την απόλυτη εξειδίκευση, έχουν διευρύνει ουσιαστικά τις ενδείξεις της ενδοσκοπικής προσέγγισης.

Εάν συνυπολογισθούν και τα πρακτικά πλεονεκτήματα της μικρής παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο και τα επακόλουθα οικονομικά οφέλη, καθίσταται σαφές ότι το άμεσο μέλλον η ενδοσκοπική χειρουργική θα περιλαμβάνει την ευρύτερη αποδοχή της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση με λαπαροτομία.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, οι οποίες με την απόλυτη εξειδίκευση και τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό διευρύνονται συνεχώς είναι:

 • Eνδομητρίωση,
 • Συμφύσεις,
 • Έκτοπη κύηση,
 • Υδροσάλπιγγες,
 • Κύστεις,
 • Ινομυώματα,
 • Υστερεκτομή (ολική, υφολική),
 • Παροχέτευση σαλπιγγοωοθηκικού αποστήματος,
 • Σκωληκοειδεκτομή,
 • Επιπλοοεκτομή,
 • Τμηματική κολεκτομή,
 • Αποκατάσταση ουρητήρα,
 • Ουρητηρονεφροστομία,
 • Αποκατάσταση πυελικού εδάφους σε πρόπτωση μήτρας ή κολπικού κολοβώματος (κολποϊεροπηξία, πλαγία ανάρτηση κατά Dubuisson, αποκατάσταση παρακολπικού ελλείματος, κ.τ.λ.),
 • Ουρογυναικολογία ( ουρηθροπηξία κατά Burch, κ.τ.λ.)
 • Ογκολογία (πυελική λεμφαδενεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική υστερεκτομία, ριζική υστερεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική κολπική υστερεκτομία, κ.τ.λ.)

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής συνοψίζονται στα εξής:

 • Εγχειρητική τεχνική χαμηλού κινδύνου
 • Αποτελέσματα καλύτερα από λαπαροτομία
 • Ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Οικονομικά οφέλη σε σχέση με νοσοκομειακή παραμονή
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα
 • Ταχεία επάνοδο της ασθενούς στις προηγούμενες δραστηριότητες

Υστεροσκοπική Χειρουργική

Η υιοθέτηση της υστεροσκοπικής προσέγγισης σε σχέση με την κλασική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων με λαπαροτομία, οφείλεται αποκλειστικά στα σαφή πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η επεμβατική υστεροσκόπηση και τα οποία είναι:

 • Αποφυγή λαπαροτομίας και κατά συνέπεια σχηματισμού ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Αποφυγή τομής στη μήτρα, δυνατότητα κολπικού τοκετού
 • Βραχεία αναισθησία (περιοχική ή τοπική)
 • Μικρή παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Οικονομικά οφέλη σε σχέση με τη νοσοκομειακή παραμονή
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα

Check Up 1-2-3 – Γυναικών

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα Προληπτικού Ελέγχου Υγείας (Check up), σχεδιάζουμε ελέγχους ειδικά για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί και εφαρμόζουμε τις τελειότερες με τα πλέον σύγχρονα συστήματα.

Όλα τα ιατρικά τμήματα βρίσκονται συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο και οι εξετάσεις γίνονται με απόλυτο συντονισμό, για να μην υπάρχει αναμονή μεταξύ δύο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου.

Τα αποτελέσματα του Check up δίνονται μαζί με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας και συγκεκριμένες οδηγίες.

Ο τομέας προληπτικού ιατρικού ελέγχου (check up) πλεονεκτεί γιατί διαθέτει:

Εμπειρία και τεχνογνωσία για να σχεδιάζει προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους για τις δικές σας ανάγκες, σε απόλυτα ανταγωνιστικές τιμές.

Στελέχωση του τμήματος με εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Σύγχρονες και λειτουργικές κτηριακές εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με πρωτοποριακό εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής.

Check-up 1

 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Α/Α Θώρακος
 • Η.Κ.Γ.(ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Παθολογική Εξέταση

Check-up 2

 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Α/Α Θώρακος F
 • H.K.Γ.( ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Παθολογική Εξέταση
 • Οφθαλμολογική Εξέταση
 • Ω.Ρ.Λ. Εξέταση

Check-up 3

 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Α/Α Θώρακος F
 • Η.Κ.Γ.( ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Παθολογική Εξέταση
 • Οφθαλμολογική Εξέταση
 • Ω.Ρ.Λ. Εξέταση
 • SGOT
 • SGPT
 • HDL
 • LDL

