Γονιμότητας / Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) Κέντρο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι ένα από τα πρώτα που έχουν ιδρυθεί πανελλαδικά και διεθνώς, συγκεντρώνοντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 30 και πλέον ετών με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Το Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διαθέτει υψηλών προδιαγραφών εργαστήρια, μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και καλλιεργητικά μέσα τελευταίας γενιάς που λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Στο Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ισχύει η άριστη αναλογία ασθενών ανά έμβρυο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενώ επιλαμβάνεται το σύνολο των μεθόδων στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Όλοι οι ιατροί του Κέντρου Γονιμότητας και Εξωσωματικής, καθηγητές πανεπιστημίου και ιδιώτες, έχουν μετεκπαιδευτεί και εξειδικευθεί στη Μεγάλη Βρετανία, εφαρμόζοντας ότι πιο σύγχρονο ισχύει διεθνώς, σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εργάζονται μαιευτήρες –χειρουργοί, γυναικολόγοι και κλινικοί εμβρυολόγοι - μοριακοί βιολόγοι με διεθνή πιστοποίηση.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι μέθοδοι της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι υψηλής τεχνολογίας. Απαιτείται υψηλή επιστημονική γνώση από την πλευρά του ειδικού ιατρού της αναπαραγωγής σε συνεργασία με εξειδικευμένους εμβρυολόγους, γενετιστές και παραϊατρικό προσωπικό.

Για εξωσωματική γονιμοποίηση απαιτούνται επίσης τα κατάλληλα τεχνικά μέσα, όπως υπέρηχοι, κλίβανοι, μικροσκόπια, θρεπτικά υλικά, μέθοδοι κρυοσυντήρησης.

Ταυτόχρονα είναι απαραίτητη η διαρκής και έγκαιρη ενσωμάτωση των νεότερων τεχνολογιών που διαρκώς προκύπτουν από την έρευνα.

Στο Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής το προσερχόμενο ζευγάρι, γνωρίζει ότι το πρόβλημά του θα διερευνηθεί και θα αντιμετωπιστεί ολιστικά, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστέρηση, με τις προδιαγραφές ποιότητας, την πληρότητα υπηρεσιών και τους κανόνες εχεμύθειας, ενός μεγάλου Ιατρικού Κέντρου.

Εάν τα αίτια της υπογονιμότητας, απαιτούν τη διενέργεια μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το Κέντρο Γονιμότητας αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των αναγκών του ζεύγους, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ιδιαίτερα ελκυστικό κόστος.

Στο Κέντρο Γονιμότητας διενεργούνται όλες οι παρακάτω πράξεις όπως και η επίτοκος μίας πολύτιμης κύησης, μέχρι και την εισαγωγή της στην Αίθουσα Τοκετών.

Ειδικότερα:

 • Διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας
 • Διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας –σπερμοδιάγραμμα- ενεργοποίηση σπέρματος.
 • Test απόπτωσης και DNA fragmentation στο σπέρμα.
 • Κατάψυξη σπέρματος
 • Λήψη σπερματοζωαρίων με χειρουργικές μεθόδους από τους όρχεις ή επιδιδυμίδες TESE, FNA
 • Κατάψυξη και φύλαξη ορχικού ιστού
 • Παρακολούθηση ωοθυλακιορρηξίας
 • Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
 • Ομόλογη σπερματέγχυση
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
 • Μικρογονιμοποίηση (ICSI)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο
 • Σπερματέγχυση με σπέρμα δότου
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά εμβρύων
 • Εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων
 • Προεμφυτευτικός έλεγχος εμβρύων (PGS)
 • Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD)
 • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη εμβρύου (Assisted hatching)
 • Κατάψυξη εμβρύων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης
 • Εμβρυομεταφορά αποψυχθέντων εμβρύων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης
 • Κατάψυξη και φύλαξη ωαρίων με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification)
 • Δωρεά σπέρματος
 • Δωρεά ωαρίων

Βασικές θεραπείες Κέντρου Γονιμότητας

Δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στην εξωσωματική γονιμοποίηση για όλα τα ζευγάρια.

Ο ιατρός αναπαραγωγής του Κέντρου διερευνά τα πιθανά αίτια μειωμένης γονιμότητας και ξεκινά από τις πιο απλές μεθόδους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη φυσική σύλληψη (αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, σπερματεγχύσεις, και άλλες).

Οι συνηθέστερες ενδείξεις για εξωσωματική γονιμοποίηση είναι:

 • Οριστική απόφραξη των σαλπίγγων
 • Εκτεταμένη ενδομητρίωση
 • Ανωοθυλακιορρηξία - δυσκολία στην επιτυχία ωορρηξίας που δεν αντιμετωπίζεται με άλλες μεθόδους
 • Ανδρικά αίτια - σημαντική μείωση του αριθμού και της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων
 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα - όταν όλες οι εξετάσεις φαίνονται φυσιολογικές και οι απλούστερες μέθοδοι δεν έχουν πετύχει
 • Προχωρημένη ηλικία της γυναίκας, 40 ετών και πάνω, όπου συνιστάται η προσφυγή στην εξωσωματική πιο σύντομα
 • Προεμφυτευτικός έλεγχος για τη γέννηση υγιούς παιδιού σε ιδικές περιπτώσεις γνωστών χρωμοσωμικών ή γενετικών ανωμαλιών στο ζευγάρι.

