Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παίδων Ιατρείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παίδων ιδρύθηκε το 2015 και εις ό, τι αφορά το παιδιατρικό γλαύκωμα, είναι το πρώτο οργανωμένο τμήμα που δημιουργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξωτερικά ιατρεία

Η κλινική εξέταση των ασθενών γίνεται σε πλήρως εξοπλισμένες οφθαλμολογικές μονάδες. Οι έφηβοι άνω των 14 ετών και οι ενήλικες εξετάζονται στο Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων. Τα παιδιά από 4 έως 14 ετών εξετάζονται στο παιδοφθαλμολογικό ιατρείο. Τα παιδιά έως 3 ετών εξετάζονται στο παιδιατρικό τμήμα με ειδικά φορητά μηχανήματα, κατάλληλα για τα παιδιά.

Χειρουργεία

Όταν δεν έχουμε καλή συνεργασία στα παιδιά κάτω των 3 ετών, και υπάρχει υποψία παιδικού γλαυκώματος, η εξέταση γίνεται γρήγορα στο χειρουργείο με απλή μέθη με μάσκα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται διεθνώς, προκειμένου να έχουμε αξιόπιστη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως, κλινική εξέταση, βυθοσκόπηση και γωνιοσκοπία.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των laser, που πραγματοποιούνται, καλύπτουν όλο το φάσμα των γλαυκωμάτων σε ενήλικες και παιδιά.

Πολυεπίπεδη διαχείριση

Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών προσφέρει συνεργασία με άλλους τομείς που αφορούν τα παιδιά με γλαύκωμα, όπως παιδιάτρους, αναπτυξιολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Στο Τμήμα Γλαυκώματος Ενηλίκων και Παιδιών υπάρχει εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε όλες τις μορφές γλαυκώματος που προαναφέρονται

Στο Τμήμα Γλαυκώματος εφαρμόζονται αυστηρά τα πρωτόκολλα διαχείρισης του γλαυκώματος ενηλίκων και παίδων, όπως αυτά επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Εταιρείες Γλαυκώματος, καθώς και τη συνεχιζόμενη έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Οι επεμβάσεις ακολουθούν δοκιμασμένα χειρουργικά πρωτόκολλα, όπως το Moorfields Safer Surgery System και άλλα. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα υπήρξαν πάντοτε εφάμιλλα, αν όχι και καλύτερα, από τα αναφερόμενα στις διεθνείς έρευνες και τα εξειδικευμένα Κέντρα του εξωτερικού

Η αναισθησία δίδεται από εξειδικευμένους παιδοαναισθησιολόγους με τεράστια εμπειρία στα παιδιά με γλαύκωμα. Η εξέταση στους μικρούς ασθενείς, κάτω των 3 ετών, γίνεται με ελαφρά μέθη, χωρίς τη δυσάρεστη φλεβοπαρακέντηση, με πολύ φιλική και ήρεμη προσέγγιση, που δεν τραυματίζει ψυχολογικά ούτε το παιδί ούτε τους γονείς. Τα παιδιά κοιμούνται και ξυπνούν πρακτικά στην αγκαλιά της μητέρας τους.

Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Γλαυκώματος είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει μακρά εμπειρία στην κλινική και χειρουργική διαχείριση του γλαυκωματικού ασθενούς.

Η πλαισίωση των μικρών ασθενών μας, καθώς και των γονέων τους, γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία, καθοδήγηση, υπομονή και φροντίδα, και ακολουθεί πιστά τη διεθνή πρακτική πολυεπίπεδης διαχείρισης που απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές

Το επίπεδο ιατρικής του τμήματος Γλαυκώματος, ιδιαίτερα στο παιδικό γλαύκωμα, αναγνωρίζεται και αναζητείται ακόμη και από ασθενείς του εξωτερικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Covid-19
Προπληρωμή Test