Check-up ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 • Γενική Αίματος
 • Τ.Κ.Ε.
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Α/Α Θώρακος F
 • Η.Κ.Γ.( ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Παθολογική Εξέταση
 • Οφθαλμολογική Εξέταση
 • Ω.Ρ.Λ. Εξέταση
 • SGOT
 • SGPT
 • HDL
 • LDL
 • Ουρικό Οξύ
 • Τεστ-Παπ
 • Γυναικολογική Εξέταση

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Κολπίτιδα ονομάζεται η λοίμωξη ή φλεγμονή του κόλπου. Στα παιδιά συνήθως δεν πρόκειται μόνο για κολπίτιδα αλλά για αιδοιοκολπίτιδα, δηλαδή φλεγμονή των έξω γεννητικών οργάνων (του αιδοίου) και του κόλπου (αιδοιίτιδα και κολπίτιδα μαζί).

Οι αιδοιοκολπίτιδες στη νεογνική και παιδική ηλικία είναι το πιο συχνό γυναικολογικό πρόβλημα. Υπολογίζεται ότι μέχρι την ηλικία των 10 ετών, το 80% των κοριτσιών θα εμφανίσει, έστω για μία φορά, αιδοιοκολπίτιδα.

Οι αιδοιοκολπίτιδες που εμφανίζονται σε νεαρά κορίτσια και μένουν αδιάγνωστες ή αθεράπευτες, μπορεί να αποτελέσουν βασική αιτία υπογονιμότητας κατά την αναπαραγωγική ηλικία.

Τα μικρόβια μπορεί να μετακινηθούν προς τις σάλπιγγες και να προκαλέσουν απόφραξη τους και κατά συνεπεία υπογονιμότητα ή ακόμα και στειρότητα.

Η έγκαιρη θεραπεία απομακρύνει τον κίνδυνο μείωσης της γονιμότητας και γενικότερα της μελλοντικής αναπαραγωγικής υγείας του νεαρού κοριτσιού, ενώ η ενημέρωση των γονέων για τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, έχει μεγάλη σημασία.

Αιτίες - Προδιαθεσικοί παράγοντες

Τα αίτια της αιδοιοκολπίτιδας περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποικιλία παραγόντων, όπως μικροβιακές μολύνσεις, μη ειδικές δερματολογικές βλάβες, τραυματισμούς, ξένα σώματα, νεοπλάσματα, ορμονικούς λόγους, παράσιτα εντέρου, κ.λπ.

Στον κόλπο υπάρχει μία λεπτή ισορροπία, η φυσιολογική χλωρίδα, η οποία μπορεί να διαταραχθεί εύκολα από μία ποικιλία παραγόντων και έτσι να δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν παθογόνα μικρόβια.

Στην παιδική ηλικία το αιδοίο και ο κόλπος του κοριτσιού είναι ευαίσθητα, γιατί δεν έχουν ακόμα οιστρογόνα, οπότε η λοίμωξη συνήθως είναι πρωτοπαθής στο αιδοίο με δευτεροπαθή εντόπιση στον κόλπο.

Στην εφηβεία η παραγωγή οιστρογόνων από τις ωοθήκες βοηθά στην ανάπτυξη του κολπικού επιθηλίου, ενώ μειώνεται το pH, αυξάνεται το γλυκογόνο των κυττάρων και αναπτύσσεται η φυσιολογική χλωρίδα του κόλπου.

Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται τα μεγάλα χείλη, η τρίχωση του εφηβαίου, το δέρμα της περιοχής γίνεται πιο ανθεκτικό και λειτουργούν οι σμηγματογόνοι αδένες.

Παράλληλα με αυτές τις αλλαγές, η αιδοιοκολπίτιδα δίνει σταδιακά τη θέση της, όσον αφορά τη συχνότητα, στην κολπίτιδα, τραχηλίτιδα και σαλπιγγίτιδα και η αιδοιίτιδα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά δευτεροπαθής.

Επιπλέον, στην παιδική ηλικία, η είσοδος του κόλπου είναι πιο κοντά στον πρωκτό, ενώ στις πολύ μικρές ηλικίες, η χρήση της «πάνας» συγκρατεί και μεταφέρει κόπρανα και μικρόβια από τον πρωκτό προς τον κόλπο.

Συμμετοχή στην παθογένεια της αιδοιοκολπίτιδας, έχουν οι κακοί κανόνες υγιεινής, όπως ο καθαρισμός των γεννητικών οργάνων από πίσω προς τα εμπρός, η επαφή των γεννητικών οργάνων με την τουαλέτα, το ξύσιμο με βρώμικα χέρια και ο ιδρώτας.