Εξωσωματική γονιμοποίηση

Ο ολοκληρωμένος κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης διαρκεί περίπου 25-35 ημέρες και περιλαμβάνει:

 • Διέγερση των ωοθηκών: Με νέα φάρμακα που βοηθούν στη μείωση των ενέσεων, επιδιώκεται η ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων.

Η αγωγή διαρκεί 8-12 ημέρες, αρχίζει τη δεύτερη ημέρα του κύκλου και χορηγείται με καθημερινές μικρές υποδόριες ενέσεις.

Στο διάστημα αυτό γίνεται παρακολούθηση με υπέρηχο και μέτρηση ορμονών στο αίμα, 2 - 4 φορές.

Όταν τα ωοθυλάκια αυτά φτάσουν στο επιθυμητό μέγεθος των 17 χιλιοστών, προγραμματίζεται η λήψη των ωαρίων για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

 • Λήψη των ωαρίων ή ωοληψία: Με ενδοφλέβια αναισθησία (μέθη) διαρκείας 5-10 λεπτών γίνεται παρακέντηση με βελόνα από τον κόλπο και με την καθοδήγηση του υπερήχου αναρροφάται το υγρό των ωοθυλακίων και συλλέγονται τα ωάρια.

Η διαδικασία ωοληψίας είναι σύντομη, ανώδυνη και ασφαλής.

Μετά την ωοληψία η γυναίκα παίρνει αγωγή με χάπια ή κολπική κρέμα, που έχει βάση την ορμόνη προγεστερόνη για την προετοιμασία της μήτρας να δεχτεί τα έμβρυα.

 • Γονιμοποίηση των ωαρίων: Ταυτόχρονα με τη λήψη των ωαρίων ο σύντροφος δίνει δείγμα σπέρματος και, αμέσως μετά τη λήψη των ωαρίων, γίνεται σε συνθήκες εργαστηρίου η ένωση σπερματοζωαρίου - ωαρίου.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση γίνεται είτε με απλή επώαση ωαρίων με σπερματοζωάρια που οδηγεί σε φυσική γονιμοποίηση του ωαρίου, είτε με μικρογονιμοποίηση (ICSI), κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων σπερματοζωαρίων είναι μικρός.

 • Καλλιέργεια των εμβρύων στο εργαστήριο: Από την ένωση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο προκύπτει ο νέος οργανισμός.

Στην αρχή είναι ένα κύτταρο, ο ζυγώτης, που στις επόμενες ημέρες αποκαλείται έμβρυο και διαιρείται στα δύο, τέσσερα, οκτώ κύτταρα και ούτω καθεξής .

Τα έμβρυα διατηρούνται έξω από το ανθρώπινο σώμα το πολύ πέντε ημέρες, οπότε παίρνουν τη μορφή της βλαστοκύστης.

Σήμερα, με την εξέλιξη των υλικών της καλλιέργειας, προτιμάται, εάν αυτό είναι εφικτό, η παράταση της καλλιέργειας μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης για την επιλογή των πιο εξελιγμένων και πιθανώς καλύτερων εμβρύων για τοποθέτηση στη μήτρα.

 • Εμβρυομεταφορά: Η τοποθέτηση επιλεγμένων εμβρύων στη μήτρα με λεπτό ατραυματικό καθετήρα, είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά.

Ακολουθεί στάδιο αναμονής 10-12 ημερών μέχρι το τεστ εγκυμοσύνης

 • Δωρεά ωαρίων: Στο Κέντρο Γονιμότητας λειτουργεί επιτυχημένο πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και χωρίς μακροχρόνια αναμονή.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η δότρια ωαρίων είναι ανώνυμη και κατά συνέπεια το ζευγάρι δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της και αντίστροφα.

Ακόμη, η δωρεά ωαρίων επιτρέπεται όταν η λήπτρια είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών. Η μέθοδος έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις με πρόωρη εμμηνόπαυση, αδυναμία παραγωγής ή κακή ποιότητα ωαρίων, ή χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών και χημειοθεραπείας.

Οι δότριες είναι γυναίκες ηλικίας κάτω των 32 ετών, που, κατά προτίμηση, έχουν στο ιστορικό τους τη γέννηση δικού τους υγιούς παιδιού.

Οι δότριες υποβάλλονται σε καρυότυπο, σε εξετάσεις για ηπατίτιδες, HIV, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και γενετικά νοσήματα όπως μεσογειακή αναιμία και κυστική ίνωση.

 • Δωρεά σπέρματος: Η δωρεά σπέρματος έχει ένδειξη στις περιπτώσεις πλήρους απουσίας σπερματοζωαρίων στον άνδρα.

