Γναθοπροσωπική Χειρουργική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αποτελεί έναν εξειδικευμένο χειρουργικό κλάδο που ασχολείται με την αντιμετώπιση παθήσεων και δυσμορφιών του στόματος, των γνάθων και του προσώπου.

Οι Ειδικευμένοι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί του Τμήματος Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, το οποίο πλαισιώνεται από πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς γίνεται αυτοτελής αντιμετώπιση των παρακάτω καταστάσεων ή νοσημάτων:

 • Αποστήματα οδοντογενούς ή και άλλης αιτιολογίας οξέα ή χρόνια με εντόπιση στο στόμα ή στην ευρύτερη περιοχή του προσώπου και του τραχήλου.
 • Κατάγματα των οστών των γνάθων και του προσώπου – θλαστικά τραύματα μαλακών μορίων του στόματος και του προσώπου.
 • Εκγομφώσεις (διαφυγές από τη θέση τους) δοντιών μονίμων ή νεογιλών από τραυματισμό.
 • Εξάρθρημα της κάτω γνάθου οξύ ή χρόνιο (υπεξάρθρημα).
 • Διαταραχές του δίσκου και των συνδέσμων της κροταφογναθικής άρθρωσης.
 • Αρθροσκόπηση και αρθροσκοπική χειρουργική της κροταφογναθικής άρθρωσης.
 • Όγκοι του στόματος και των γνάθων, καλοήθεις και κακοήθεις. Υποστηρίζονται η ατραυματική βιοψία – ταχεία απάντηση – προηγμένη απεικόνιση αξονικής τομογραφίας (CT) – μαγνητική τομογραφία (MRI) – Υπέρηχοι – σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπείας και αποκατάστασης σε ενήλικες και παιδιά.
 • Λιθιάσεις και άλλες παθήσεις του υπογνάθιου σιελογόνου αδένα ή της παρωτίδας.
 • Υπογνάθιοι μεταστατικοί λεμφαδένες από καρκίνο του στόματος και της τραχηλικής λεμφαδενικής αλυσίδας.
 • Αναπτυξιακές διαταραχές των οστών των γνάθων. Υποστηρίζονται οι μικροεπεμβατική ενδοστοματική χειρουργική, micro – οστεοσύνθεση, ελαχιστοποιημένη νοσηλεία, γρήγορη επανένταξη στην καθημερινή δραστηριότητα.
 • Αντιμετώπιση νέκρωσης του οστού των γνάθων από διφωσφονικά.

Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζονται χωρίς παραμονή στον χώρο (νοσηλεία):

 • Έγκλειστοι σωφρονιστήρες (φρονιμίτες),
 • Οδοντικά εμφυτεύματα,
 • Εξωστοματικά εμφυτεύματα,
 • Κύστεις των γνάθων οδοντικής προέλευσης,
 • Διαμόρφωση των οστών των γνάθων για υποδοχή εμφυτευμάτων και τοποθέτηση αυτών,
 • Μικρές υπερπλασίες και άλλες βλάβες του βλεννογόνου του στόματος και των χειλιών,
 • Συρραφές του χείλους και των λοιπών μαλακών μορίων του προσώπου.

Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση για όλα τα νοσήματα είναι άμεση με ελαχιστοποιημένα μετεγχειρητικά συμπτώματα που επιτρέπεται η γρήγορη συμμετοχή στην καθημερινή δραστηριότητα.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το τμήμα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής πλαισιώνεται από πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς.

Η αντιμετώπιση για όλα τα νοσήματα είναι άμεση με ελαχιστοποιημένα μετεγχειρητικά συμπτώματα που επιτρέπεται η γρήγορη συμμετοχή στην καθημερινή δραστηριότητα.

Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των περιστατικών συμβάλλει ουσιαστικά η υψηλών προδιαγραφών τεχνολογική και λοιπή υποστήριξη του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