Οι κολπίτιδες είναι πιο συχνές κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, τα μπάνια, τις θάλασσες και τα παιχνίδια στην άμμο. Σε πολλές περιπτώσεις οι αιδοιοκολπίτιδες συνυπάρχουν ή είναι επακόλουθα μίας άλλης φλεγμονής, όπως η ωτίτιδα, η βρογχίτιδα και η αδενίτιδα.

Τέλος τα ξένα σώματα αποτελούν μία πιο σπάνια αιτία φλεγμονής του κόλπου στα κορίτσια πριν από την ήβη.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στις αιδοιοκολπίτιδες ποικίλουν ανάλογα με το αίτιο και περιλαμβάνουν:

 • Παχύρευστα, άσπρα κολπικά υγρά,
 • Πράσινα – κίτρινα - γκρίζα κολπικά υγρά,
 • Δυσοσμία του κόλπου,
 • Φαγούρα, τσούξιμο,
 • Ερεθισμένη γεννητική περιοχή,
 • Πόνος κατά την ούρηση,
 • Διάχυτος πόνος χαμηλά στην κοιλιά.

Διάγνωση

Απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση είναι πρωταρχικά η λήψη λεπτομερούς ιστορικού όσον αφορά το χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων, τις συνήθειες υγιεινής του παιδιού, καθώς επίσης τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις.

Ακολούθως γίνεται η παιδογυναικολογική εξέταση, με την οποία ελέγχεται η ανατομία της περιοχής των έξω γεννητικών οργάνων και καταγράφεται το στάδιο ενήβωσης.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η λήψη κολπικών υγρών μέσα από τον κόλπο του παιδιού ή της έφηβης και αποστέλλεται για καλλιέργεια. Η λήψη των υγρών δεν πρέπει να γίνεται ποτέ εξωτερικά, γιατί συνήθως οδηγεί σε λάθος διάγνωση.

Η σωστή ειδική λήψη γίνεται από το βάθος του κόλπου δια μέσω της οπής του παρθενικού υμένα, όπου λόγω της πολύ νεαρής ηλικίας των προσερχόμενων απαιτείται ειδική επιμέλεια και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο και έμπειρο Παιδογυναικολόγο.

Η διαγνωστική προσέγγιση των αιδοιοκολπίτιδων στην προ και εφηβική περίοδο, συμπληρώνεται με συστηματικό έλεγχο μυκοπλασματικών και χλαμυδιακών λοιμώξεων και επί θετικού αποτελέσματος συστήνεται έλεγχος του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού.

Αντιμετώπιση

Η χορήγηση αντιβιοτικών στα παιδιά πρέπει να είναι πάντα δικαιολογημένη. Δεν είναι δόκιμο να δίνονται διάφορες «τυφλές» θεραπείες σε παιδιά, είτε αυτό αφορά τοπική θεραπεία με αλοιφές είτε αντιβίωση από το στόμα.

Πρέπει να γίνεται καλλιέργεια κολπικών υγρών και να απομονώνεται το υπεύθυνο μικρόβιο. Μόνο τότε και σύμφωνα με το τεστ ευαισθησίας σε αντιβιόγραμμα αναγνωρίζεται ποια είναι η κατάλληλη αντιβίωση για το παιδί.

Πολλές φορές μπορεί να γίνει αν το αντιβιόγραμμα το επιτρέπει και τοπική κολπική εφαρμογή φαρμακευτικών σκευασμάτων για τη θεραπεία της αιδοιοκολπίτιδας παράλληλα με τη συστηματική θεραπεία.

Θεμελιώδους σημασίας επιπρόσθετα είναι η διδασκαλία ορισμένων κανόνων σωστής υγιεινής που πρέπει το ίδιο το παιδί και το περιβάλλον που ασχολείται με το παιδί να ακολουθεί, όπως επίσης απαραίτητος είναι και ο επανέλεγχος του παιδιού μετά το τέλος της θεραπείας.

Αιδιοκολπίτιδα

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στόχος του Γυναικολογικού τμήματος είναι κάθε γυναίκα να έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, σε άνετους και πολυτελείς χώρους, με κόστος που δεν οδηγεί σε οικονομικούς αποκλεισμούς.

Το Γυναικολογικό τμήμα στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένους επιστήμονες, με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, με εξειδίκευση και εμπειρία, που αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τους ασθενείς τους.

Το Γυναικολογικό τμήμα διαθέτει έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, με ήθος, προσηλωμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών, και εργαζόμενους με προσωπική καλλιέργεια, αξίες, στόχους, επαγγελματισμό, πνεύμα συνεργασίας και διάθεση για δουλειά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