Το Κέντρο Γονιμότητας συνεργάζεται με απόλυτα αξιόπιστη και πιστοποιημένη τράπεζα σπέρματος.

Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές οι δότες της τράπεζας σπέρματος αυτής υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους για γενετικά και μεταδοτικά νοσήματα.

Με τον τρόπο αυτό το διαθέσιμο γενετικό υλικό είναι απολύτως ασφαλές και ταυτόχρονα υπάρχει και βιοποικιλότητα ως προς την επιλογή του συμβατότερου ανώνυμου δότη για τις ανάγκες του υπογόνιμου ζευγαριού.

 • Δωρεά εμβρύων: Επιτρέπεται από το νόμο για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη ωαρίων και σπερματοζωαρίων .
 • Λήψη σπέρματος από τους όρχεις: Η λήψη σπέρματος γίνεται χειρουργικά με μικρή τομή και έχει ένδειξη στις περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας.
 • Κατάψυξη εμβρύων: Η κατάψυξη των εμβρύων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης με τη νεότερη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) εξασφαλίζει σήμερα εξαιρετική βιωσιμότητα μετά την απόψυξή τους.

Με τον τρόπο αυτό, αν υπάρχουν αρκετά περίσσεια έμβρυα μετά τη λήψη ωαρίων και τη γονιμοποίηση, μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία σε δεύτερη ή και τρίτη εμβρυομεταφορά, αυξάνοντας τα ποσοστά επιτυχίας.

 • Κατάψυξη και φύλαξη ωαρίων: Με τη μέθοδο της υαλοποίησης και η βιωσιμότητα των ωαρίων είναι εξαιρετική.

Υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης ωαρίων καλής ποιότητας για μελλοντική χρήση σε γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπείες για νεοπλάσματα, ή για διατήρηση της γονιμότητας στο μέλλον.

 • Προεμφυτευτικός έλεγχος (PGS) και διάγνωση (PGD): Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας των εμβρύων στο Εργαστήριο μπορεί να γίνει λήψη ενός ή δύο κυττάρων από το αναπτυσσόμενο έμβρυο χωρίς να επηρεαστεί η επιβίωσή του.

Εξετάζοντας το υλικό αυτό ανιχνεύονται χρωμοσωμικές ή γενετικές διαταραχές και επιλέγονται τα υγιή έμβρυα για τοποθέτηση.

 • Παρένθετη μητρότητα: Είναι διαδικασία που διέπεται από αυστηρό νομικό πλαίσιο και έχει θέση στις ιδιαίτερες περιπτώσεις γυναικών που δεν έχουν μήτρα ή έχουν αφαιρέσει τη μήτρα τους ή αδυνατούν να κυοφορήσουν για ιατρικούς λόγους.

Με την παρένθετη μητρότητα είναι δυνατή η μεταφορά των εμβρύων τους στη μήτρα άλλης πρόθυμης γυναίκας που θα λειτουργήσει ως φορέας και θα δώσει το νεογνό στη φυσική του μητέρα μετά τη γέννησή του.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διαθέτουμε εξειδίκευση και εμπειρία δεκαετιών με εξαιρετικά αποτελέσματα για το υπογόνιμο ζευγάρι. Εφαρμόζουμε το σύνολο και των πλέον σύγχρονων μεθόδων στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διαθέτουμε υψηλών προδιαγραφών εργαστήρια, μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας, καλλιεργητικά μέσα τελευταίας γενιάς που λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι εξειδικευμένοι στην αναπαραγωγή μαιευτήρες – γυναικολόγοι, κλινικοί εμβρυολόγοι και μοριακοί βιολόγοι, είναι καθηγητές πανεπιστημίου και ιδιώτες με εξειδίκευση. Διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση και μεγάλη εμπειρία.

Το Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής λειτουργεί μέσα σε ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομείο που παρέχει στο ζευγάρι τη δυνατότητα να ελέγξει πλήρως και με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, τα αίτια της υπογονιμότητας και να υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατικές πράξεις λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα ώστε να επιτύχει μία φυσιολογική κύηση πριν από την επιλογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στο Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αντιμετωπίζονται λειτουργικά προβλήματα υπογονιμότητας του άνδρα με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και διενεργούνται λαπαροσκοπικές ή υστεροσκοπικές τεχνικές ή ανοιχτές επεμβάσεις, για προβλήματα γυναικείας υπογονιμότητας.

Η μέλλουσα μητέρα παρακολουθείται συνεχώς στον ίδιο χώρο και από τους ίδιους ιατρούς μέχρι και μέσα στην Αίθουσα Τοκετών. Κατά τη διάρκεια της κύησης η γυναίκα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τα 4D υπερηχογραφήματα προγεννητικού ελέγχου του εμβρύου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, να αντιμετωπίσει εξειδικευμένα προβλήματα όπως ο διαβήτης κύησης. 

Η πολύτιμη κύηση προστατεύεται και με τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Στο Κέντρο Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εφαρμόζουμε ό,τι πιο σύγχρονο ισχύει διεθνώς, σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρούμε την άριστη αναλογία ασθενών ανά έμβρυο, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